Newsletter e-Podatki - 2012-10-30 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Unia Europejska, jako organizacja dbająca także o stan środowiska naturalnego, stara się je chronić przy użyciu odpowiednich aktów prawnych. W związku z tym Parlament Europejski dnia 4 lipca 2012r. przyjął nową dyrektywę 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Materiały budowlane stosowane na budynki użytkowe powinny spełniać pewne określone wymogi. W celu zapewnienia wiarygodności informacji o wyrobach budowlanych planowane jest wprowadzenie wspólnego języka technicznego oraz jednolitych metod oceny właściwości. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. W poradniku „Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług” można znaleźć omówienie tych i wielu innych tematów. Nad zawartością merytoryczną czuwa Urząd Dozoru Technicznego.
Aktualności
1.1. Zmiany w zaliczkach na podatek
Firmy do 20. dnia każdego miesiąca płacą zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni. Od tego roku zaliczkę za grudzień wpłacą dopiero do 20 stycznia następnego roku. Zdaniem ekspertów podatkowych w tym roku firmy nie będą już więc sztucznie obniżać listopadowych dochodów.
więcej »


1.2. Korzystne zmiany dla małych firm
Mały podatnik nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku VAT, jeśli jego kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W dniu 24 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Jej celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw, ograniczenie zatorów płatniczych, zwiększenie dyscypliny płatniczej między kontrahentami oraz likwidacja barier administracyjnych.
więcej »


1.3. Zapotrzebowanie na znaki akcyzy
Do 30 października przedsiębiorcy zobowiązani do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami powinni złożyć w Ministerstwie Finansów wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na następny rok kalendarzowy.
więcej »


Komentarze i opinie
2.1. PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia rozporządzenie fakturowe
Eksperci PKPP Lewiatan pozytywnie oceniła projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zmiany zmniejszą bowiem ilość obowiązków administracyjnych. Wprowadzenie niektórych przepisów będzie się wiązało jednak z kosztownymi i licznymi zmianami w systemach informatycznych firm. PKPP Lewiatan postuluje pozostawienie not korygujących lub wprowadzenie innego mechanizmu korygowania pomyłek na fakturze, niewpływających na ich wartość.
więcej »


2.2. Faktura VAT korygująca
Czy korekty z tytułu zwrotów towarów wystawione po zbiorczej korekcie mają być wystawione do wartości pierwotnej towarów wynikającej z faktur sprzedaży bez rabatu czy też do ich wartości zmniejszonej po uwzględnieniu rabatu wynikającego ze zbiorczej faktury korygującej?
więcej »

Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r
Jeśli chcą Państwo poznać przepisy obowiązujące od stycznia 2012 oraz zapoznać się z przykładami praktycznymi w zakresie czasu pracy kierowców, zapraszamy na seminarium. więcej »

Zamówienia publiczne bez ryzyka
Jeżeli zmiany prawne pojawiają się średnio raz na kwartał – a tak dzieje się w dziedzinie zamówień publicznych – niezbędne staje się posiadanie cyklicznie aktualizowanego przewodnika. Z tej właśnie przyczyny polecamy Państwu profesjonalny poradnik dla zamawiającego i wykonawcy Zamówienia publiczne bez ryzyka”, który uwzględnia wszelkie zmiany w przepisach, ale również szeroko omawia najnowsze zagadnienia związane z tą tematyką. Chcesz być zawsze na bieżąco z nowinkami z dziedziny zamówień publicznych? Skorzystaj z fachowych wskazówek zawartych w publikacji. więcej »


Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Polecamy Państwu praktyczny zestaw formularzy, który obejmuje swym zakresem wszystkie kryteria, jakie powinny spełniać budynki poddawane kontroli w cyklu półrocznym, rocznym
i pięcioletnim
. Dzięki gotowym formularzom przeprowadzenie takiej kontroli przebiegnie sprawnie i szybko. Całość przygotowana jest w oparciu o aktualne przepisy prawne co daje gwarancję właściwie przygotowanej dokumentacji. więcej »


Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe
Czy wiesz: Jak ustala się wymiar zwolnienia związkowca z obowiązku świadczenia pracy? Jakie są zasady ustalania wynagrodzenia związkowcom zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy? Odpowiedź na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w poradniku „Najczęściej zadawane pytania przez związki zawodowe. Zwolnienia związkowców z obowiązku świadczenia pracy”. Poradnik ten to zbiór pytań i odpowiedzi na najbardziej kontrowersyjne tematy z zakresu zwolnień z obowiązku świadczenia pracy związkowca. więcej »


Wiesz, co podpisujesz? Nie masz pewności, że umowa zabezpiecza twój interes? Skorzystaj z poradnika elektronicznego „Aktualne umowy gospodarcze”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do  6 listopada 2012
UMOWY
1 listopada 2012 r.
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r., Dz.U. z 25 września 2012r., nr 182, poz. 1057.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2012-11-16 - Transport drogowy oraz czas pracy kierowców - zmiany od 1 stycznia 2012 r, Warszawa więcej »
  • 2012-11-23 - Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle zmian obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa więcej »
  • 2012-11-30 - System INTRASTAT w 2012 i 2013 r., czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter