Newsletter e-Podatki - 2013-09-10 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Według słownikowego określenia, bibliotekarz to pracownik zatrudniony zawodowo w bibliotece. Dotychczas zawód bibliotekarza był także unormowany w przepisach prawa, które określały jakie wykształcenie powinien posiadać bibliotekarz. Sytuacja ta uległa zmianie, poprzez wejście w życie w dniu 23 sierpnia 2013 r. ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Zredukowano drastycznie wymogi dotyczące wykształcenia bibliotekarzy.

Jakie kwalifikacje są niezbędne, by zostać bibliotekarzem? Odpowiedź na te pytanie znajdą Państwo w publikacji „Vademecum bibliotekarza”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. Publikacja zawiera szczegółowe rozdziały poświęcone konkretnym typom bibliotek.
Aktualności
1.1. Co dalej z opodatkowaniem e-booków
Wysokość opodatkowania książek, zależy od nośnika na którym je wydano. Tradycyjne wydania obłożone są preferencyjną stawką na poziomie 5 proc., e-booki natomiast stawką 23 proc. Zdaniem rządu, takie różnice są nieuzasadnione, tym bardziej że e-booki są bardziej przyjazne dla środowiska. Stawki te powinny zostać więc zrównane w dół. więcej »
1.2. Dochody podatkowe w 2014 r. wyniosą 247.980 mln zł
Dochody podatkowe w 2014 r. wyniosą 247.980,007 mln zł - wynika z projektu budżetu na 2014 rok. Całkowite dochody budżetowe w 2014 r. prognozowane są na poziomie 276.512,224 mln zł. więcej »
1.3. Będzie abolicja podatkowa?
Wicepremier Piechociński proponuje abolicję podatkową. Miałby to być sposób na zwiększenie wpływów do budżetu państwa. PSL przygotował pakiet, który ma być punktem wyjścia do dyskusji na temat tzw. nowego otwarcia programowego. Wśród propozycji znalazły się m.in.: abolicja podatkowa i zwolnienia podatkowe dla Polaków, którzy zainwestują w kraju środki zarobione na emigracji. więcej »
1.4. Wyższa akcyza w 2014 r.
Od przyszłego roku wzrosną stawki akcyzy na wyroby tytoniowe oraz spirytusowe. W piątek rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2014 r. Jak podkreśla minister finansów, podwyższenie stawek ma być „urealnieniem akcyzy", ponieważ np. od pięciu lat nie było podwyżki akcyzy na wyroby spirytusowe. Akcyza na te produkty zostanie podniesiona o 15 proc. Wyższa stawka akcyzy na wyroby tytoniowe ma na celu jak najszybsze osiągnięcie unijnego minimum i zmniejszenie popularności papierosów. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Walka z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania
W ubiegłym tygodniu odbył się szczyt G20 w Petersburgu. Walka z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania to jeden z priorytetów światowej gospodarki. Zgodnie z nowymi zasadami opodatkowaniu podlegałby dochód w miejscu jego uzyskania. Dzięki temu wielkie międzynarodowe koncerny nie będą już mogły opodatkowywać swoich dochodów tam, gdzie obowiązują najniższe stawki. Priorytetowe ma być również wprowadzenie jako międzynarodowego standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych do końca 2015 r. więcej »
Jak ubiegać się o zamówienia w krajach Unii Europejskiej
Polecamy publikację, która zawiera przydatne informacje dla osób starających się o zamówienia publiczne za granicą. Omawia procedury przetargowe w siedmiu krajach Unii Europejskiej. Dzięki niej dowiesz się gdzie należy szukać ogłoszeń i gdzie znajdziesz potrzebne dokumenty! więcej »

Woda i ścieki
Miesięcznik dla specjalistów ds. ochrony środowiska pracujących w administracji samorządowej, w zakładach komunalnych, przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych oraz zakładach przemysłowych. Serwis to 16 stron porad z zakresu prawa i finansów związanych z gospodarką wodno-ściekową. W każdym numerze znajdziesz ciekawe zagadnień, praktyczne wskazówki z opisem wykorzystywania nowych technologii, a także odpowiedzi na indywidualne pytania. więcej »

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce
Zabezpieczenia odgromowe obiektu powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN62305, a także dostosowane do obowiązujących przepisów. Polecamy Państwu publikację pt.: ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce”. Znajdują się w niej zarówno aktualne zmiany w prawie branżowym, jak i komentarze do najnowszych norm. Poradnik pomoże też przeprowadzić odbiór nowych i modernizowanych instalacji elektrycznych. więcej »

Poradnik zarządcy nieruchomościami
Przepisy dotyczące nieruchomości ulegają częstym zmianom. Aby być zawsze na bieżąco polecamy "Poradnik zarządcy nieruchomościami". Publikacja w prosty sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego zarządzania nieruchomością! Kompleksowo omawia wszystkie aspekty działalności zawodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. więcej »

Nie trać czasu na przeglądanie setek stron internetowych pełnych reklam. Teraz wszystkie Aktualne klasyfikacje statystyczne znajdziesz w jednym miejscu! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 17 września 2013
UMOWY
14 września br.
Ustawa dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.; Dz.U. z 30 sierpnia 2013 r., nr 164, poz. 995. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2013-09-17 - Jak optymalnie zaplanować proces gospodarowania odpadami w placówce medycznej po zmianach w prawie?, Warszawa więcej »
  • 2013-09-19 - KONFERENCJA System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi – praktyczne doświadczenia z wdrażania dyrektywy odpadowej w Polsce, Warszawa więcej »
  • 2013-09-20 - Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa więcej »
  • 2013-09-24 - KONFERENCJA Projekt zmian w edukacji przedszkolnej 2013-2014, Warszawa więcej »
  • 2013-09-25 - Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter