Newsletter e-Podatki - 2013-05-14 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !
W dniu 23 lutego 2013 r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie wprowadziło między innymi obowiązek montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej we wszystkich nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem.
  • Jakie są nowe wytyczne projektowania instalacji telekomunikacyjnej?
  • Jakie korzyści niosą nowoczesne sieci światłowodowe?
  • Czy rozporządzenie podniesie konkurencyjność w sektorze telekomunikacyjnym?
Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w publikacji: Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Do publikacji dołączona jest płyta CD, na której zamieszczono przepisy techniczno-budowlane, wykaz norm, czasookresy badań i pomiarów oraz wzory protokołów badań.
Aktualności
1.1. Niższe odsetki podatkowe
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z 3,25 proc. do 3 proc. Od 9 maja br. stopa kredytu lombardowego wynosi 4,5 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi teraz 11 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 8,25 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). Obniżona została również do 5,5 proc. stawka opłaty prolongacyjnej. więcej »
1.2. Sejm odrzucił projekt ustawy o opodatkowaniu usług finansowych
Sejm odrzucił w piątek w pierwszym czytaniu projekt ustawy o opodatkowaniu usług finansowych. Projekt, zdaniem Ruch Palikota (jego autora), miałby ograniczyć transakcje spekulacyjne, zwiększyć wpływy do budżetu państwa, odciążając jednocześnie sektor finansów publicznych. Przeciwny wprowadzeniu podatku był resort finansów. więcej »
1.3. G7 przeciwko unikaniu opodatkowania
Grupa G7 wystąpiła przeciwko praktykom obchodzenia i unikania zobowiązań podatkowych zarówno przez indywidualnych podatników, jak i duże korporacje międzynarodowe. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ma opracować zalecenia przeciwdziałające stosowaniu przez wielkie korporacje praktyk obchodzenia zobowiązań podatkowych. Spotkanie w Aylesbury uważane jest za krok na drodze do wprowadzenia globalnych standardów podatkowych, co jest priorytetem obecnego przewodnictwa W. Brytanii w G7. więcej »
1.4. Urzędy skarbowe wypełnią PIT
Czy w 2015 r. urzędy skarbowy wstępnie wypełnią za podatników roczne zeznanie PIT? Odpowiednie zmiany przepisów ma zaproponować wkrótce Ministerstwo Finansów. W pierwszej kolejności nałożony ma zostać nowy obowiązek na wszystkich płatników, przede wszystkim pracodawców. Informacje o pobranych zaliczkach lub zryczałtowanym podatku będą przesyłane elektronicznie. Obecnie pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż pięć osób, muszą składać elektronicznie deklaracje i raporty do ZUS, ale nie do urzędu skarbowego. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Czarna Lista Barier
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przygotowała jubileuszową, dziesiątą już „Czarną Listę Barier". Zdaniem PKPP Lewiatan rozwój przedsiębiorczości w Polsce jest blokowany przez 417 barier. Niestety liczba barier zamiast maleć, nadal wzrasta. Rok 2013 nie będzie pod tym względem lepszy. Do najbardziej dotkliwych dla przedsiębiorców ograniczeń zaliczono zbyt wysokie, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego i jakość otoczenia biznesu, podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, a do tego niejasne przepisy podatkowe prowadzące do licznych konfliktów między przedsiębiorcami i organami skarbowymi. więcej »
Składowanie odpadów na składowiskach
Współczesne wymogi ochrony środowiska oraz sanitarne narzucają konieczność budowy i eksploatacji składowiska w sposób ograniczający do minimum emisję zanieczyszczeń. Z tego względu nastąpiła zdecydowana zmiana przy wyborze miejsca dla składowiska i warunków jego budowy. Zachęcamy do zapoznania się z procedurami wyboru optymalnej lokalizacji składowiska, oraz z obowiązkami zarządzającego składowiskiem. więcej »

Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową.
Polecamy Państwu poradnik „Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową”, który stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z zarządzaniem spółdzielnią mieszkaniową, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych i technicznych. Dzięki publikacji poznają Państwo aktualności prawne wraz z komentarzem oraz poprawnie sporządzą dokumenty, takie jak: regulaminy, protokoły techniczne czy umowy inwestycyjne. więcej »

Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
Jeśli chcesz mieć pewność, że projektowane przez Ciebie maszyny spełniają wszystkie normy gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo, skorzystaj z praktycznego „Poradnika konstruktora maszyn i urządzeń”. W publikacji znajdziesz m.in. wytyczne doboru materiałów konstrukcyjnych, gotowe do edycji wzory obliczeniowe oraz praktyczne przykłady i rozwiązania konstrukcyjne. więcej »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to przedsięwzięcie, przy którym trzeba uwzględnić ogromną ilość aktów prawnych. Poradnik „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce pozwoli Państwu swobodnie poruszać się wśród obowiązujących
i zmieniających się przepisów. Publikacja przedstawia konkretne rozwiązania przydatne w pracy urbanistów, architektów, inwestorów i władz lokalnych. więcej »


Dokumentacja systemu zarządzania jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyfikacyjnego. Cenne i praktyczne wskazówki w publikacji „Zasady dokumentowania systemu zarządzania”! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 19 maja 2013
RAJE PODATKOWE

8 maja 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; Dz.U. z 23 kwietnia 2013 r., nr 77, poz. 494. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter