Newsletter e-Podatki - 2013-05-28 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Na początku roku zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy o odpadach. Jedna ze zmian jaka została wprowadzona dotyczy klasyfikacji odpadów niebezpiecznych. Do tej grupy należą także odpady produkowane w laboratoriach.
Ustawa wprowadza zakaz zmiany klasyfikacji odpadów przez ich rozcieńczenie, mieszanie ze sobą lub innymi odpadami, substancjami i materiałami, prowadzące do obniżenia stężenia substancji niebezpiecznych.

Szerszy opis zagadnienia w poradniku „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. W poradniku także przydatne procedury do zastosowania w laboratorium.
Aktualności
1.1. Procedura tzw. odwróconego VAT od sierpnia
W sierpniu 2013 r. ma wejść w życie procedura tzw. odwróconego VAT na niektóre wyroby stalowe. Poinformowała o tym PAP rzeczniczka prasowa resortu finansów Wiesława Dróżdż. więcej »
1.2. Umowa między Polską a Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych
W dniu 16 maja 2013 r. w Londynie podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Na jej podstawie może dochodzić m.in. do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. więcej »
1.3. Interpretacje indywidualne również w zamówieniach publicznych
Od 1 lipca 2014 r. strona publiczna, ogłaszająca przetargi na wykonanie zamówień publicznych, będzie mogła wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Taka możliwość przewidziano w jednej z ponad 150 zmian przewidzianych w założeniach do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. więcej »
1.4. Opodatkowanie wyrobów węglowych
W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, w której przewidziano zmianę zasad opodatkowania wyrobów węglowych. Zgodnie z nią podatek ma być płacony na ostatnim etapie obrotu takimi wyrobami. Ustawa trafi do Senatu i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Impreza integracyjna w NSA
Naczelny Sąd Administracyjny zdecyduje, czy koszty udziału w imprezie stanowią dla pracownika przychód z innego nieodpłatnego świadczenia. Wniosek w sprawie przychodu pracowników z uczestnictwa w imprezach integracyjnych złożyła rzecznik praw obywatelskich. więcej »
Jak ubiegać się o zamówienia w krajach Unii Europejskiej
Polecamy publikację, która zawiera przydatne informacje dla osób starających się o zamówienia publiczne za granicą. Omawia procedury przetargowe w siedmiu krajach Unii Europejskiej. Dzięki niej dowiesz się gdzie należy szukać ogłoszeń i gdzie znajdziesz potrzebne dokumenty! więcej »

Higiena w placówkach opieki medycznej
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne to olbrzymie wyzwanie stojące przed każdą placówką. Osiągnięcie najwyższych standardów wymaga ciągłej pracy i doskonalenia opracowanych procedur. Największym problemem jest bieżące dostosowywanie zoz-u do stale podnoszonych wymagań. Aby ułatwić Państwu realizację wytycznych, przygotowaliśmy nasz poradnik. więcej »

Ewidencja odpadów
Zgodnie z ustawą o odpadach każda firma, która wytwarza odpady jest zobowiązana do prowadzenia ich ewidencji. Pomocny w ich przygotowaniu jest nasz program „Ewidencja odpadów”. Jest to wygodne narzędzie pomagające w prowadzeniu ewidencji odpadów, opakowań i osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Program automatycznie generuje dokumenty oraz tworzy druki potrzebne w zarządzaniu gospodarką odpadami. więcej »

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Publikacja zawiera zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pytania do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. więcej »

Jakimi metodami można najlepiej oszacować wartość nieruchomości? Jakie są najczęstsze błędy w ocenie stanu technicznego budynku? Sprawdź w naszej publikacji! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 8 czerwca 2013
PAŃSTWA RÓWNOWAŻNE
1 czerwca 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych; Dz.U. z 17 maja 2013 r., nr 93, poz. 573.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2013-06-14 - Zasady opracowania i wdrożenia kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter