Newsletter e-Podatki - 2013-03-12 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Pozycja ciała, w jakiej wykonywana jest praca, ma bezpośredni i zasadniczy wpływ na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego czyli także na zmęczenie pracownika. To z kolei wpływa na wydajność i jakość pracy. W dalszej konsekwencji odbija się na zdrowiu, więc także na zdolności do wykonywania pracy. Usprawnienia ergonomiczne powinny być dobierane bardzo indywidualnie i obejmować m.in. specjalną odzież ochronną, dodatkowe wyposażenie czy odpowiednie przerwy w pracy.

Lekarz medycyny pracy ma także wpływ na jakość pracy pracowników. Dobrze przeprowadzony wywiad podczas badań wstępnych lub okresowych może zwrócić uwagę na odpowiednie dostosowanie stanowiska pracy do stanu zdrowia pacjenta. Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, oprócz profilaktycznych badań lekarskich pracowników, lekarz zobowiązany jest także m.in. do udzielania porad lekarskich dotyczących niekorzystnych zmian w stanie zdrowia związanych z wykonywana pracą.

Ten i inne tematy dotyczące medycyny pracy znajdziecie Państwo w serwisie Lekarz medycyny pracy”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl


P.S. Dzięki rubryce „Pytania i odpowiedzi” czytelnicy mogą zadać pytanie, na które odpowiedzą eksperci w dziedzinie medycyny pracy oraz mają wpływ na omawiane na łamach serwisu tematy.

Aktualności
1.1. Niższe odsetki podatkowe
Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5–6 marca br. obniżyła stopy procentowe NBP aż o 0,50 pkt. proc. Od 7 marca br. stopa kredytu lombardowego wynosi 4,75 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 11,5 proc. w skali rocznej (suma 200 proc. stopy lombardowej i 2 proc.), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 8,63 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). więcej »
1.2. Podatek od dziedziczonych papierów wartościowych
Czy zasady opodatkowania dziedziczonych papierów wartościowych będą zmienione? Posłowie PO proponują, aby przy liczeniu dochodu ze sprzedaży np. akcji brać pod uwagę koszty ich nabycia poniesione przez osobę, po której akcje te odziedziczono. Projekt został wniesiony do laski marszałkowskiej. więcej »
1.3. Szybszy zwrot VAT tylko po opłaceniu wszystkich rozliczanych faktur
Szybszy zwrot VAT z urzędu skarbowego? Tak, ale tylko wtedy, gdy podatnik opłacił wszystkie faktury mające wpływ na wysokość VAT do zwrotu. Tak orzekł w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
1.4. Będą zmiany w Ordynacji podatkowej
Ministerstwo Finansów planuje zmiany w Ordynacji podatkowej. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w projekcie nowelizacji przewidziano ok. 130 zmian w przepisach. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Nie dla solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował do premiera Donalda Tuska o niewprowadzanie planowanej przez ministerstwo finansów solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe.
więcej »

System INTRASTAT, czyli obowiązek sprawozdawczy dla prowadzących handel towarami z krajami Unii Europejskiej - system prawny w 2013 r.
Specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mają problemy z prawidłowym wypełnianiem deklaracji INTRASTAT przygotowaliśmy seminarium, na którym będą Państwo mieli okazję wyjaśnić razem z naszym ekspertem wszystkie wątpliwości. Celem spotkania poświęconego systemowi INTRASTAT jest przekazanie uczestnikom informacji na temat funkcjonowania systemu oraz wypełniania i składania deklaracji, a także dostarczenie wiedzy o najnowszych oraz planowanych zmianach prawnych w 2013r dotyczących tego zagadnienia. A szczególnie na temat obowiązku rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych oraz nowych wysokości progów statystycznych. więcej »

Pracownik socjalny
Obowiązkiem pracownika socjalnego jest prowadzenie pracy socjalnej w zgodzie z celami aktywizacji i integracji społecznej. Ogólne założenia najczęściej jednak odbiegają od konkretnych problemów, z jakimi zwracają się klienci. Dlatego skuteczna pomoc wymaga zarówno kompetencji prawniczych, jak i psychologicznych. W tym, jak je zdobyć i rozwijać, wesprze Cię miesięcznik „Pracownik socjalny”! więcej »Baza wiedzy Budinfo Premium
Polecamy nową bazę wiedzy Budinfo Premium. Znajdą tu Państwo treści ustaw i rozporządzeń, komentarze do najnowszych zmian w prawie, pakiet niezbędnych dokumentów i formularzy (np. Wzory Specyfikacji technicznych) oraz fachowe programy (np. Plan BIOZ). Wszystko dostępne 24 h/dobę 7 dni w tygodniu w jednym miejscu. Ułatw i usprawnij swoją pracę. Wstąp do klubu BUDinfo Premium. więcej »

Ewidencja odpadów
Zgodnie z ustawą o odpadach każda firma, która wytwarza odpady jest zobowiązana do prowadzenia ich ewidencji. Pomocny w ich przygotowaniu jest nasz program „Ewidencja odpadów”. Jest to wygodne narzędzie pomagające w prowadzeniu ewidencji odpadów, opakowań i osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Program automatycznie generuje dokumenty oraz tworzy druki potrzebne w zarządzaniu gospodarką odpadami. więcej »


Zadbaj o prawidłową gospodarkę wodno-ściekową w Twojej firmie. Pomoże Ci w tym nasz poradnik „Gospodarka wodno-ściekowa”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 19 marca 2013
UMOWY
8 marca 2013 r.
Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.; Dz.U. z 21 lutego 2013 r., nr 35, poz. 243. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2013-04-15 - Dopłaty do budownictwa pasywnego i energooszczędnego - projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2013 r., Warszawa więcej »
  • 2013-04-26 - Odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje w umowach o roboty budowlane w 2013 r., Warszawa więcej »
  • 2013-05-13 - System INTRASTAT, czyli obowiązek sprawozdawczy dla prowadzących handel towarami z krajami Unii Europejskiej - system prawny w 2013 r., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter