Newsletter e-Podatki - 2013-09-17 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Aby prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt unijny, najpierw należy zapoznać się z wieloma przepisami, zarówno krajowymi, jak i unijnymi. W tej sytuacji lepiej zapobiegać błędom, niż później próbować je naprawiać. W celu uniknięcia problemów na etapie rozliczania projektów unijnych serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium: Rozliczenie i trwałość projektów sfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Dowiedz się więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Ministerstwo Finansów podsumowało akcję Weź paragon
Podczas tegorocznej letniej akcji prewencyjno-edukacyjnej „Weź paragon" nałożono 27 267 mandatów na kwotę 7 221 858 zł. Kontrolerzy sprawdzali, czy przedsiębiorcy rejestrują obroty ze sprzedaży towarów i usług przy zastosowaniu kas fiskalnych oraz czy wydają paragony potwierdzające zawarte transakcje. Informowali również, jak ważne jest wzmacnianie warunków uczciwej konkurencji i ograniczanie „szarej strefy". więcej »
1.2. Niższa opłata za wydanie tzw. opinii zabezpieczającej
Z najnowszej wersji projektu założeń do zmian w Ordynacji podatkowej wynika, że Ministerstwo finansów obniży jednak opłatę za wydanie tzw. opinii zabezpieczającej związanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. więcej »
1.3. Wywiad skarbowy coraz bardziej skuteczny
Wywiad skarbowy jest coraz bardziej skuteczny. Ze statystyk, do których dotarł "Puls Biznesu" wynika, że w ostatnim półroczu 2013 r. pracownicy służb ścigających przestępców podatkowych doprowadzili do zabezpieczenia mienia o wartości blisko 900 mln zł. To ponad dwa razy więcej niż przez cały ubiegły rok. więcej »
1.4. Zgłoszenia celne – nowelizacja przepisów
W dniu 28 września 2013r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 1070). Zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców, bowiem część obowiązków związanych ze zgłoszeniami, stosowanymi przy wywozie i przywozie towarów, zostanie zlikwidowana. więcej »
1.5. Gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że wartość gwarancji udzielonych przez BGK w ramach programu de minimis do 31 sierpnia wyniosła 3,34 mld zł. Pozwoliło to firmom uzyskać kredyty w wysokości 5,76 mld zł. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Wystarczy ogólna nazwa towaru lub usługi
Minister Finansów wydał w dniu 12 września br. interpretację ogólną w sprawie jednoznacznej identyfikacji na paragonach. Zgodnie z nią możliwe jest wpisywanie ogólnych nazw towarów i usług w kasach rejestrujących. więcej »
Zarządzanie projektem budowlanym
Dobre zarządzanie projektem budowlanym zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i prowadzi do lepszych wyników. Nieprawidłowe zarządzanie projektami prowadzi do niepotrzebnych przeróbek i kosztów, opóźnień, niezadowolenia klientów i wrogich relacji. Polecamy naszą publikację, dzięki której dowiesz się jak układać harmonogram projektu, zarządzać ludźmi, rozwiązywać problemy i dotrzymywać terminów. więcej »

Zamówienia publiczne bez ryzyka
Jeżeli zmiany prawne pojawiają się średnio raz na kwartał – a tak dzieje się w dziedzinie zamówień publicznych – niezbędne staje się posiadanie cyklicznie aktualizowanego przewodnika. Polecamy Państwu profesjonalny poradnik dla zamawiającego wykonawcy „Zamówienia publiczne bez ryzyka”, który uwzględnia wszelkie zmiany w przepisach, ale również szeroko omawia najnowsze zagadnienia związane z tą tematyką. Chcesz być zawsze na bieżąco z nowinkami z dziedziny zamówień publicznych? Skorzystaj z fachowych wskazówek zawartych w publikacji. więcej »

Ocena stanu technicznego budynku
Polecamy publikację, która omawia zasady prawidłowej oceny stan technicznego obiektu budowlanego. Zostały przedstawione w niej metody szacowania wartości nieruchomości oraz rodzaje i zasady obliczania powierzchni budynku. Dodatkowo zawiera informacje jak przygotować opis nieruchomości i nie popełnić błędu! więcej »

Procedury zamówień publicznych
Polecamy praktyczną publikację, która zawiera zebrane w formie tabeli procedury zamówień publicznych. Przedstawione zostały w niej poszczególne działania zamawiającego i wykonawcy wraz z terminami i podstawą prawną. Z pewnością ułatwi to codzienną pracę i pozwoli zaoszczędzić czas! więcej »

„Książka kontroli w firmie” – przydatne narzędzie ułatwiające ewidencję kontroli różnych organów w firmie. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 22 września 2013
UMOWY
14 września br.
Ustawa dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.; Dz.U. z 30 sierpnia 2013 r., nr 164, poz. 995. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
 • 2013-09-24 - KONFERENCJA Projekt zmian w edukacji przedszkolnej 2013-2014, Warszawa więcej »
 • 2013-09-25 - Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych , Warszawa więcej »
 • 2013-09-26 - KONFERENCJA Dyrektor szkoły jako pracodawca, Warszawa więcej »
 • 2013-10-10 - Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych jako źródło informacji o zagrożeniach, Warszawa więcej »
 • 2013-10-07 - Fotowoltaika - Techniczne i administracyjne aspekty energii słonecznej, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter