Newsletter e-Podatki - 2012-12-04 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Zarząd i rada nadzorcza odpowiadają finansowo za sprawozdanie spółki. Na podstawie art. 4 ustawy o rachunkowości kierownictwo spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w szczególności z tytułu nadzoru. Także wtedy, gdy obowiązki te zostaną powierzone innej osobie, np. księgowemu. Dlatego warto mieć pewność, że sprawozdanie nie zawiera błędów.

W przygotowaniu pełnego sprawozdania finansowego pomoże Państwu program „Sprawozdawczość finansowa”. W programie znajduje się „System informacji prawnej”, który przedstawia w ujęciu hasłowym poszczególne pozycje w dokumentach sprawozdawczych. Każde hasło zostało opisane w ujęciu ustawy o rachunkowości, MSR i ustaw podatkowych. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,
Redakcja dashofer.pl

PS. Program „Sprawozdawczość finansowa” umożliwia przygotowanie sprawozdania finansowego automatycznie na podstawie wartości planu kont.

Aktualności
1.1. Derogacja w sprawie VAT
Ministerstwo finansów zwróciło się do Brukseli o zgodę na stosowanie przez Polskę ograniczeń w odliczeniu VAT np. przy zakupie auta i paliwa do niego. Ograniczenia miałyby obowiązywać w latach 2014-2018. Poinformował o tym PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski. więcej »


1.2. Prezydent podpisał tzw. trzecią ustawę deregulacyjną
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek tzw. trzecią ustawę deregulacyjną (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce),  opublikowano ją już w Dzienniku Ustaw. Ustawa wprowadza m.in. ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania VAT. więcej »


1.3. Senat zgłosił poprawki do ustawy o VAT
Senatorowie zgłosili 12 poprawek do nowelizacji ustawy o VAT. Przewidziano  w niej m.in. zmiany dostosowujące polskie prawo do regulacji UE, dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia VAT. W projekcie znajdują się regulacje upraszczające fakturowanie. Jedną z wprowadzonych przez Senat poprawek jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy na 1 kwietnia 2013 r. Niektóre przepisy  wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2014 r., tak by przedsiębiorcy mogli przygotować się do zmian, m.in. modernizując oprogramowanie informatyczne. więcej »


1.4. Zmiany we wzorach formularzy PIT
W przyszłym roku rozliczymy się na nowym drukach PIT. Zmienione zostały formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Nowe wzory będą mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych (lub poniesionych strat) od 1 stycznia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych  opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1331). Wejdzie w życie 14 grudnia 2012 r. więcej »


1.5. Wyższe stawki karty podatkowej
W 2013 r. o ok. 4 proc. wzrosną miesięczne stawki podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Stawki zostały podane w obwieszczeniu Ministra Finansów z 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r. (M. P. z 2012 r. poz. 904). więcej »
Komentarze i opinie
2.1. System podatkowy ma zachęcać do wydobycia gazu z łupków
Opodatkowanie przedsięwzięć biznesowych związanych z wydobyciem gazu dopiero w momencie osiągnięcia rentowności, wydłużenie okresów rozliczenia strat, amortyzowanie nakładów inwestycyjnych od momentu rozpoczęcia produkcji i uzależnienie nowych podatków od produktywności złóż – to propozycje PKPP Lewiatan przekazane w liście do premiera Donalda Tuska. List otrzymali również ministrowie środowiska Marcin Korolec i finansów Jacek Rostowski. więcej »
Dokumentacja windykacyjna
Przedsiębiorcy coraz częściej skarżą się na niedotrzymywanie przez swoich kontrahentów terminów płatności. Dlatego chcielibyśmy polecić Państwu nasz łatwy w obsłudze program „Dokumentacja windykacyjna”. Jest to zbiór gotowych do wykorzystania pism, pozwów i umów. Znajdą w nim Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania długów, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych. Dzięki naszemu programowi proces zabezpieczania i windykacji należności w Państwa firmie będzie maksymalnie skuteczny.
więcej »


Zamówienia publiczne bez ryzyka
W związku z usuwaniem skutków powodzi możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego w trybach tzw. niekonkurencyjnych na zakup sprzętu do akcji ratunkowej. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp zamawiający może dokonać zakupu określonych dostaw, usług oraz robót budowlanych w oparciu o tryb negocjacji bez ogłoszenia. Polecamy Państwu publikację pt.: Zamówienia publiczne bez ryzyka”, dzięki której dowiecie się więcej o udzielaniu zamówień publicznych w sytuacji klęski żywiołowej. Zamawiając ten poradnik otrzymacie także gotowe do wykorzystania wzory umów i formularzy.
więcej »


Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową.
Od dnia 17 lipca 2010 roku obowiązuje ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zmieniająca ustawę o gospodarce nieruchomościami. Nowe przepisy umożliwiają zbycie nieruchomości bez przetargu. Warunkiem jest tu nabycie przez partnera prywatnego, spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Polecamy Państwu publikację pt.: „Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową, dzięki której poznacie aktualności prawne wraz z komentarzem. Poradnik pomoże także prawidłowo wypełniać obowiązki związane z zarządzaniem lokalami.
więcej »


Prawo w działalności związkowej
Dobre stosunki między związkami zawodowymi a pracodawcą są możliwe do utrzymania, pod warunkiem że strony znają swoje prawa i obowiązki. Jakie prawa ma związek zawodowy w zakładzie pracy i w jaki sposób może je skutecznie egzekwować? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej i wobec swoich pracowników? Komentarze i odpowiedzi na problemy z życia wzięte znajdziecie w poradniku pt. Prawo w działalności związkowej.
więcej »


Chcesz wiedzieć, jak skutecznie zagwarantować sobie wyłączne prawo do korzystania z utworu? Zmów publikację „Umowa licencyjna w prawie autorskim”.

więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 8 grudnia 2009 – do 7 grudnia 2012
UMOWY:
1 grudnia 012 r.Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r., Dz.U. z 29 października 2012 r., nr 204, poz. 1179. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2012-12-14 - Badania kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w świetle zmian obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter