Newsletter e-Podatki - 2013-08-27 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Zmiany wprowadzone w nowelizacji dotyczą: wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy i wprowadzenie tzw. ruchomego czasu pracy. Temat ten jest szczególnie istotny dla relacji pracodawców ze związkami zawodowymi. Także najnowsze zmiany budzą emocje zarówno działaczy związkowych, jak i właścicieli przedsiębiorstw. Szczegółowe omówienie nowych zasad znajdą Państwo w poradniku „Prawo w działalności związkowej”. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Mniej formalności związanych z akcyzą na węgiel
Od dnia 20 września uproszczone zostaną formalności związane z akcyzą na węgiel. Nie będą już wymagane dokumenty dostawy węgla w trakcie jego transportu, a końcowi odbiorcy nie będą musieli prowadzić ewidencji obrotu. więcej »
1.2. Do końca sierpnia rolnicy mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego
Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, do końca sierpnia powinni złożyć odpowiedni wniosek. więcej »
1.3. Nowe formularze PIT-2K i PIT-14
Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) oraz informację o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej za 2013 r. (PIT-14) złożymy na nowych formularzach. więcej »
1.4. Umowa z Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych
W dniu 22 sierpnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 12 lipca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Podatnik powinien poinformować urząd skarbowy o wyborze formy opodatkowania
Podatnik zakładający spółkę cywilną powinien poinformować urząd skarbowy o wyborze formy opodatkowania, nawet jeżeli już z innej działalności gospodarczej rozlicza się już ryczałtem. Tak orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
2.2. Wydatki uznane za koszt podatkowy nie mogą być zbędne
Aby wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy, nie musi być związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą spółki. Ważne, żeby nie był zbędny. Tak orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
Prawo ochrony środowiska dla praktyków
Otoczenie prawne związane z ochroną środowiska zmienia się bardzo często. „Prawo ochrony środowiska dla praktyków” to publikacja, która stanowi konkretną pomoc w wypełnianiu obowiązków jakie nakłada prawo na korzystających ze środowiska. Aktualne informacje, przedstawionym w praktyczny sposób ułatwią pracę. więcej »

Poradnik gospodarowania odpadami
Polecamy Państwu „Poradnik gospodarowania odpadami”. Uwzględnia on najnowsze zmiany w prawie.Udziela rad i wskazówek związanych z: wytwarzaniem, zbieraniem, transportem, unieszkodliwianiem i odzyskiem odpadów. Informuje jak uzyskać dofinansowanie inwestycji i uniknąć kar finansowych. Pomaga w prowadzeniu ewidencji odpadów i pozostałej dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami. więcej »

Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska
Polecamy Państwu „Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska”. To pomocna publikacja w formie pliku PDF. Wyszczególnia ona obowiązki specjalisty ds. ochrony środowiska i terminy ich realizacji w 2013 r. Ułatwi ona Państwu organizację pracy i pomoże w złożeniu na czas raportów i sprawozdań oraz uiszczeniu opłat wymaganych prawem. Każdemu wyszczególnionemu obowiązkowi przypisano podstawę prawną. Kalendarz uwzględnia też przepisy wchodzące w życie w 2013 r. więcej »

Obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nałożone jest wiele obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa. Państwa uwadze polecamy publikację opisującą tą tematykę. Umożliwi ona uniknięcie nieprawidłowości w procesie zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków. Przyczyni się również do spełnienia wymogów stawianych przedsiębiorstwom wod.-kan. więcej »

Zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pytania do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 1 września 2013
UMOWY
17 sierpnia br.
Ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. Dz.U. z 2 sierpnia 2013r. Nr 145, poz. 881. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2013-09-19 - KONFERENCJA System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – praktyczne doświadczenia z wdrażania dyrektywy odpadowej w Polsce, Warszawa więcej »
  • 2013-09-20 - Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter