Newsletter e-Podatki - 2013-09-03 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Według słownikowego określenia, bibliotekarz to pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotece. Dotychczas zawód bibliotekarza był także unormowany w przepisach prawa, które określały jakie wykształcenie powinien posiadać bibliotekarz. Sytuacja ta uległa zmianie, poprzez wejście w życie w dniu 23 sierpnia 2013 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Zredukowano drastycznie wymogi dotyczące wykształcenia bibliotekarzy. Jakie kwalifikacje są niezbędne, by zostać bibliotekarzem? Odpowiedź na te pytanie znajdą Państwo w publikacji „Vademecum bibliotekarza”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Publikacja zawiera szczegółowe rozdziały poświęcone konkretnym typom bibliotek.
Aktualności
1.1. Zmiany w Ordynacji podatkowej
Posłowie poparli doprecyzowującą poprawkę Senatu do zmian Ordynacji podatkowej, wprowadzających korzystne dla podatników przepisy. Podatnicy będą informowani o zawieszeniu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego również w ich sprawie. Ustawa trafi do podpisu prezydenta. więcej »
1.2. Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami z logiem Administracji Podatkowej
Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod administrację skarbową, próbując wyłudzić od podatników dane. Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe, nie wysyła do podatników na skrzynki e-mail informacji (z logiem Administracji Podatkowej) o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok, w których prosi o wypełnienie załączonego formularza. więcej »
1.3. Zmiany w formularzach PIT
Wzory formularzy PIT mają zostać dostosowane do zmian, które zaczną obowiązywać przy rozliczeniach za 2013 r. Chodzi zwłaszcza o zmiany w zakresie ograniczenia w stosowaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, wprowadzone nowelizacją (z 24 października 2012 r.) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
1.4. Zmiany w VAT od 1 października 2013
W dniu 1 października wejdzie w życie ustawa z 26 lipca 2013 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zmiany w zakresie obrotu tzw. towarami wrażliwymi (niektóre wyroby stalowe i odpady, paliwa oraz złoto). Ma to ukrócić proceder wyłudzeń podatkowych. Zmiany dotyczą też oraz zwolnienie dostawy towarów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego. W dniu 29 sierpnia br.ustawa została podpisana przez prezydenta Komorowskiego i czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Podwyższone stawki VAT do końca 2016
Stawki VAT będą utrzymane na obecnym poziomie, czyli 23 proc., do końca 2016 r. Nie jest to nic zaskakującego - tak premier Donald Tusk odniósł się do planów ministerstwa finansów. więcej »

Rozliczenie i trwałość projektów sfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
Aby prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt unijny, najpierw należy zapoznać się z wieloma przepisami, zarówno krajowymi, jak i unijnymi. W tej sytuacji lepiej zapobiegać błędom, niż później próbować je naprawiać. W celu uniknięcia problemów na etapie rozliczania projektów unijnych serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium: Rozliczenie i trwałość projektów sfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. więcej »

Aktualne klasyfikacje statystyczne
Program komputerowy przeznaczony dla księgowych, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za prowadzenie ewidencji księgowej i wystawianie dokumentów sprzedaży. Umożliwia wyszukanie na podstawie fragmentu „Kodu klasyfikacji” lub fragmentu „Nazwy grupowania” grup towarów lub grup środków trwałych wraz z odpowiednimi stawkami VAT lub amortyzacji. więcej »

Książka kontroli w firmie
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. W razie braku takiej książki narażasz się na kary i dodatkowe kontrole. Tych problemów możesz w bardzo łatwy sposób uniknąć. Zamów książkę kontroli w firmie. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę! więcej »

Obrót nieruchomościami na terenie gminy oraz opłaty adiacenckie
Właściwe zorganizowanie działań związanych z obrotem nieruchomościami gminnymi oraz prawidłowy nad nimi nadzór pozwala osiągnąć szereg korzyści finansowych na rzecz gminy. Polecamy Państwu profesjonalną publikację „Obrót nieruchomościami na terenie gminy oraz opłaty adiacenckie”. Jest to nowoczesne narzędzie pracy dla ludzi zajmujących się na co dzień nieruchomościami należącymi do skarbu państwa, zawierające niezbędne informacje prawne oraz przykładowe wzory dokumentów. Publikacja zapewnia wykonanie wszelkich czynności zgodnie z literą prawa, szybko i bezbłędnie. więcej »

Ucz się we właściwym dla siebie miejscu, tempie i czasie. więcej »

Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 5 września 2013
UMOWY
17 sierpnia br.
Ustawa z dnia 14 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. Dz.U. z 2 sierpnia 2013r. Nr 145, poz. 881. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2013-09-11 - Rynek wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej – nowe regulacje prawne, Warszawa więcej »
  • 2013-09-17 - Jak optymalnie zaplanować proces gospodarowania odpadami w placówce medycznej po zmianach w prawie?, Warszawa więcej »
  • 2013-09-19 - KONFERENCJA System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – praktyczne doświadczenia z wdrażania dyrektywy odpadowej w Polsce, Warszawa więcej »
  • 2013-09-20 - Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa więcej »
  • 2013-09-24 - KONFERENCJA Projekt zmian w edukacji przedszkolnej 2013-2014, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter