Newsletter e-Podatki - 2013-02-05 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Powszechnie uważa się, że początek 2013 roku będzie trudny dla polskich przedsiębiorców. Należy się spodziewać, że presja wywierana na pracowników przez pracodawców będzie rosła. Trudne czasy sprzyjają też napięciom pomiędzy przedsiębiorcami a związkami zawodowymi. Pracodawcy powinni mieć jednak na uwadze, że przynależność związkowa została wymieniona wprost w art. 11 kodeksu pracy jako jedno z zakazanych kryteriów dyskryminacyjnych. Należy pamiętać, że niezależnie do jakiej organizacji związkowej należy pracownik, należy go traktować na równi z innymi członkami załogi. Szczegółowe zagadnienia związane z dyskryminacją pracowników znajdą Państwo w poradniku „Prawo w działalności związkowej”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.6. Dochodzenie podatków, ceł i innych należności w UE
spółpraca w zakresie dochodzenia podatków, ceł czy innych należności między państwami członkowskimi Unii Europejskiej ma stać się zdecydowanie bardziej skuteczna, a wszystko dzięki nowej ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. więcej »
1.2. Umowa między Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych
W dniu 31 stycznia 2013 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Wymiana informacji obejmuje m.in. wymiar i pobór podatków, windykację i egzekucję zaległości podatkowych czy dochodzenie w sprawach podatkowych lub ściganie w sprawach przestępstw podatkowych. więcej »
1.3. Coraz częściej rozliczamy się elektronicznie
Od początku roku do 31 stycznia przesłano już ponad dwa miliony dokumentów elektronicznych (o ponad 100 proc. więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku). Ze statystyk wynika, że coraz powszechniej korzystamy z możliwości załatwiania spraw z urzędem skarbowym przez Internet. więcej »
1.4. Rusza system e-podatki
Ruszają prace nad systemem e-podatki. W dniu 1 lutego 2013 r. podpisano umowa z firmą Sygnity S.A. na budowę, wdrożenie i utrzymanie Systemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi. więcej »
1.5. Przegląd techniczny kasy fiskalnej - zmiany
Od 1 kwietnia br. mają wejść w życie rozporządzenie (projekt z 28 stycznia 2013 r.) Ministra Finansów w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących. Przegląd będzie trzeba przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 lata. Jego wynik będzie musiał być wpisany do książki kasy. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Koszty pracy, podatki oraz obciążenia biurokratyczne to największe bariery rozwoju MSP
Koszty pracy, wysokość podatków oraz obciążenia biurokratyczne to największe bariery rozwoju przedsiębiorstw. Gorzej oceniają oni perspektywy na kolejne 12 miesięcy oraz odczuwają spowolnienie gospodarcze. Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm za rok 2012 , który jest syntetyczną miarą nastrojów mikro i małych firm, spadł o 2 pkt. do 90 pkt. "Raport o sytuacji mikro i małych firm" przygotował bank Pekao. więcej »

Efektywna komunikacja interpersonalna dla menedżerów
Zapraszamy na seminarium wideo „Efektywna komunikacja interpersonalna dla menedżerów”. Seminarium wideo pomoże Państwu osiągnąć długofalowy sukces poparty praktyczną, rzetelną i aktualną wiedzą. W programie m.in. przezwyciężanie barier komunikacyjnych, rozwiązywanie problemów w zespołach, style komunikacji a relacje biznesowe i wiele innych tematów. Biorąc udział w seminarium wideo rozwiniesz kompetencje niezbędne do realizacji celów biznesowych, a nowoczesna forma kształcenia umożliwi dostęp do materiału z każdego dowolnie wybranego miejsca, co pozwoli zaoszczędzić Państwu cenny czas. więcej »

Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług
W Unii Europejskiej przykłada się dużą wagę do bezpieczeństwa wyrobów oraz ich wysokiej jakości. Odpowiedzialność za wyrób spoczywa na producencie lub importerze towarów spoza UE. Poradnik „Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług” powstał specjalnie, by pomóc zrozumieć i stosować regulacje w tym zakresie. Ułatwia przeprowadzenie oceny zgodności i przedstawia zasady oznakowania produktu znakiem CE. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące certyfikacji. więcej »


Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Polecamy Państwu praktyczny zestaw formularzy, który obejmuje swym zakresem wszystkie kryteria, jakie powinny spełniać budynki poddawane kontroli w cyklu półrocznym, rocznym i pięcioletnim. Dzięki gotowym formularzom przeprowadzenie takiej kontroli przebiegnie sprawnie i szybko. Całość przygotowana jest w oparciu o aktualne przepisy prawne, co daje gwarancję właściwie przygotowanej dokumentacji. więcej »


Odpady komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi wymaga dobrej znajomości prawa. Trzeba na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, aby uniknąć kar i sankcji za naruszenie wymagań w tym zakresie. Polecamy Państwu miesięcznika Odpady komunalne. Dowiedzą się z niego Państwo o wchodzących właśnie w życie zmianach w prawie. Przypomnimy o zbliżających się terminach składania dokumentów. Przybliżymy technologie wykorzystywane przy unieszkodliwianiu, składowaniu i segregacji odpadów komunalnych. Pokażemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych oraz unijnych. więcej »


Z miesięcznikiem „Woda i ścieki” łatwiej znajdziesz rozwiązanie problemu dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej! więcej »
 
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter