Newsletter e-Podatki - 2013-06-11 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Nowo projektowane i budowane stacje dla napięć 110.kV są realizowane w dwóch technologiach: rozdzielnie napowietrzne otwarte oraz rozdzielnie wnętrzowe w izolacji SF6. Pierwszy typ jest zazwyczaj usytuowany na obszarach słabo zaludnionych i wiejskich, natomiast drugi na terenach podmiejskich i w obszarach zabudowanych. Aby dowiedzieć się więcej na ich temat wystarczy sięgnąć po poradnik:

Sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV."

Dzięki któremu dowiedzą się Państwo również:
• W jakich przypadkach buduje się stacje w technologii HIS?
• Jakie zalety mają stacje budowane na bazie pól kompaktowych
• Czy redukcja liczby aparatów rozdzielczych może zmniejszyć funkcjonalność obwodów?

Skorzystaj już dziś z profesjonalnego źródła wiedzy! Więcej...

Z wyrazami szacunku
Wydawnictwo Verlag Dashofer

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Do publikacji dołączona jest płyta CD, na której znajdą Państwo przepisy prawne, wykaz norm oraz zasady badań i pomiarów w instalacjach elektroenergetycznych.

Aktualności
1.1. Odszkodowania za wypadki przy pracy są zwolnione z podatku dochodowego
Naczelny Sąd Administracyjny uznał w piątek, że odszkodowania za wypadki przy pracy są zwolnione z podatku dochodowego. Sprawa dotyczyła odszkodowań otrzymywanych przez pracowników spółki KGHM Polska Miedź SA. więcej »
1.2. Niższe odsetki podatkowe
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z o 0,25 proc. Od 6 czerwca br. stopa kredytu lombardowego wynosi 4,25 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi teraz 10,5 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,88 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). więcej »
1.3. Nie będzie zmian w kilometrówce
Limity tzw. "kilometrówki" nie zmienią się również w tym roku. Chociaż koszty używania samochodów rosną, kwoty te są zamrożone od 2007 r. więcej »
1.4. 1,3 mld oszczędności dzięki zasadzie dwóch terminów
Dzięki wprowadzeniu zasady „dwóch terminów” przedsiębiorcy będą mogli lepiej planować swoją działalność gospodarczą. Ministerstwo Gospodarki zapowiada, że roczne oszczędności w skali wszystkich przedsiębiorstw mogą wynieść nawet 1,3 mld zł. Projekt jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. NSA: Podatek od umowy dożywocia
Osoba, która chce przekazać najbliższym mieszkanie w zamian za opiekę w ramach umowy dożywocia, zapłaci podatek dochodowy, jeśli od zakupu mieszkania nie upłynęło jeszcze pięć lat. W czwartek potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
Kontrola stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe
Podczas przeprowadzenia kontroli stanu technicznego, bardzo ważne jest dostosowanie wymagań do danego budynku z instalacją gazową. Istotnym założeniem jest także kontrola szczelności wszystkich elementów wchodzących w skład danej instalacji. Aby więcej dowiedzieć się na ten temat, zachęcamy do zapoznania się z zasadami kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach budowlanych. więcej »


Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to przedsięwzięcie, przy którym trzeba uwzględnić ogromną ilość aktów prawnych. Poradnik „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce pozwoli Państwu swobodnie poruszać się wśród obowiązujących
i zmieniających się przepisów. Publikacja przedstawia konkretne rozwiązania przydatne w pracy urbanistów, architektów, inwestorów i władz lokalnych. więcej »


Składowanie odpadów na składowiskach
Współczesne wymogi ochrony środowiska oraz sanitarne narzucają konieczność budowy ieksploatacji składowiska w sposób ograniczający do minimum emisję zanieczyszczeń. Z tego względu nastąpiła zdecydowana zmiana przy wyborze miejsca dla składowiska iwarunków jego budowy. Zachęcamy do zapoznania się z procedurami wyboru optymalnej lokalizacji składowiska, oraz z obowiązkami zarządzającego składowiskiem. więcej »


Zarządzanie projektem budowlanym
Dobre zarządzanie projektem budowlanym zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i prowadzi do lepszych wyników. Nieprawidłowe zarządzanie projektami prowadzi do niepotrzebnych przeróbek i kosztów, opóźnień, niezadowolenia klientów i wrogich relacji. Polecamy naszą publikację, dzięki której dowiesz się jak układać harmonogram projektu, zarządzać ludźmi, rozwiązywać problemy i dotrzymywać terminów. więcej »


Sięgnij po komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowa lista norm! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 18 czerwca 2013
PODATEK AKCYZOWY
13 czerwca 2013 r.
ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; Dz.U. z 13 maja 2013 r., nr 89, poz. 559. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter