Newsletter e-Podatki - 2012-11-13 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Sejm uchwalił tzw. ustawę okołobudżetową. Przewidziano w niej wiele zmian związanych z podatkiem akcyzowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. akcyzy za susz tytoniowy oraz podwyższenia stawek akcyzy dla wyrobów tytoniowych. Nowe wytyczne zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zawarte w serwisie „Wskazówki celno-podatkowe”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Projekt ustawy wprowadza zmiany polegające na określeniu stawki podatku akcyzowego na napoje fermentowane: cydr i perry!
Aktualności
1.2. Nowelizacja ustawy o PIT podpisana
Prezydent podpisał w dniu 11 listopada br. nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50 proc.) kosztów uzyskania przychodów przez twórców.
więcej »1.3. Nowe preferencje taryfowe w ramach systemu GSP
Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe preferencje taryfowe w postaci zerowych lub zredukowanych stawek celnych GSP oraz nowe kryteria korzystania z preferencji dla państw beneficjentów.
więcej »1.4. Jak samorządy walczą o podatników
Zaczęła się walka samorządów o podatników. Stawką są jak największe udziały w dochodach z PIT. Chodzi o osoby, które zameldowane są w jednym miejscu, a mieszkają w innym. I chociaż rozliczenie podatkowe powniniśmy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania, różnie z tym bywa.
więcej »1.5. Wyższa akcyza na papierosy i tytoń
Sejm uchwalił tzw. ustawę okołobudżetową. Przewidziano w niej m.in. podwyżkę akcyzy na wyroby tytoniowe, zamrożenie płac w budżetówce, dofinansowanie staży lekarskich środkami z Funduszu Pracy.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. PKPP Lewiatan zadowolona ze zmian w projekcie ustawy o VAT
Nowe zasady ustalania terminu na rozliczenie podatku VAT zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2014. Jest to korzystne dla przedsiębiorców - uważa PKPP Lewiatan. Sejmowa Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego przyjęła w dniu 6 listopada poselskie poprawki do projektu ustawy o VAT.
więcej »
System INTRASTAT w 2012 i 2013 r., czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego
Specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mają problemy z prawidłowym wypełnianiem deklaracji INTRASTAT przygotowaliśmy seminarium, na którym będą Państwo mieli okazję wyjaśnić razem z naszym ekspertem wszystkie wątpliwości. Celem spotkania poświęconego systemowi INTRASTAT jest przekazanie uczestnikom informacji na temat funkcjonowania systemu oraz wypełniania i składania deklaracji, a także dostarczenie wiedzy o najnowszych oraz planowanych zmianach prawnych dotyczących tego zagadnienia. A szczególnie na temat nowego obowiązku rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych oraz nowych wysokości progów statystycznych. więcej »

Skuteczne ratownictwo
Publikacja niezbędna w pracy osób kierujących akcjami ratowniczymi oraz pracowników administracji samorządowych, odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Zawiera gotowe procedury ratownicze, wskazówki dotyczące przygotowania planów zarządzania kryzysowego, wiele informacji z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego i ekologicznego. Praktyczna pomoc ułatwiająca skuteczne przeprowadzenie działań ratowniczych począwszy od wykrycia zagrożenia a skończywszy na udzieleniu pomocy poszkodowanym. więcej »

Kadry i płace
Ponad 100 aktów prawnych tworzy system prawa pracy w Polsce. Nie jest łatwo zachować pełną kontrolę w gąszczu tych przepisów. Dlatego powstał poradnik elektronicznyKadry i płace. Program to zbiór fachowych i praktycznych wskazówek z zakresu prawa pracy, bhp, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W publikacji zebrano wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawa pracy wraz z komentarzem ekspertów, dzięki którym można poznać prawidłową interpretację przepisów. Program zawiera także gotowe wzory do zastosowania w praktyce i ponad 100 aktów prawnych. więcej »


Poradnik zarządcy nieruchomościami
Przepisy dotyczące nieruchomości ulegają częstym zmianom. Aby być zawsze na bieżąco polecamy „Poradnik zarządcy nieruchomościami”. Publikacja w prosty sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego zarządzania nieruchomością! Kompleksowo omawia wszystkie aspekty działalności zawodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. więcej »


Masz dość walki z klientami o należne Ci pieniądze? Chcesz prowadzić profesjonalną i skuteczną windykację? Skorzystaj z programu „Dokumentacja windykacyjna”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 20 listopada 2012
UMOWY
1 listopada 2012 r.
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r., Dz.U. z 25 września 2012r., nr 182, poz. 1057.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2012-11-23 - Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle zmian obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa więcej »
  • 2012-11-30 - System INTRASTAT w 2012 i 2013 r., czyli zmiany w zakresie obowiązku sprawozdawczego, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter