Newsletter e-Podatki - 2013-07-23 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Od dnia 7 marca 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy Prawo wodne, wdrażająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE ustanawiającą ramy działań wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego.

Celem nowelizacji ustawy Prawo Wodne jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich w terminie do 31 grudnia 2020 r. Przez dobry stan środowiska wód morskich rozumie się taki stan, w których wody te są czyste, zdrowe i urodzajne, a wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie zrównoważonym i gwarantującym zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działalności przez człowieka. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Przepisy dotyczące wód morskich stosuje się do wód morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto przepisy te stosuje się także do dna morskiego i skały macierzystej w tym obszarze.

Aktualności
1.1. 75-proc. podatek od nieujawnionego dochodu zgodny z konstytucją
Fiskus może nakładać wysokie podatki od dochodu niezgłoszonego przez podatnika. Trybunał Konstytucyjny orzekł w dniu 18 lipca br., że 75-proc. podatek od nieujawnionego dochodu jest zgodny z konstytucją.
więcej »

1.2. Składka rentowa to nie podatek
Rząd nie naruszył konstytucji, zgłaszając w trybie pilnym projekt ustawy podwyższający od 1 lutego ubiegłego roku składkę rentową w części finansowanej przez płatników składek, czyli głównie pracodawców (z 4,5 proc. do 6,5 proc.). Tak uznał w dniu 15 lipca br. Trybunał Konstytucyjny, uzasadniając, że składka rentowa to nie podatek.
więcej »

1.3. Zmiany w czasie pracy kierowców
Od 16 lipca br. obowiązują nowe zasady rozliczania czasu pracy samozatrudnionych kierowców. Wcześniej ustawa o czasie pracy kierowców dotyczyła wyłącznie zatrudnionych na umowę o pracę. Teraz i samozatrudnieni muszą przestrzegać tygodniowych limitów czasu pracy, obowiązkowych przerw i prowadzić ewidencję godzin za kółkiem.
więcej »

1.4. Zmiany w oznaczaniu cen towarów
Handlowcy nie będą musieli metkować każdego towaru w sklepie. Wystarczy, że cena zostanie odpowiednio wyeksponowana. Ministerstwo finansów chce zlikwidować obowiązek metkowania, czyli indywidualnego oznaczania towarów. Zmienione mają zostać również zasady uwidaczniania cen towarów i usług. Aby uniknąć nieprawidłowości w tym zakresie, wprowadzone zostaną bardzo wysokie kary (nawet 40 tys. zł). Założenia do nowelizacji ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Nie ma przepisów zwalniających z tzw. janosikowego
Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj, że w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie zawarto regulacji, na mocy których województwo mazowieckie mogłyby być zwolnione z obowiązku wpłat tzw. janosikowego.
więcej »


Ocena stanu technicznego budynku
Polecamy publikację, która omawia zasady prawidłowej oceny stan technicznego obiektu budowlanego. Zostały przedstawione w niej metody szacowania wartości nieruchomości oraz rodzaje i zasady obliczania powierzchni budynku. Dodatkowo zawiera informacje, jak przygotować opis nieruchomości i nie popełnić błędu! więcej »

Umowa dostawy
Umowa dostawy jest jedną z najczęściej zawieranych umów w obrocie gospodarczym. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, jakie prawa i obowiązki wiążą się z jej zawarciem. Jakie prawa przysługują zamawiającemu w przypadku opóźnionej dostawy? Co może zrobić dostawca w przypadku gdy zamawiający nie odebrał towaru w wyznaczonym terminie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w publikacji „Umowa dostawy”. Publikacja oprócz opisu prawnych aspektów zawierania umów dostawy zawiera także wybór orzecznictwa sądowego i wzór umowy w formie pliku RTF z możliwością edycji. więcej »

Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach na CD
Polecamy Państwu publikację Wilgoć, pleśnie i grzyby w budynkach”, która pomoże właściwie zdiagnozować problem powstawania zanieczyszczeń biologicznych w budynkach. Ułatwi to dobór odpowiedniej metody zwalczenia problemu, na podstawie wyczerpujących informacji zawartych w poradniku. Dzięki tej publikacji dowiecie się Państwo również, jak skutecznie zapobiegać powstawaniu pleśni i grzybów w budynkach. więcej »

Skuteczne ratownictwo
Publikacja niezbędna w pracy osób kierujących akcjami ratowniczymi oraz pracowników administracji samorządowych, odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Zawiera gotowe procedury ratownicze, wskazówki dotyczące przygotowania planów zarządzania kryzysowego, wiele informacji z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego i ekologicznego. Jest to praktyczna pomoc ułatwiająca skuteczne przeprowadzenie działań ratowniczych począwszy od wykrycia zagrożenia a skończywszy na udzieleniu pomocy poszkodowanym. więcej »

Jak prawidłowo rozliczyć dostarczane do budynku media? Jaką metodę obliczeń wybrać? Informacje na ten temat znajdziesz tutaj! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 29 lipca 2013
OPŁATY

27 lipca 2013 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy; Dz.U. z 12 lipca 2013 r., nr 131, poz. 808.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter