Newsletter e-Podatki - 2013-07-16 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

O wysokości opłaty za pobór wody ze środowiska decyduje ilość pobranej wody, jakość tej wody oraz jej rodzaj. Nie bez znaczenia jest także przeznaczenie wody. Niektóre firmy korzystają ze zwolnień i nie płacą za wodę. Resort środowiska zgodnie z wymogami unijnymi planuje zlikwidować zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody. Zgodnie z planami nowa ustawa Prawo wodne ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdą Państwo w poradniku „Wodociągi i kanalizacja”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Polsko-malezyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
W dniu 8 lipca 2013 r. w Kuala Lumpur podpisano umowę umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, wraz z protokołem do umowy. Umowa zastąpi analogiczną umowę polsko-malezyjską z 16 września 1977 r. więcej »
1.2. Zmiany w przepisach dotyczących odwróconego VAT w handlu stalą mają wejść w życie w tym roku
Budżet państwa na tych oszustwach związanych z wyłudzaniem VAT w handlu prętami stalowymi traci około 400 mln zł rocznie. Ministerstwo Finansów chce proceder ten wyeliminować, nakładając na kupującego, a nie na sprzedawcę obowiązku odprowadzenia podatku w obrocie wyrobami stalowymi i wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności podatkowej w dostawach tego towaru. Przepisy wbrew wcześniejszym zapowiedziom raczej nie wejdą jednak w życie od 1 sierpnia br., ale resort zapewnia, że nastąpi to w kolejnych miesiącach. więcej »
1.3. Opłata recyklingowa od aut z importu zostanie zlikwidowana
Klienci indywidualni sprowadzający auto do Polski, byliby zwolnieni z tzw. opłaty recyklingowej. Zapłacą ją tylko ci, którzy importują auta w celach zarobkowych. Rząd pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie. Eksperci rynku motoryzacyjnego uważają jednak, że nowe prawo będzie skłaniało do demontażu samochodów poza legalnie działającymi stacjami. więcej »
1.4. Specjalne programy przeciwdziałania bezrobociu zwolnione z PIT
Świadczenia z tytułu specjalnych programów przeciwdziałania bezrobociu zostaną w tym roku zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Projekt z 5 czerwca 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opublikował resort finansów. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Lewiatan proponuje działania zmniejszające lukę podatkową
Konfederacja Lewiatan zaproponowała rozwiązania mające na celu zmniejszenie skali powstawania tzw. luki podatkowej w VAT, tym bardziej, że oszustwa podatkowe wpływają na obniżenie konkurencyjności polskiego biznesu. Luka podatkowa, czyli różnica między tym, co podatnik powinien płacić, a tym, co faktycznie w danym czasie płaci, rośnie z roku na rok w bardzo szybkim tempie. więcej »
Zarządzanie poprzez cele
Profesjonalna i zwięzła publikacja na temat nowoczesnego narzędzia zarządzania, jakim jest zarządzanie poprzez cele, przydatna dla menedżerów i kierowników każdego szczebla zarządzania! Ułatwi przełożenie strategii firmy na konkretne cele, z którymi mogą identyfikować się pracownicy, pomoże zapewnić ich zaangażowanie z ich realizację. więcej »

Remonty i modernizacje budynków
W tym roku, w wyniku powodzi, wiele domów poniosło olbrzymie straty. Ważne jest, żeby odbudowa zniszczonych i uszkodzonych przez żywioł obiektów budowlanych była poprawnie przeprowadzona. Polecamy Państwu poradnik „Remonty i modernizacje budynków na CD”, który w przystępny sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do przeprowadzenia efektywnej modernizacji lub remontu budynku. Publikacja zawiera informacje dotyczące m.in. oceny stanu technicznego obiektów, wzmacniania elementów konstrukcji budynku oraz sposobów rozbiórki. więcej »

Poradnik zarządcy nieruchomościami
Przepisy dotyczące nieruchomości ulegają częstym zmianom. Aby być zawsze na bieżąco, polecamy "Poradnik zarządcy nieruchomościami". Publikacja w prosty sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego zarządzania nieruchomością! Kompleksowo omawia wszystkie aspekty działalności zawodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. więcej »

Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową.
Polecamy Państwu poradnik „Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową”, który stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z zarządzaniem spółdzielnią mieszkaniową, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych i technicznych. Dzięki publikacji poznają Państwo aktualności prawne wraz z komentarzem oraz poprawnie sporządzą dokumenty, takie jak: regulaminy, protokoły techniczne czy umowy inwestycyjne. więcej »

Ucz się w odpowiednim dla Ciebie miejscu, tempie i czasie. Skorzystaj z nowoczesnej formy szkoleń video. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 22 lipca 2013
CŁO

10 lipca 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych; Dz.U. z 25 czerwca 2013 r., nr 119, poz. 729.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter