Newsletter e-Podatki - 2013-03-05 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Ostatnie miesiące obfitują w wiele zmian prawnych istotnych dla gospodarki odpadami. Wynikają one z wejścia w życie:
  • 23 stycznia 2013 r. nowej ustawy o odpadach, której część zapisów budzi wiele kontrowersji.
  • 5 marca 2013 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki wprowadzonym zmianom samorządy mogą naliczać opłaty za wywóz odpadów komunalnych według różnych metod. Więcej...
Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. Czy jesteś na bieżąco ze wszystkimi zmianami w gospodarce odpadami?

Aktualności
1.1. Będzie nowa ulga na innowacje?
Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzić nową ulgę podatkową dla najbardziej innowacyjnych firm. Odliczane od podatku byłyby wydatki poniesione na badania i rozwój. Wicepremier i szef resortu Janusz Piechociński musi jednak jeszcze przekonać do tego pomysłu Ministerstwo Finansów. więcej »
1.2. Projekt ustawy regulującej opodatkowanie wydobycia węglowodorów w uzgodnieniach międzyresortowych oraz konsultacjach społecznych
Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw. więcej »
1.3. Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych
Od 1 marca br. w firmach, w których sprzedaż dla klientów detalicznych przekroczyła w 2012 r. 20 tys. zł, transakcje muszą być rejestrowane za pomocą kas fiskalnych. Limit rocznych obrotów – uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasach fiskalnych – został zrównany do 20 tys. zł w skali roku dla podmiotów kontynuujących i dopiero rozpoczynających działalność. Nie obowiązuje już również zwolnienie z używania kas dla niektórych rodzajów działalności. więcej »
1.4. Ruszył rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw
Pięć banków zawarło już z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pierwsze umowy, na mocy których BGK będzie obejmował gwarancjami kredyty obrotowe udzielane przedsiębiorcom. więcej »
1.5. Wyższa kwota wolna od podatku zamiast obecnej ulgi na dzieci?
Wyższa kwota wolna od podatku zamiast ulgi na dzieci? Prezydent zaproponował zwiększenie kwoty dochodów wolnych od podatku w zależności od liczby dzieci w rodzinie więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Opodatkowanie świadczeń menedżerskich
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2012 r. orzekł, że przychodem osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich są wszelkie świadczenia otrzymane w celu wykonania usługi. Zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan przychodu nie może rodzić każde zdarzenie, a tylko takie, które rzeczywiście generuje korzyść materialną po stronie odbiorcy. Aktualna definicja przychodu w ustawie prowadzi do wielu nadinterpretacji. więcej »
Prawo w działalności związkowej
Dobre stosunki między związkami zawodowymi a pracodawcą są możliwe do utrzymania, pod warunkiem że strony znają swojeprawa i obowiązki. Jakie prawa ma związek zawodowy w zakładzie pracy i w jaki sposób może je skutecznie egzekwować? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej i wobec swoich pracowników? Komentarze i odpowiedzi na problemy z życia wzięte znajdziecie w poradniku pt. Prawo w działalności związkowej. więcej »


Dokumentacja windykacyjna
Przedsiębiorcy coraz częściej skarżą się na niedotrzymywanie przez swoich kontrahentów terminów płatności. Dlatego chcielibyśmy polecić Państwu nasz łatwy w obsłudze program „Dokumentacja windykacyjna”. Jest to zbiór gotowych do wykorzystania pism, pozwów i umów. Znajdą w nim Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania długów, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych. Dzięki naszemu programowi proces zabezpieczania i windykacji należności w Państwa firmie będzie maksymalnie skuteczny. więcej »

Aktualne klasyfikacje statystyczne
Program komputerowy przeznaczony dla księgowych, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za prowadzenie ewidencji księgowej i wystawianie dokumentów sprzedaży. Umożliwia wyszukanie na podstawie fragmentu „Kodu klasyfikacji” lub fragmentu „Nazwy grupowania” grup towarów lub grup środków trwałych wraz z odpowiednimi stawkami VAT lub amortyzacji. więcej »

Książka kontroli w firmie
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. W razie braku takiej książki narażasz się na kary i dodatkowe kontrole. Tych problemów możesz w bardzo łatwy sposób uniknąć. Zamów książkę kontroli w firmie. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę. więcej »

Dowiedz się, jak bez błędów formalnych i rachunkowych obliczyć podatek VAT z poradnika „Zamówienia publiczne bez ryzyka”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 12 marca 2013UMOWY8 marca 2013 r.Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.; Dz.U. z 21 lutego 2013 r., nr 35, poz. 243. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach.
więcej »
  • 2013-04-15 - Dopłaty do budownictwa pasywnego i energooszczędnego - projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2013 r., Warszawa więcej »
  • 2013-04-26 - Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane , Warszawa więcej »
  • 2013-05-13 - System INTRASTAT, czyli obowiązek sprawozdawczy dla prowadzących handel towarami z krajami Unii Europejskiej, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter