Newsletter e-Podatki - 2013-07-02 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Na początku roku zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy o odpadach. Jedna ze zmian, jaka została wprowadzona, dotyczy klasyfikacji odpadów niebezpiecznych. Do tej grupy należą także odpady produkowane w laboratoriach.

Ustawa wprowadza zakaz zmiany klasyfikacji odpadów przez ich rozcieńczenie, mieszanie ze sobą lub innymi odpadami, substancjami i materiałami, prowadzące do obniżenia stężenia substancji niebezpiecznych. Szerszy opis zagadnienia w poradniku Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. W poradniku także przydatne procedury do zastosowania w laboratorium.
Aktualności
1.1. Krócej poczekamy na NIP i REGON
Z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że rozpoczynanie działalności gospodarczej ma być prostsze i szybsze, ponieważ skrócony zostanie czas oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP. więcej »
1.2. 91 kolejnych zawodów do deregulacji
Rada Ministrów przyjęła projekt drugiej ustawy deregulującej dostęp do zawodów. Projekt zakłada ułatwienie dostępu do 82 zawodów technicznych oraz 9 finansowych (łącznie 91 zawodów), m.in. doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, agenta celnego czy osoby prowadzącej usługowo księgi rachunkowe. więcej »
1.3. Przedsiębiorcy wybrali najlepsze urzędy skarbowe
W 11. edycji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy przedsiębiorcy wybrali 71 urzędów skarbowych. Zdaniem przedsiębiorców najwięcej przyjaznych urzędów skarbowych znajduje się w województwach mazowieckim (13) oraz kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (po 6). więcej »
1.4. Wakacyjna akcja "Weź paragon"
Ministerstwo Finansów rozpoczyna kolejną odsłonę akcji „Weź paragon". Kampania ma podnieść świadomość społeczną o tym, jak ważne jest ograniczanie szarej strefy i wzmacnianie warunków uczciwej konkurencji. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Elektroniczna czy papierowa?
Aż 59 proc. Polaków woli otrzymywać faktury w tradycyjnej, papierowej formie. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Organizacja rozpoczyna akcję edukacyjną: „Wybieram e-faktury”, w której chce przedstawić korzyści, jakie płyną z elektronicznej formy faktur. więcej »
2.2. Urzędy skarbowe przyznają ulgi w spłacie podatku
Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że urzędy podatkowe częściej rozkładają podatek i zaległości na raty, niż odmawiają takiej ulgi. W 2011 r. organy podatkowe wydały 46 902 decyzji  rozkładających na raty podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz 26 470 odmownych, w 2012 r. było to 51 919 decyzji pozytywnych oraz 29 360 negatywnych. więcej »
Jak ubiegać się o zamówienia w krajach Unii Europejskiej
Polecamy publikację, która zawiera przydatne informacje dla osób starających się o zamówienia publiczne za granicą. Omawia procedury przetargowe w siedmiu krajach Unii Europejskiej. Dzięki niej dowiesz się gdzie należy szukać ogłoszeń i gdzie znajdziesz potrzebne dokumenty! więcej »

Higiena w placówkach opieki medycznej
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne to olbrzymie wyzwanie stojące przed każdą placówką. Osiągnięcie najwyższych standardów wymaga ciągłej pracy i doskonalenia opracowanych procedur. Największym problemem jest bieżące dostosowywanie zoz-u do stale podnoszonych wymagań. Aby ułatwić Państwu realizację wytycznych, przygotowaliśmy nasz poradnik. więcej »

Ewidencja odpadów
Zgodnie z ustawą o odpadach każda firma, która wytwarza odpady jest zobowiązana do prowadzenia ich ewidencji. Pomocny w ich przygotowaniu jest nasz program „Ewidencja odpadów”. Jest to wygodne narzędzie pomagające w prowadzeniu ewidencji odpadów, opakowań i osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Program automatycznie generuje dokumenty oraz tworzy druki potrzebne w zarządzaniu gospodarką odpadami. więcej »

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Publikacja zawiera zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pytania do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. więcej »

Jakimi metodami można najlepiej oszacować wartość nieruchomości? Jakie są najczęstsze błędy w ocenie stanu technicznego budynku? Sprawdź w naszej publikacji! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 5 lipca 2013
PODATEK AKCYZOWY

1 lipca 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy; Dz.U. z 24 czerwca 2013 r., nr 118, poz. 718.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter