Newsletter e-Podatki - 2013-06-18 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. zacznie w pełni funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.

Celem nowych przepisów jest m.in. zmniejszenie liczby dzikich wysypisk i doprowadzenie, aby do dnia 31 grudnia 2020 roku poziom recyklingu i przygotowania odpadów komunalnych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło) do ponownego użycia wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Pozostało niewiele czasu do wdrożenia nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi!
Aktualności
1.1. Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Singapurem
Sejm opowiedział się w piątek za ratyfikacją polsko-singapurskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków dochodowych. Podpisano ją w listopadzie ubiegłego roku. Zmiany mają dotyczyć opodatkowania licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych pozwalających na usunięcie podwójnego opodatkowania. więcej »
1.2. NSA: izby celne nie muszą płacić VAT
Sprzedaż skonfiskowanych samochodów realizowana w ramach zadań publicznych nałożonych na izbę celną, nie podlega VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczy Izby Celnej z Opola, która toczyła spór w tej sprawie z Izbą Skarbową w Łodzi. więcej »
1.3. Interpretacja ogólna Ministra Finansów dot. opodatkowania podatkiem VAT dostawy terenów niezabudowanych
Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. MF: Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym
Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące obowiązku umieszczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację. więcej »
2.2. Składka do OFE a wzrost podatków
Im wyższy będzie udział OFE w składce emerytalno-rentowej, tym bardziej prawdopodobny będzie  wzrost podatków. Spowodowane to będzie wyższymi kosztami obsługi długu. PAP dotarła do raportu na temat funkcjonowania systemu emerytalnego. więcej »
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne to przedsięwzięcie, przy którym trzeba uwzględnić ogromną ilość aktów prawnych. Poradnik „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w praktyce pozwoli Państwu swobodnie poruszać się wśród obowiązujących
i zmieniających się przepisów. Publikacja przedstawia konkretne rozwiązania przydatne w pracy urbanistów, architektów, inwestorów i władz lokalnych. więcej »


Książka kontroli w firmie
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. W razie braku takiej książki narażasz się na kary i dodatkowe kontrole. Tych problemów możesz w bardzo łatwy sposób uniknąć. Zamów książkę kontroli w firmie. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę! więcej »

Ocena stanu technicznego budynku
Polecamy publikację, która omawia zasady prawidłowej oceny stan technicznego obiektu budowlanego. Zostały przedstawione w niej metody szacowania wartości nieruchomości oraz rodzaje i zasady obliczania powierzchni budynku. Dodatkowo zawiera informacje jak przygotować opis nieruchomości i nie popełnić błędu! więcej »

Woda i ścieki
Miesięcznik dla specjalistów ds. ochrony środowiska pracujących w administracji samorządowej, w zakładach komunalnych, przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zakładach przemysłowych. Serwis to 16 stron porad z zakresu prawa i finansów związanych z gospodarką wodno-ściekową. W każdym numerze znajdziesz ciekawe zagadnień, praktyczne wskazówki z opisem wykorzystywania nowych technologii, a także odpowiedzi na indywidualne pytania. więcej »

Chcesz unikać problemów w czasie pracy instalacji wod.-kan.? Skorzystaj z naszej publikacji i dobierz właściwy zawór! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 24 czerwca 2013
SKŁADY WOLNOCŁOWE

21 czerwca 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz; Dz.U. z 6 czerwca 2013 r., nr 106, poz. 655.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter