Newsletter e-Podatki - 2012-09-25 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, że nawet proste czynności życia codziennego mogą oznaczać zawarcie umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Na przykład pożyczając od rodziców samochód, zawieramy umowę użytkowania. Nawet jeśli umowa nie zostanie spisana, to zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego spoczywają na nas określone obowiązki. Użytkownik zobowiązany jest zachować substancję rzeczy oraz jej dotychczasowe przeznaczenie (art. 267 § 1 k.c.). Naruszeniem substancji jest zmiana samej struktury rzeczy lub tworzywa, z którego rzecz jest zbudowana – np. zarysowanie lakieru w pożyczonym samochodzie. Szczegółowe informacje dotyczące umowy użytkowania znajdą Państwo w poradniku elektronicznym „Aktualne umowy gospodarcze - Wzory umów, komentarze, orzecznictwo”. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. W poradniku zostało opisane według jednego schematu blisko 70 typów umów, które przedsiębiorcy mogą zawierać na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
Aktualności
1.1. Kary za przestępstwa skarbowe będą wyższe
Od 1 stycznia 2012 r. do 1600 zł wzrośnie wynagrodzenie minimalne. W związku z tym wzrosną również kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, które są obliczane na podstawie wynagrodzenia minimalnego za pracę. Kara grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mogła wynieść nawet 15 milionów 359 tysięcy zł (o 959 tysięcy więcej niż w tym roku).
więcej »


1.2. Parki narodowe nie będą zwolnione z podatku od nieruchomości
Od przyszłego roku parki narodowe nie będą już zwolnione z podatku od nieruchomości. Zmiany przewidziano w projekcie ustawy z 18 września 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
więcej »


1.3. Opłata za przechowywanie towarów w depozycie urzędu celnego
W dniu 19 września br. prezydent podpisał ustawę z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo celne. Nowelizacja wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W ustawie określono dolną i górną granicę opłaty za przechowywanie w depozycie urzędu celnego towarów zajętych na podstawie tej ustawy.  Stawkę opłaty określi w rozporządzeniu Ministerstwo Finansów. Całkowita opłata nie powinna być jednak wyższa od wartości celnej towarów, nie może jednak wynosić mniej niż 10 euro (równowartość w złotych).
więcej »


1.4. Będą oszczędności, ale dotacje dla przedszkoli zostaną
Minister finansów Jacek Rostowski zapewnił Dziennik Gazetę Prawną", że w budżecie na 2013 r. znajdą się pieniądze na wsparcie przedszkoli.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Eksperci o propozycjach PIS ws. systemu podatkowego
W poniedziałek odbyła się debata 25 ekspertów na temat programu gospodarczego PIS. Eksperci uznali, że polski system podatkowy wymaga zmian, a gospodarka rozwija się zbyt wolno. Różnie oceniali pomysły PIS.  Debatę podzielono na zagadnienia: ogólna diagnoza sytuacji ekonomicznej, propozycje PiS ws. systemu podatkowego oraz rozwiązania dotyczące rynku pracy i polityki prorodzinnej.
więcej »
Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Polecamy Państwu praktyczny zestaw formularzy, który obejmuje swym zakresem wszystkie kryteria, jakie powinny spełniać budynki poddawane kontroli w cyklu półrocznym, rocznym i pięcioletnim. Dzięki gotowym formularzom przeprowadzenie takiej kontroli przebiegnie sprawnie i szybko. Całość przygotowana jest w oparciu o aktualne przepisy prawne co daje gwarancję właściwie przygotowanej dokumentacji. więcej »


Wskazówki celno-podatkowe
Serwis informacyjny o najnowszych przepisach celno-podatkowych dla firm. Profesjonalne komentarze do najnowszych przepisów prawnych do prawa krajowego i Unii Europejskiej. Eksperci odpowiadają na pytania z zakresu ceł i podatków w obrocie międzynarodowym. To i więcej znajdziesz w miesięczniku Wskazówki celno-podatkowe.
więcej »

Umowa dostawy
Umowa dostawy jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, jakie prawa i obowiązki wiążą się z jej zawarciem. Jakie prawa przysługują zamawiającemu w przypadku opóźnionej dostawy? Co może zrobić dostawca w przypadku gdy zamawiający nie odebrał towaru w wyznaczonym terminie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w publikacji „Umowa dostawy”. Publikacja oprócz opisu prawnych aspektów zawierania umów dostawy zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF z możliwością edycji. więcej »

Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. Może być ona prowadzona w formie elektronicznej. Jeżeli twoja firma działa w więcej niż jednym miejscu i ze względu na rodzaj działalności narażona jest na częste kontrole mamy dla ciebie profesjonalne narzędzie. Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” zapewnia: sieciowy dostęp do danych, automatyczne monity w przypadku przekroczenia przez organy limitu dni kontroli, rejestr ponad 1000 organów administracyjnych uprawnionych do kontroli twojej firmy. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę. więcej »

Masz dość walki z klientami o należne Ci pieniądze? Chcesz prowadzić profesjonalną i skuteczną windykację? Skorzystaj z programu „Dokumentacja windykacyjna”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do  25 września 2012
OPŁATY
22 września 2012 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania. Dz.U. z 7 września 2012r., nr 170, poz. 998.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M),
  • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M).
więcej »
  • 2012-10-05 - Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle zmian obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter