Newsletter e-Podatki - 2012-09-11 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dzisiejszych czasach ciągle słyszymy o zwiększającej się liczbie zachorowań na nowotwory. Część z nich jest wynikiem pracy w złym środowisku pracy. Aby zminimalizować ten czynnik, konieczne są ciągłe zmiany w regulacjach prawnych zapewniające mniejsze ryzyko wystąpienia nowotworów jako chorób zawodowych. W sierpniu 2012 r. weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Zarówno pracodawcy, jak i lekarze sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami mają swoje obowiązki w celu zmniejszenia ryzyka narażenia pracowników na działanie czynników mutagennych i rakotwórczych. Warto więc zapoznać ze zmianami, jakie wnosi to rozporządzenie.

Ten i wiele innych problemów dotyczących codziennej pracy lekarzy profilaktyków poruszamy w serwisie „Lekarz medycyny pracy”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Podatek od tzw. budynków pozostałych
Nie będzie zmiany przepisów o podatku od tzw. budynków pozostałych. Są one już obecnie opodatkowane wyższą stawką, gdy są zajęte na działalność gospodarczą. Wiceminister Maciej Grabowski odpowiedział na interpelację posłów nr 6961 PO: Józef Lassota, Anna Nemś i Lidia Gądek. więcej »
1.2. Pakiet propozycji zmian podatkowych PIS
PiS przedstawiło proponuje zmiany w polskim systemie podatkowym, m.in. wprowadzenie jednej powszechnej deklaracji VAT, połączenie PIT i CIT w jednej ustawie oraz opodatkowanie banków i hipermarketów (podatek naliczany od wysokości obrotów).
więcej »
1.3. Przyjęto projekt ustawy budżetowej na rok 2013
We wtorek 4 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2013. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 35,6 mld zł, a wzrost gospodarczy 2,2 proc. Dochody z podatków mają wynieść 266,9 mld zł, (o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w 2012 r.), w tym dochody z VAT 126,4 mld zł (o 4 proc. więcej niż w 2012 r.), z PIT 42,9 mld zł (wzrost o 6,2 proc.) oraz z CIT 29,6 mld zł (wzrost o 11,3 proc.).
więcej »
1.4. Podatek rolny będzie w 2013 r. wyższy
Jeszcze w przyszłym roku stawki podatku rolnego będą zależały od średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnie ceny skupu żyta w tym roku nieco wzrosły w stosunku do 2011 r. W przyszłym roku wzrosną więc również stawki podatku rolnego.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Wzrost obciążeń fiskalnych i administracyjnych dla przedsiębiorstw
Ograniczenie przedsiębiorstwom różnych możliwości pozwalających optymalizować wysokość płaconego podatku, spowoduje nagły wzrost obciążeń fiskalnych i administracyjnych i może doprowadzić do spadku efektywności firm. Rada Podatkowa PKPP Lewiatan odniosła się do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 24 sierpnia 2012 r.), które przedstawiło Ministerstwo Finansów. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie dotychczasowych mechanizmów optymalizacji podatkowej.
więcej »

System INTRASTAT od 1 maja 2012 r.,czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej
Specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mają problemy z prawidłowym wypełnianiem deklaracji INTRASTAT przygotowaliśmy seminarium, na którym będą Państwo mieli okazję wyjaśnić razem z naszym ekspertem wszystkie wątpliwości. Celem spotkania poświęconego systemowi INTRASTAT jest przekazanie uczestnikom informacji na temat funkcjonowania systemu oraz wypełniania i składania deklaracji, a także dostarczenie wiedzy o najnowszych oraz planowanych zmianach prawnych dotyczących tego zagadnienia. A szczególnie na temat nowego obowiązku rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych oraz nowych wysokości progów statystycznych. więcej »

Poradnik zarządcy nieruchomościami
Polecamy „Poradnik zarządcy nieruchomościami” wszystkim tym, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z problemami zarządzania nieruchomościami zarówno biurowymi, użytkowymi jak i mieszkalnymi. Dla zarządców i administratorów, szczególnie polecamy, praktyczne wzory umów, formularzy oraz protokołów przeglądów technicznych. Ponadto w poradniku znajduje się przykładowy plan zarządzania nieruchomością, sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych i wiele innych przydatnych wskazówek. więcej »

Umowa dożywocia
Umowa dożywocia w ostatnich latach z uwagi na swój szczególny charakter, jest coraz częściej zawierana w obrocie nieruchomościami. Jak skutecznie zawrzeć umową dożywocia na gruncie kodeksu cywilnego? Jakie są prawa i obowiązki nabywcy i zbywcy nieruchomości? Kiedy wygasa umowa dożywocia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w publikacji „Umowa dożywocia”. Publikacja oprócz opisu prawnych aspektów zawarcia umowy zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF z możliwością edycji. więcej »

Leksykon zapisów księgowych od A do Z
Program dla głównych hasłowe ujęcie zdarzeń gospodarczych (ok. 370) rozksięgowanych na kontach księgi głównej i ewidencji szczegółowejnp. amortyzacja, kompensata niedoborów i nadwyżek, leasing finansowy, rezerwa na odroczony podatek dochodowy i inne. więcej »

Wiesz co podpisujesz? Nie masz pewności, że umowa zabezpiecza twój interes? Skorzystaj z poradnika elektronicznego „Aktualne umowy gospodarcze”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do  18 września 2012
UMOWY
8 września 2012 r.
ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. Dz.U. z 24 sierpnia 2012r., nr 161, poz. 960.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej,
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2012-09-28 - System INTRASTAT od 1 maja 2012 r.,czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, Warszawa więcej »
  • 2012-10-05 - Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle zmian obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter