Newsletter e-Podatki - 2013-07-09 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Zbliża się termin rozliczeń za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązek ten wynika z art. 9n Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tylko do 31 lipca 2013 r. podmioty odbierające odpady komunalne mają czas na sporządzenie kolejnego kwartalnego sprawozdania za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. Sprawozdanie to powinno być przekazane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Niezawodną pomocą w jego przygotowaniu jest nasz program „Ewidencja odpadów”. Służy on do prowadzenia zarówno ilościowej, jak i jakościowej ewidencji odpadów. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Pamiętaj o terminach składania dokumentów!
Aktualności
1.1. TK: Korygowanie deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym
Trybunał Konstytucyjny w dniu 4 lipca br. uznał, że pozbawienie podatników podatku VAT uprawnienia do dokonania korekty deklaracji VAT jest zgodne z konstytucją. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. więcej »
1.2. Niższe odsetki podatkowe
W dniu 3 lipca br. Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz obniżyła stopy procentowe z o 0,25 proc. Od 4 lipca br. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 10 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). więcej »
1.3. MF nie planuje kar za niewpuszczenie do lokalu fiskusa
W projekcie założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw nie ma zmian dotychczasowych zasad przeprowadzania oględzin lokalu mieszkalnego ani karania podatnika za brak zgody na oględziny. więcej »
1.4. Specjalne strefy ekonomiczne do 2026 r.
Premier Donald Tusk zapowiedział przedłużenie działania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Klienci firm leasingowych oddadzą podatek VAT
Jeśli firmy leasingowe odzyskają nadpłacony VAT, to podatek ten oddadzą fiskusowi klienci tych firm. Minister finansów wydał interpretację w sprawie skutków wyroku unijnego Trybunału dot. VAT od leasingu. więcej »
2.2. Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich
W dniu 28 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce we współpracy z Europejską Federacją Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). Patronatem honorowym objęły ją ministerstwa Finansów oraz Gospodarki. Najważniejszymi tematami konferencji było znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce światowej, krajowej i regionalnej oraz potrzeby informacyjne podmiotów powiązanych z ich działalnością. więcej »
Zamówienia publiczne bez ryzyka
Jeżeli zmiany prawne pojawiają się średnio raz na kwartał – a tak dzieje się w dziedzinie zamówień publicznych – niezbędne staje się posiadanie cyklicznie aktualizowanego przewodnika. Polecamy Państwu profesjonalny poradnik dla zamawiającego wykonawcy „Zamówienia publiczne bez ryzyka”, który uwzględnia wszelkie zmiany w przepisach, ale również szeroko omawia najnowsze zagadnienia związane z tą tematyką. Chcesz być zawsze na bieżąco z nowinkami z dziedziny zamówień publicznych? Skorzystaj z fachowych wskazówek zawartych w publikacji. więcej »

Książka kontroli w firmie
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. W razie braku takiej książki narażasz się na kary i dodatkowe kontrole. Tych problemów możesz w bardzo łatwy sposób uniknąć. Zamów książkę kontroli w firmie. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę! więcej »

Ocena pracownika i firmy
Ocena pracownika to ważny i skomplikowany proces. Chcesz mieć pewność, że Twoja ocena pracowników jest rzetelna i sprawiedliwa? Polecamy zbiór dokumentów „Ocena pracownika i firmy”, który pomoże Ci profesjonalnie ocenić pracę współpracowników. W zbiorze znajdziesz między innymi kwestionariusz stylu zarządzania czasem, zeszyt okresowej oceny wyników pracy dla przełożonego i pracownika oraz wiele innych przydatnych formularzy i materiałów. więcej »

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów
Polecamy Państwu publikację elektroniczną w formie pliku PDF „Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów”. Publikacja pomoże zrozumieć, na czym polegają zmiany w dokumentacji gospodarki odpadami, jakie obowiązują od 2011 r., po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Różnice w stosunku do dotychczasowych zasad nie ograniczają się tylko do modyfikacji dokumentów ewidencyjnych, takich jak np.: karta przekazania odpadu czy karta ewidencji odpadów. W przypadku wielu dokumentów zmianie uległ również zakres i sposób ewidencjonowania informacji. więcej »

Zastanawiasz się, jak sprawnie przeprowadzić kontrolę stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe w danym budynku? Jakie zasady obowiązują przy sprawdzeniu szczelności przewodów gazowych? więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 16 lipca 2013
CŁO

10 lipca 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych; Dz.U. z 25 czerwca 2013 r., nr 119, poz. 729. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • termin złożenia deklaracji INTRASTAT.
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter