Newsletter e-Podatki - 2012-09-18 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Wypełnianie deklaracji INTRASTAT jest procesem złożonym i wymagającym odpowiedniej wiedzy. Istotne jest, by wiedzieć, kto przede wszystkim podlega obowiązkowi wypełniania deklaracji, a także kto podlega obowiązkowi rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR). Warto też znać nowe wysokości progów statystycznych obowiązujące od 2012r.

Aby uniknąć problemów i nie popełnić błędów, ważna jest nie tylko praktyczna znajomość unijnych przepisów prawnych, ale także wiedza na temat wykorzystania danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT oraz umiejętność korygowania zgłoszeń .

Zapraszamy na seminarium. Chcesz wiedzieć więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

Aktualności
1.1. Będzie akcyza na niepocięte liście tytoniowe
Ministerstwo finansów jeszcze w tym roku planuje opodatkować akcyzą niepocięte liście tytoniowe. Obecnie sprzedaż takich liści jest nieopodatkowana, a są one wykorzystywane do produkcji nielegalnych papierosów. Poinformował o tym wiceminister finansów Jacek Kapica na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.
więcej »1.2. Podatek od węglowodorów
Projekt podatku od wydobycia węglowodorów będzie gotowy do końca roku. Ministerstwo Finansów planuje, aby prace nad tym projektem odbywały się razem ze zmianami w prawie geologicznym i górniczym.
więcej »1.3. Podatek dochodowy w rolnictwie w 2014 r.
Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował PAP, że podatek dochodowy w rolnictwie można wprowadzić w 2014 r. Zdaniem ministra rolnictwa Stanisława Kalemby termin ten jest jednak zagrożony.
więcej »1.4. Ściąganie abonamentu
Nie płacisz abonamentu za radio i telewizję? "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że dłużników ściga i Poczta Polska i urzędy skarbowe. Resort kultury pracuje nad wprowadzeniem powszechnej opłaty audiowizualnej, która ma być mniej uciążliwa i niższa.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Zmiana zasięgu terytorialnego urzędów kontroli skarbowej
Zmieni się zasięg działania urzędów kontroli skarbowej. Okrojony zostanie zasięg terytorialny Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 21 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie ws. określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
więcej »Dokumentacja windykacyjna
Przedsiębiorcy coraz częściej skarżą się na niedotrzymywanie przez swoich kontrahentów terminów płatności. Dlatego chcielibyśmy polecić Państwu nasz łatwy w obsłudze program Dokumentacja windykacyjna. Jest to zbiór gotowych do wykorzystania pism, pozwów i umów. Znajdą w nim Państwo zarównowzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania długów, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych. Dzięki naszemu programowi proces zabezpieczania i windykacji należności w Państwa firmie będzie maksymalnie skuteczny. więcej »

Higiena w placówkach opieki medycznej
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne to olbrzymie wyzwanie stojące przed każdą placówką. Osiągnięcie najwyższych standardów wymaga ciągłej pracy i systematycznego doskonalenia opracowanych procedur. Największym problemem jest bieżące dostosowywanie zoz-u do stale podnoszonych wymagań. Aby ułatwić Państwu realizację wytycznych, przygotowaliśmy poradnik „Higiena w placówkach opieki medycznej”. więcej »

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną
Polecamy Państwu naszą nową publikację "Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną". Jest to instrukcja dla osób, które chcą zmienić przeznaczenie swojego gruntu. Poradnik przeprowadza Czytelnika przez kolejne etapy przekwalifikowania ziemi rolnej na działkę budowlaną. Jednocześnie wskazuje na zagrożenia, jakie inwestor może spotkać przechodząc przez ten proces. Dodatkowo publikacja zawiera niezbędne wzory dokumentów wraz z odpowiednim komentarzem. więcej »

Prawo w działalności związkowej
Dobre stosunki między związkami zawodowymi a pracodawcą są możliwe do utrzymania, pod warunkiem że strony znają swojeprawa i obowiązki. Jakie prawa ma związek zawodowy w zakładzie pracy i w jaki sposób może je skutecznie egzekwować? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej i wobec swoich pracowników? Komentarze i odpowiedzi na problemy z życia wzięte znajdziecie w poradniku pt. Prawo w działalności związkowej. więcej »

Jak obecnie wygląda ochrona podwykonawców? Jakie jeszcze zmiany niedługo nastąpią? więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do  23 września 2012
OPŁATY
22 września 2012 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania. Dz.U. z 7 września 2012r., nr 170, poz. 998.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
  • 2012-09-28 - System INTRASTAT w 2012 i 2013 r., czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego, Warszawa więcej »
  • 2012-10-05 - Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle zmian obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter