Newsletter e-Podatki - 2013-03-18 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Wypełnianie deklaracji INTRASTAT jest procesem złożonym i wymagającym odpowiedniej wiedzy. Istotne jest, by wiedzieć, kto przede wszystkim podlega obowiązkowi wypełniania deklaracji, a także, kto podlega obowiązkowi rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR). Warto też znać nowe wysokości progów statystycznych obowiązujące w 2013r.

Aby uniknąć problemów i nie popełnić błędów, ważna jest nie tylko praktyczna znajomość unijnych przepisów prawnych, ale także wiedza na temat wykorzystania danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT oraz umiejętność korygowania zgłoszeń.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe, fachowe oraz praktyczne seminarium z systemu INTRASTAT. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

Aktualności
1.1. Akcja Weź paragon: 12,4 tys. mandatów na łączną kwotę 3,4 mln zł
12,4 tys. mandatów na łączną kwotę 3,4 mln zł. To efekt trwającej od 14 stycznia do 24 lutego 2013 r. akcji pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon". Celem akcji była kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków dotyczących ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów. Oprócz działań kontrolnych prowadzono również kampanię edukacyjną.
więcej »
1.2. Obniżka VAT od 2014 r.?
Od 2014 r. VAT będzie niższy? Ministerstwo Finansów nadal uważa, że w 2014 r. wrócimy do podstawowej stawki podatku VAT na poziomie 22 proc. (obecnie 23 proc.). Podwyżkę VAT o 1 pkt proc. wprowadzono na początku 2011 r. Zgodnie z zapisami ustawowymi podwyższone stawki miały obowiązywać tylko przez trzy lata (2011–2013).
więcej »
1.3 Ulgi podatkowe zamiast dotacji na finansowanie innowacji
Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od należnego podatku 26 proc. kosztów działalności B+R. Jednocześnie 100 proc. kosztów będzie odliczanych od podstawy opodatkowania. Ministerstwo Gospodarki w „Programie Rozwoju Przedsiębiorczości 2020” zaproponowało zmiany w systemie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w przedsiębiorstwach. Czy jednak propozycje te zostaną zaakceptowane? Na razie projekt znajduje się na etapie konsultacji międzyresortowych.
więcej »
1.4. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju
W dniu 4 marca 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. BCC negatywnie ocenia zmiany w podatkach
Business Center Club negatywnie ocenił projekt Ministra Finansów z 12 lutego 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem BCC konieczne jest opracowanie całościowej koncepcji reformy podatków dochodowych, a w szczególności rozdzielenie przepisów związanych z podatkiem od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej od podatku od dochodów osobistych.
więcej »
Woda i ścieki
Miesięcznik dla specjalistów ds. ochrony środowiska pracujących w administracji samorządowej, w zakładach komunalnych, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zakładach przemysłowych. Serwis to 16 stron porad z zakresu prawa i finansów związanych z gospodarką wodno-ściekową. W każdym numerze znajdziesz ciekawe zagadnień, praktyczne wskazówki z opisem wykorzystywania nowych technologii, a także odpowiedzi na indywidualne pytania. więcej »


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Poradnik stanowi zbiór wytycznych, jakich należy przestrzegać wykonując i odbierając roboty budowlane. Przedstawia normy wzorcowe i pokazuje możliwe od nich odstępstwa. Dzięki licznym praktycznym wskazówkom pomaga także uniknąć często popełnianych błędów i ułatwia pracę na każdym etapie procesu inwestycyjnego. więcej »


Efektywne motywowanie pracowników
Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób dostarczy Państwu praktycznych informacji na temat procesu i metod motywowania, rozpoznawania potrzeb pracowników i adekwatnego ich wykorzystania jako motywatorów oraz oceny pracowników i jej wpływu na motywację. Już dziś zwiększ konkurencyjność swojej firmy budując efektywny system motywacyjny w Twojej firmie! więcej »

Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej
Przed zawarciem umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej inwestor musi dopełnić wielu formalności. Z myślą o Państwa potrzebach przygotowaliśmy publikację „Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej”, która w przystępny sposób wyjaśnia, jak zorganizowana jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej w Polsce. Dowiedzą się z niej Państwo, jakie kroki musi podjąć inwestor przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą, kto i w jaki sposób organizuje inwestycję przyłączenia oraz z jakimi opłatami się ona wiąże. więcej »

„Książka kontroli w firmie” – przydatne narzędzie ułatwiające ewidencję kontroli różnych organów w firmie! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 26 marca 2013
UMOWY
8 marca 2013 r.
Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r.; Dz.U. z 21 lutego 2013 r., nr 35, poz. 243. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
  • 2013-04-22 - Dopłaty do budownictwa pasywnego i energooszczędnego - projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2013 r., Warszawa więcej »
  • 2013-04-26 - Odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje w umowach o roboty budowlane w 2013 r., Warszawa więcej »
  • 2013-05-13 - System INTRASTAT, czyli obowiązek sprawozdawczy dla prowadzących handel towarami z krajami Unii Europejskiej - system prawny w 2013 r., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter