Newsletter e-Podatki - 2013-02-19 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 13 lutego br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Władze lokalne zyskają więcej swobody w kwestii gospodarowania odpadami.

Dzięki wprowadzonym zmianom samorządy, naliczając opłatę za wywóz odpadów komunalnych, będą mogły dowolnie łączyć różne metody opłat w poszczególnych częściach gmin. Posłowie odrzucili natomiast możliwość odbioru odpadów przez gminne spółki komunalne nie wybrane w przetargu. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Zmiany ułatwią gminom pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a właścicielom nieruchomości na ich regulowanie.
Aktualności
1.1. Polsko-amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
W dniu 13 lutego 2013 r. w Warszawie podpisano Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
więcej »

1.2. 1 proc. CIT na rzecz jednostek naukowych już w 2014 r.
Od 2014 r. firmy będą mogły przekazywać 1 proc. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) instytutom naukowym, badawczym czy uczelnianym. Rozwiązania mają być podobne jak te obowiązujące już przy przekazywaniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Najwięksi podatnicy będą mogli podzielić swój 1 proc. podatku na rzecz maksymalnie trzech jednostek naukowych.
więcej »

1.3. Grzywna za niezłożenie sprawozdania finansowego
Prawie 20 proc. podatników nie składa obowiązkowego sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Obecnie karać za to może tylko sąd, aby być może wkrótce takie uprawnienia zyskają urzędy skarbowe. Wprowadzenie kary grzywny od 2014 r. planuje Ministerstwo Finansów.
więcej »

1.4. Prezydent zatwierdził umowę podatkową z Grenadą
Prezydent podpisał w dniu 14 lutego br. ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. MF w sprawie podatku od zniżek i ulg dla rodzin
Ministerstwo Finansów opublikował wyjaśnienie do artykułu zamieszczonego w dzienniku „Rzeczpospolita" 13 lutego 2013 r. pt. „Podatkowy cios w rodziny". Chodziło w nim o opodatkowanie rodzin wielodzietnych, które korzystają z gminnych kart uprawniających do zniżek, Ministerstwo Finansów podkreśla, że otrzymanie takiej karty nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego. więcej »
Zadania i obowiązki samorządów w zakresie odpadów komunalnych
Na samorządy nakładanych jest wiele obowiązków, które wynikają ze zmian przepisów prawa. Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo, jak przygotować plany gospodarki odpadami, prowadzić rejestr działalności regulowanej. Publikacja omawia również sposoby wyboru podmiotu do budowy, utrzymania lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. więcej »


Woda i ścieki
To miesięcznik dla specjalistów ds. ochrony środowiska pracujących w administracji samorządowej, w zakładach komunalnych, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zakładach przemysłowych. Serwis to 16 stron porad z zakresu prawa i finansów związanych z gospodarką wodno-ściekową. W każdym numerze znajdziesz ciekawe zagadnień, praktyczne wskazówki z opisem wykorzystywania nowych technologii, a także odpowiedzi na indywidualne pytania. więcej »

Lekarz Medycyny Pracy
Obowiązkiem lekarzy medycyny pracy jest nie tylko posiadanie szerokiej wiedzy medycznej, ale również bardzo dobra orientacja w przepisach prawnych. Wszystkim, którzy chcieliby być na bieżąco w tych zupełnie różnych dziedzinach polecamy miesięcznik „Lekarz medycyny pracy”. Zawiera on przystępne omówienie zmian prawnych, jak również liczne przykłady i wskazówki z praktyki orzeczniczej. Dodatkowym atutem serwisu jest możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania nadesłane do redakcji! więcej »


Leksykon zapisów księgowych od A do Z
Każda księgowa wie, że księgowanie operacji gospodarczych to nie tylko proste wprowadzenie danych do programu księgowego. Każda faktura to operacja gospodarcza, którą trzeba zadekretować i zaksięgować na prawidłowym koncie. Trzeba przy tym pamiętać, czy nie zmieniły się ostatnio jakieś przepisy prawa bilansowego lub podatkowego. To sprawia, że o pomyłkę bardzo łatwo, a jej konsekwencje mogą być kosztowne. Aby pomóc Ci w pracy, powstał wyjątkowy program pt.: Leksykon zapisów księgowych od A do Z na CD. więcej »


Bez względu na to do jakiej organizacji związkowej należy pracownik, musi być traktowany na równi z innymi członkami załogi. Więcej o dyskryminacji pracowników w poradniku „Prawo w działalności związkowej”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 26 lutego 2013
KONTROLA CELNA
15 lutego 2013 r.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych; Dz.U. z 31 stycznia 2013 r., nr 21, poz. 156. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter