Newsletter e-Podatki - 2013-07-30 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

NFOŚiGW wprowadził zmiany w Programie Priorytetowym „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

W ramach Programu można obecnie uzyskać wsparcie finansowe nie tylko na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub podłączeń do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, lecz również na budowę małych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi. Systemy takie dedykowane są do obsługi budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie.
Dodatkowo, do wniosków o dofinansowanie PBOŚ i Podłączeń składanych po 1 lipca br. obowiązują nowe formularze. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Bądź pewien, że jesteś dobrze poinformowany! Poznaj wszystkie aktualne informacje istotne w gospodarce wodno-ściekowej.
Aktualności
1.1. Sejm uchwalił solidarną odpowiedzialność przy VAT
W piątek sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, wprowadzającą m.in. odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe. Celem zmian jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi w handlu stalą, paliwami i złotem, czyli tzw. towarami wrażliwymi. Zdaniem resortu finansów oszustwa podatkowe w tym obszarze powodują nie tylko straty dla budżetu, ale także ograniczają konkurencję na rynku i możliwości działania uczciwych podatników. więcej »
1.2. Coraz więcej fikcyjnych faktur
W I półroczu br. kontrole skarbowe ujawniły w sumie 74 088 fikcyjnych faktur na 8,4 mld zł. To o 10 tys. dokumentów więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. O 3,3 mld zł wzrosła też kwota, na którą je wystawiono. więcej »
1.3. Żywność na cele charytatywne bez VAT
Darowizny towarów spożywczych przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego zarówno przez producentów, jak i handlowców będą zwolnione z podatku od towarów i usług. więcej »
1.4. Uproszczone sprawozdania finansowe dla mikrofirm
Mikrofirmy będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Takie zmiany przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Skierowano go do uzgodnień międzyresortowych. więcej »
1.5. Skarbówka zawiadomi podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed jego upływem
Podczas ostatniego posiedzenia sejm przyjął nowelizację ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne, wykonującą wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. Nowelizacja nakłada na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu lub nierozpoczęciu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. RPO: Umowa dożywocia i odsetki zwolnione z PIT
Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do ministra finansów Jacka Rostowskiego o zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym PIT przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o dożywocie oraz odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. więcej »
Nowe metody terapii osób niepełnosprawnych – program TEACCH
Empowerment to co raz bardziej popularny wśród pracowników socjalnych model pracy z podopiecznymi. Polega on na przywracaniu klientowi sił i kontroli nad własnym życiem poprzez odnajdywanie i wspieranie jego wewnętrznych zasobów. Jedną z takich metod jest TEACCH. Przykład jej zastosowania znajdą Państwo w publikacji „Nowe metody terapii osób niepełnosprawnych – program TEACCH”. więcej »

Tablice Pierwsza Pomoc
W każdej chwili może zdarzyć się, że ktoś straci przytomność. Należy wtedy ocenić sytuację, wezwać ratowników i udzielić pierwszej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z „Tablicami Pierwsza Pomoc”. Zawierają one schematy, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak postąpić w przypadku zadławienia. Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, informacje są ogólnie dostępne. więcej »

Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków
Przepisy budowlane zmieniają się nieustannie. Sprawdź co się zmieniło! Polecamy poradnik „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków”, który powstał specjalnie, by zapewnić Państwu stały dostęp do aktualnych informacji. Publikacja pomoże dostosować przebieg pracy do obowiązujących wymogów. więcej »

Odpady komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi wymaga dobrej znajomości prawa. Trzeba na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, aby uniknąć kar i sankcji. Polecamy Państwu miesięcznik "Odpady komunalne". Dowiedzą się z niego Państwo o wchodzących w życie zmianach w prawie. Przypomnimy o zbliżających się terminach składania dokumentów. Przybliżymy technologie wykorzystywane przy unieszkodliwianiu, składowaniu i segregacji odpadów komunalnych. Pokażemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych oraz unijnych. więcej »

Prowadzenie Książki obiektu budowlanego jest wymagane prawem. Ułatw sobie prace i skorzystaj z gotowych formularzy sporządzonych na podstawie aktualnego rozporządzenia! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 4 sierpnia 2013
UMOWY
3 sierpnia br.ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r.; Dz.U. z 19 lipca 2013 r., nr 136, poz. 828. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter