Newsletter e-Podatki - 2013-06-25 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !
Jedynym sposobem ucieczki przed idącymi niekiedy w setki procent podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste jest przekształcenie posiadanego prawa w pełną własność. Koszt takiej operacji jest tym niższy, im szybciej dokona się przekształcenia. Co więcej, może to kosztować mniej niż coroczne opłaty za użytkowanie.

Użytkowanie wieczyste można przekształcić we własność – na dogodnych warunkach – zupełnie lub częściowo zwalniających z kosztów wykupu. Każda decyzja wymaga indywidualnych analiz. Opłata jest bowiem różnicą pomiędzy aktualną wartością gruntu, a ceną za prawo użytkowania wieczystego. Zachęcamy Państwa, by na ten temat dowiedzieć się więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. By efektywnie zarządzać swoją nieruchomością, warto korzystać z fachowej pomocy!

Aktualności
1.1. Do 18 lipca br. zwrot podatku od spadku
Osoby, które w latach 2007–2008 otrzymały spadek i zapłaciły podatek, ponieważ nie dotrzymały miesięcznego terminu na zgłoszenie go do urzędu skarbowego, mogą do 18 lipca br. ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku. więcej »
1.2. Ratyfikowano umowę z USA
Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania dochodów. więcej »
1.3. Mniej obowiązków związanych ze zgłoszeniami celnymi
Będzie mniej obowiązków związanych ze zgłoszeniami celnymi – stosowanymi przy wywozie i przywozie towarów. Przedsiębiorcy w zgłoszeniu nie będę już musieli m.in. podawać przywozowych należności celnych – w przypadku zakończenia procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem tych należności nadaniem przeznaczenia powrotnego wywozu. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Ministerstwo Gospodarki sprawdza sposoby kontrolowania firm
Kontrole nie powinny zakłócać funkcjonowania firmy. Ministerstwo Gospodarki sprawdza, jak jest w praktyce. Być może doprowadzi to do zmiany przepisów, by zapewnić firmom stabilniejsze warunki prowadzenia działalności – zapowiada resort. Według danych MG, kontrole najczęściej przeprowadzają urzędy skarbowe i kontroli skarbowej, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspekcja Handlowa, Państwowa Straż Pożarna, urzędy celne i Inspekcja Ochrony Środowiska. więcej »
2.2. NSA: Podatnikiem VAT jest gmina
Podatnikiem VAT jest zawsze gmina, a nie jej jednostki budżetowe, takie jak szkoła, dom kultury, czy jednostka straży. W poniedziałek rozstrzygnął to w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny. Jednostki budżetowe gminy nie mogą być podatnikami VAT i nie będą miały własnego NIP, ponieważ nie mają własnego majątku, nie dysponują swoimi dochodami, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody, a wszystkie czynności wykonują w imieniu i na rzecz gminy. Nie ponoszą też ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności. To ryzyko zawsze obciąża gminę. więcej »
2.3. NSA: VAT na szafy wnękowe i meble do zabudowy
Meble do zabudowy, a w tym szafy wnękowe są objęte jednak preferencyjną 8-proc. stawką VAT. Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie uznał wczoraj (sygn. I FPS 2/13), że ich montaż jest modernizacją, a nie dostawą towaru (wówczas objęty zostałby wyższą stawką 23 proc.). więcej »
Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej
Polecamy Państwu publikację, która ułatwi opracowanie prawnej procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Książka, w wygodnej wersji PDF, zawiera także informacje jak poprawnie sporządzić raport i uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Praktyczne wskazówki i zrozumiały dla każdego język pomogą zrozumieć nowe procedury administracyjne i oszczędzić czas potrzebny na załatwienie formalności. więcej »

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce
Zabezpieczenia odgromowe obiektu powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN62305, a także dostosowane do obowiązujących przepisów. Polecamy Państwu publikację pt.: ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce”. Znajdują się w niej zarówno aktualne zmiany w prawie branżowym jak i komentarze do najnowszych norm. Poradnik pomoże też przeprowadzić odbiór nowych i modernizowanych instalacji elektrycznych. więcej »

Instalacje elektryczne i teletechniczne
Zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6 rezystancja izolacyjnych podłóg i ścian w pomieszczeniach nieprzewodzących nie powinna być mniejsza niż 50 kΩ w instalacjach o napięciu znamionowym do 500 V lub 100 kΩ w instalacjach o napięciu znamionowym większym od 500 V. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w publikacji : ”Instalacje elektryczne i teletechniczne”. Znajdują się w niej także aktualne zmiany w prawie branżowym jak i komentarze do najnowszych norm. Poradnik ukazuje się pod patronatem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Publikacja w praktycznym formacie CD. więcej »

Umowa założycielska spółki cywilnej
W Polsce zarejestrowano blisko 300000 spółek cywilnych. Jest wiele powodów takiej popularności. Jedynym z najważniejszych jest prosta i tania forma prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez wspólników. Jak szybko i tanio założyć spółkę cywilną dowiesz się z publikacji „Umowa założycielska spółki cywilnej”. Publikacja oprócz opisu prawnych aspektów zawierania umowy spółki zawiera wzór umowy w formie pliku RTF z możliwością edycji. Dobry wzór umowy założycielskiej będzie bardzo potrzebny. Do zawarcia spółki cywilnej nie jest konieczna wizyta u notariusza. Wystarczy podpisać umowę ze wspólnikiem. więcej »

Pomocne informacje dotyczące doskonalenia zarządzania organizacją, podstawowe procedury wspomagające oraz opis zasad doskonalenia systemu zarządzania! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 1 lipca 2013
PODATEK AKCYZOWY

1 lipca 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy; Dz.U. z 24 czerwca 2013 r., nr 118, poz. 718. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
  • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M).
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter