Newsletter e-Podatki - 2013-04-16 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !
Nowo projektowane i budowane stacje dla napięć 110.kV są realizowane w dwóch technologiach: rozdzielnie napowietrzne otwarte oraz rozdzielnie wnętrzowe w izolacji SF6. Pierwszy typ jest zazwyczaj usytuowany na obszarach słabo zaludnionych i wiejskich, natomiast drugi na terenach podmiejskich i w obszarach zabudowanych. Aby dowiedzieć się więcej na ich temat wystarczy sięgnąć po poradnik: „Sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV".

Dzięki niemu dowiedzą się Państwo również:
 • W jakich przypadkach buduje się stacje w technologii HIS?
 • Jakie zalety mają stacje budowane za bazie pól kompaktowych
 • Czy redukcja liczby aparatów rozdzielczych może zmniejszyć funkcjonalność obwodów?

  Skorzystaj już dziś z profesjonalnego źródła wiedzy! Więcej...

  Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

  Redakcja dashofer.pl

  P.S. Do publikacji dołączona jest płyta CD, na której znajdą Państwo przepisy prawne, wykaz norm oraz zasady badań i pomiarów w instalacjach elektroenergetycznych.
Aktualności
1.1. Opublikowano umowę z San Marino
W Dzienniku Ustaw opublikowano umowę o wymianie informacji podatkowych z San Marino. Polska podpisała ją w marcu 2012 r. Jej zawarcie ma ułatwić zwalczanie przestępstw podatkowych. więcej »
1.2. Wpływy z ekopodatków
Z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w 2010 r. wpływy z ekopodatków wyniosły w Polsce 9,1 mld euro, czyli 2,58 proc. polskiego PKB, w Niemczech  ekopodatki natomiast 2,21 proc. PKB, a we Francji 1,86 proc. PKB. więcej »
1.3. Ministerstwo czeka na 3 333 333 PIT!
Ministerstwo Finansów rozpoczęło akcję „Kiedy wpadnie 3 333 333 PIT?", zachęcającą do wspólnego medialnego odliczania liczby złożonych deklaracji PIT przez Internet. W 2011 r. odliczano do „miliona", w 2012 r. czekano na „drugi milion", w tym roku natomiast na 3 333 333 deklarację. W nagłówku strony Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) codziennie do godz. 10.00 będą podawane aktualne statystyki czekając na „3 333 333 PIT". więcej »
1.4. Inicjatywa G6 przeciwko oszustwom podatkowym
Polska przyłączy się do inicjatywy Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii, tworząc Grupę G6 - krajów walczących z oszustwami podatkowymi w ramach pilotażowego programu automatycznej wymiany informacji podatkowej. Podczas posiedzenia Rady ECOFIN w Dublinie w dniach 12-13 kwietnia 2013 r., minister finansów Jacek Rostowski zdecydował zarekomendowaniu Radzie Ministrów, aby Polska przyłączyła się do wspólnej europejskiej walki z oszustwami podatkowymi. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Co z tym VAT?
Nadal nie wiadomo, czy w 2014 roku powrócimy do stawki VAT w wysokości 22 proc. Być może będzie już coś wiadomo w drugiej połowie roku. Tymczasem PKPP Lewiatan apeluje do Ministerstwa Finansów, aby poinformowało podatników o swoich zamierzeniach jak najszybciej. Na przygotowanie się do zmiany stawek wiele przedsiębiorstw potrzebuje bowiem nawet kilka miesięcy. więcej »

System INTRASTAT, czyli obowiązek sprawozdawczy dla prowadzących handel towarami z krajami Unii Europejskiej - system prawny w 2013 r.
Specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mają problemy z prawidłowym wypełnianiem deklaracji INTRASTAT przygotowaliśmy seminarium, na którym będą Państwo mieli okazję wyjaśnić razem z naszym ekspertem wszystkie wątpliwości. Celem spotkania poświęconego systemowi INTRASTAT jest przekazanie uczestnikom informacji na temat funkcjonowania systemu oraz wypełniania i składania deklaracji, a także dostarczenie wiedzy o najnowszych oraz planowanych zmianach prawnych w 2013 r. dotyczących tego zagadnienia. A szczególnie na temat obowiązku rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych oraz nowych wysokości progów statystycznych. więcej » 

Książka pracy maszyny / urządzenia
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji stanu technicznego oraz pracy maszyn i urządzeń. W spełnieniu tego obowiązku pomoże Państwu gotowe narzędzie „Książka pracy maszyny/urządzenia”. Zawiera formularze dokumentacji stanu technicznego maszyn i urządzeń, ewidencji eksploatacji, remontów i konserwacji, wyników kontroli oraz rejestru szkoleń operatora maszyny/urządzenia. więcej » 

Zasady dokumentowania systemu zarządzania
Dokumentacja systemu zarządzania, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyfikacyjnego. Dlatego tak ważne jest posiadanie usystematyzowanej wiedzy z tego zakresu. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać cenne i praktyczne wskazówki ekspertów zapoznaj się z publikacją „Zasady dokumentowania systemu zarządzania” . więcej »

Świadectwo energetyczne na CD
Aby mogli Państwo prawidłowo sporządzić certyfikat energetyczny, przygotowaliśmy gotowe narzędzie „Świadectwo energetyczne na CD”. Program krok po kroku prowadzi do rzetelnej oceny wykorzystania energii w budynku lub lokalu. Pozwala na szybkie i bezbłędne przygotowanie aktualnie obowiązującej wersji świadectwa energetycznego. Program wykonuje obliczenia zarówno dla budynku ogrzewanego, jak i wyposażonego w instalację chłodzenia. więcej » 

Masz problemy z interpretacją często nowelizowanych przepisów budowlanych? Sięgnij po poradnik „Przepisy techniczno–budowlane dla praktyków”! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 23 kwietnia 2013
PODATEK DOCHODOWY
11 kwietnia 2013 r.
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych; Dz.U. z 27 marca 2013 r., nr 59, poz. 399. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
 • 2013-05-13 - System INTRASTAT, czyli obowiązek sprawozdawczy dla prowadzących handel towarami z krajami Unii Europejskiej - system prawny w 2013 r., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter