Newsletter e-Podatki - 2013-06-04 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych muszą być spełnione odpowiednie wymagania standardów kontroli zarządczej, w celu skutecznego zarządzania organizacją rządową oraz samorządową. Dlatego też, bardzo ważne jest wyeliminowanie barier w komunikacji wewnętrznej danego urzędu, jak również właściwe delegowanie uprawnień do poszczególnej kadry kierowniczej.

Czy kontrola zarządcza stanowi całkowicie nowe działanie w organizacji? Czy też wpisuje się w dotychczasowy system zarządzania organizacją?

Na te i wiele nurtujących pytań uzyskacie Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w seminarium: Zasady opracowania i wdrożenia kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, opartym na praktycznych doświadczeniach z wdrożenia kontroli w różnych jednostkach administracji publicznej! Poznaj zasady skutecznego wdrażania kontroli zarządczej w Twoim urzędzie! Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Świadczenia socjalne nie zawsze bez VAT
Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są obciążone VAT pod warunkiem jednak, że pracodawca nie wykonuje ich w ramach własnej działalności gospodarczej. Minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie. więcej »
1.2. Nowe wzory VAT-UE
Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe wzory informacji VAT-UE wraz z załącznikami oraz korekty VAT-UEK. Dotychczasowe wzory mogą być stosowane,z wyłączeniem informacji zawierających transakcje z kontrahentami z Chorwacji. więcej »
1.3. Zmiany w podatkach w najbliższych latach
Jeszcze w tym roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kilku ważnych zmian. Na kolejne poczekamy do przyszłego roku. W sierpniu ma wejść w życie procedura tzw. odwróconego VAT na niektóre wyroby stalowe. W listopadzie natomiast wejdzie w życie podwyżka akcyzy na gaz ziemny stosowany do celów opałowych. Zmiany przeanalizowała PAP. więcej »
1.4. Zwolnienie z podatku od spadku w Trybunale Konstytucyjnym
Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy przepisy o warunkach zwolnienia z podatku od spadków i darowizn członków najbliższej rodziny zmarłego były zgodne z konstytucją. Trybunał zajmował się już tą sprawą 6 grudnia 2012 r., ale wtedy odroczył rozprawę bezterminowo. więcej »
1.5. Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda poinformował o najwyższej podstawie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2013 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. 23-proc. VAT na roboty budowlane poza budynkiem
Roboty budowlane wykonywane poza budynkiem są opodatkowane podstawową stawką 23 proc. VAT, nawet jeśli wewnątrz budynku są one objęte obniżoną stawką 8 proc. W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał w tej sprawie uchwałę. więcej »
Upadki jako wielki zespół geriatryczny
Publikacja omawiająca najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy z osobami u których występuje skłonność do upadków. Jest to przypadłość znacznej części starszych pacjentów, którzy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, tłumacząc upadki wiekiem czy zmniejszona sprawnością. Odpowiednie przygotowanie, prawidłowe poinformowanie o skutkach oraz metodach postępowania przy upadku w znaczny sposób usprawni codzienne funkcjonowanie pacjenta oraz ułatwi opiekę nad nim. więcej »

Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych
Polecamy Państwu publikację „Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych”. Zawarto w niej fachowe wskazówki, jak uniknąć błędów w wykonywanej pracy. Omówiono też najczęściej występujące nieprawidłowości podczas prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych. Ponadto w poradniku zawarto wymagania przepisów techniczno-budowlanych, protokoły pomiarowe oraz omówiono bezpieczeństwo prac pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych. Dowiedz się więcej i kliknij tutaj! więcej »

Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków
Przepisy budowlane zmieniają się nieustannie. Sprawdź co się zmieniło! Polecamy poradnik „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków”, który powstał specjalnie, by zapewnić Państwu stały dostęp do aktualnych informacji. Publikacja pomoże dostosować przebieg pracy do obowiązujących wymogów. więcej »

Wodociągi i kanalizacja
W celu realizacji inwestycji związanych z budową lub rozbudową oczyszczalni ścieków niezbędne są dotacje z Unii Europejskiej. Zatem jak skutecznie uzyskać środki na gospodarkę wodno-ściekową? Polecamy Państwu publikację pt.: „Wodociągi i kanalizacja”, dzięki której uzyskacie fachowe wskazówki dotyczące dofinansowania z UE. To także niezawodna pomoc przy projektowaniu instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych. więcej »

Czy prowadzisz obowiązkową ewidencję stanu technicznego dla maszyn i urządzeń? Z „Książką pracy maszyny/urządzenia” będzie Ci łatwiej! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 8 czerwca 2013
PAŃSTWA RÓWNOWAŻNE
1 czerwca 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych; Dz.U. z 17 maja 2013 r., nr 93, poz. 573. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach.
więcej »
  • 2013-06-14 - Zasady opracowania i wdrożenia kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter