Newsletter e-Podatki - 2013-05-21 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !
Współpraca między pracownikami nie zawsze układa się bezproblemowo. Różni ludzie mają różne podejście do wykonywanych obowiązków. Zwykło się mówić „Gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania”. Czasami dyskusje te przeradzają się w konflikty, a narastające między współpracownikami napięcie i nieporozumienia mogą w sytuacjach wyjątkowych prowadzić nawet do rękoczynów.

Czy pobicie pracownika podczas wykonywania pracy i doznane w wyniku tego urazy, mogą być traktowane jako wypadek przy pracy? Jak traktować taką niecodzienną sytuację?

Ten i inne ciekawe przypadki orzecznicze, zagadnienia dotyczące chorób zawodowych medycyny i prawa pracy znajdziecie Państwo w miesięczniku „Lekarz medycyny pracy”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Korzystając z rubryki „Pytania i odpowiedzi” czytelnicy mają wpływ na omawiane w serwisie zagadnienia.
Aktualności
1.1. Stawka VAT na montaż szaf wnękowych w NSA
Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował, że wystąpił do prezesa NSA o to, by sąd przyspieszył rozpatrzenie pytania o stawkę VAT na montaż szaf wnękowych i zabudowy kuchennej. Zdaniem Ministerstwa stawka ta wynosi 23 proc. więcej »
1.2. Zmiana przepisów dot. zagranicznych spółek kontrolowanych
Przerzucanie dochodów do spółek położonych w krajach o niskim poziomie opodatkowania ma zostać ukrócone. Ministerstwo Finansów poinformowało o pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidującym opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation - CFC). Projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. więcej »
1.3. Nowa ulga dla oszczędzających na własne mieszkanie
Oszczędzający na własne mieszkanie będą zwolnieni z opodatkowania odsetek od tych oszczędności? Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie takiej ulgi dla wszystkich podatników, którzy przez minimum pięć lat będą odkładali pieniądze na specjalnym koncie, a następnie przeznaczą je na zakup domu lub mieszkania w dowolnym kraju Unii Europejskiej. więcej »
1.4. Skarbówka zablokuje konto na 3 miesiące
Dyrektorom urzędów kontroli skarbowej oraz generalnemu inspektorowi kontroli skarbowej przyznane ma zostać prawo do blokowania rachunków bankowych. Taką propozycję przedstawił resort finansów w założeniach do nowelizacji Ordynacji podatkowej. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. PKPP Lewiatan: Zmiany w podatkach niekorzystne dla firm
Najnowsze propozycje podatkowe resortu finansów są groźne dla firm i radykalnie ograniczą ich prawa. Eksperci podatkowi PKPP Lewiatan skrytykowali m.in. pomysł opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych przez polskie firmy oraz powrót do koncepcji tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego. więcej »
Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe
Wyposażenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej, określonym przez dostawcę gazu. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów instalacji stanowiących wyposażenie budynku należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Państwa uwadze polecamy publikację opisującą tę tematykę. Odpowiednio pomoże ona przy wyposażeniu budynków w instalacje gazowe. Dowiecie się także, jak prawidłowo przeprowadzić przewód gazowy przez pomieszczenie mieszkalne oraz na zewnątrz budynku. więcej »

Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium
Do obowiązków kierownika laboratorium należy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, utrzymywanie systemu jakości, nadzór nad dokumentacją, a także tworzenie szczegółowych procedur i instrukcji postępowania. Wszystkim, którzy chcieliby uzyskać fachową pomoc w tym zakresie polecamy poradnik „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Zawiera on kompleksowe omówienie zagadnień prawnych, zasad bezpiecznej pracy, a także wskazówki do tworzenia systemu jakości i przykłady niezbędnych dokumentów. więcej »

Wodociągi i kanalizacja
W celu realizacji inwestycji związanych z budową lub rozbudową oczyszczalni ścieków niezbędne są dotacje z Unii Europejskiej. Zatem jak skutecznie uzyskać środki na gospodarkę wodno-ściekową? Polecamy Państwu publikację pt.: „Wodociągi i kanalizacja”, dzięki której uzyskacie fachowe wskazówki dotyczące dofinansowania z UE. To także niezawodna pomoc przy projektowaniu instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych. więcej »

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Poradnik stanowi zbiór wytycznych, jakich należy przestrzegać wykonując i odbierając roboty budowlane. Przedstawia normy wzorcowe i pokazuje możliwe od nich odstępstwa. Dzięki licznym praktycznym wskazówkom pomaga także uniknąć często popełnianych błędów i ułatwia pracę na każdym etapie procesu inwestycyjnego. więcej »

Leksykon operacji gospodarczych z pełną dekretacją na wszystkie konta, z pełnym wyjaśnieniem przepisów bilansowych i podatkowych, dzięki którym Twoja ewidencja księgowa będzie bezbłędna. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 30 maja 2013
SKŁADY WOLNOCŁOWE

30 maja 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice“; w Pyrzowicach; Dz.U. z 15 maja 2013 r., nr 91, poz. 562. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter