Newsletter e-Podatki - 2012-10-02 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Istnieją rozbieżności między prawem bilansowym a podatkowym, które powodują powstanie różnic przejściowych. Powstają one w okresie bieżącym, znikają jednak w późniejszych okresach bilansowych. Z taką sytuacją mamy do czynienia na przykład, gdy firma posiada lokatę bankową, którą musi wycenić na moment bilansowy. Jak prawidłowo ująć różnice przejściowe w sprawozdaniu finansowym? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w programie „Sprawozdawczość finansowa”, który umożliwia przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego na podstawie wartości planu kont. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. W programie znajduje się „System informacji prawnej”, który przedstawia w ujęciu hasłowym poszczególne pozycje w dokumentach sprawozdawczych. Każde hasło zostało opisane w ujęciu ustawy o rachunkowości, MSR i ustaw podatkowych.
Aktualności
1.1. Kolejne deklaracje przez Internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego
Kolejne elektroniczne deklaracje będzie można składać przez Internet bez tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do tej pory z tej możliwości mogli korzystać tylko podatnicy składający deklaracje PIT. Od 1 października 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerza tę możliwość o kolejne cztery deklaracje z zakresu podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych. więcej »
1.2. Znakowanie wyrobów akcyzowych
O kolejne dwa lata wydłużono zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy niektórych wyrobów akcyzowych. W Dzienniku Ustaw opublikowano w dniu 1 października br. rozporządzenie Ministra Finansów z 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1074). Zmiany wejdą w życie 31 grudnia 2012 r. więcej »
1.3. 630,819 mln zł dochodów z podatku od niektórych kopalin
Ze sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu państwa wynika, że dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec sierpnia 2012 r. 630,819 mln zł. więcej »
1.4. 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego
Ponad 11 mln podatników przekazało swój 1 procent za 2011 r. Organizacje pożytku publicznego otrzymały 457,3 mln zł, o ponad 50 mln zł więcej niż rok wcześniej. W 2012 r. większej liczbie organizacji udzielono wsparcia (z 6 533 do 6 859). Ponadto wzrosła także średnia kwota na rzecz tych organizacji z 39 zł do 41 zł. więcej »
1.5. Limity podatkowe w 2013 r.
W 2013 r. status małego podatnika utrzymają podatnicy, których przychody brutto nie przekroczą w 2012 r. kwoty 4 922 000 zł. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Zmiany w doradztwie podatkowym?
W drugiej transzy grup zawodowych do deregulacji przewidziano głównie profesje z branż będących obecnie pod kontrolą resortów finansów oraz transportu i budownictwa. Chodzi w sumie o ok. 100 kolejnych zawodów, m.in. maklerów giełdowych i doradców podatkowych. Z projektu drugiej ustawy o deregulacji zawodów wynika, że każdy będzie mógł wydawać opinie podatkowe, prowadzić księgi i ewidencje oraz wypełniać deklaracje. Czynnościami zastrzeżonymi tylko dla doradców podatkowych i pozostałych grup będzie reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. więcej »

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w świetle prawa, ze szczególnym uwzględnieniem urlopów szkoleniowych i stosowanie ich w praktyce
Czy znają Państwo kwestie prawne związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników? Czy potrafią Państwo stworzyć odpowiednią umowę szkoleniową i znają skutki jej złamania? Czy orientują się Państwo w najciekawszych, najdogodniejszych i najskuteczniejszych metodach dydaktycznych i wiedzą Państwo, na jakie aspekty zwrócić największą uwagę? Jeśli chcą Państwo rozwiać wszelkie wątpliwości, bądź odświeżyć i usystematyzować wiedzę związaną z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników w kontekście obowiązujących przepisów oraz wykorzystania tej wiedzy w praktyce, serdecznie zapraszam na seminarium. więcej »

Wskazówki celno-podatkowe
Serwis informacyjny o najnowszych przepisach celno-podatkowych dla firm. Profesjonalne komentarze do najnowszych przepisów prawnych do prawa krajowego i Unii Europejskiej. Eksperci odpowiadają na pytania z zakresu ceł i podatków w obrocie międzynarodowym. To i więcej znajdziesz w miesięczniku Wskazówki celno-podatkowe. więcej »

Pracownik socjalny
Obowiązkiem pracownika socjalnego jest prowadzenie pracy socjalnej w zgodzie z celami aktywizacji i integracji społecznej. Ogólne założenia najczęściej jednak odbiegają od konkretnych problemów, z jakimi zwracają się klienci. Dlatego skuteczna pomoc wymaga zarówno kompetencji prawniczych, jak i psychologicznych. W tym, jak je zdobyć i rozwijać, wesprze Cię miesięcznik „Pracownik socjalny”! więcej »

Zamówienia publiczne bez ryzyka
W sytuacji, gdy zmiany prawne pojawiają się średnio raz na kwartał – a tak dzieje się w dziedzinie zamówień publicznych – niezbędne staje się posiadanie cyklicznie aktualizowanego przewodnika. Z tej właśnie przyczyny polecamy Państwu profesjonalny poradnik dla zamawiającego i wykonawcy Zamówienia publiczne bez ryzyka”, który uwzględnia wszelkie zmiany w przepisach. ale również szeroko omawia najnowsze zagadnienia związane z tą tematyką. Chcesz być zawsze na bieżąco z nowinkami z dziedziny zamówień publicznych? Skorzystaj z fachowych wskazówek zawartych w publikacji. więcej »

Harmonia między związkiem zawodowym a pracodawcą jest możliwa, pod warunkiem że obie strony przestrzegają prawa. Zobacz, jakie masz prawa jako związkowiec i pracodawca. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do  6 października 2012
UMOWY
25 września 2012 r.
Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. Dz.U. z 25 września 2012r., nr 182, poz. 1058.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2012-10-29 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w świetle prawa, ze szczególnym uwzględnieniem urlopów szkoleniowych i stosowanie ich w praktyce, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter