Newsletter e-Podatki - 2013-09-24 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 10 września br. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014. Minister Środowiska ogłosił górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia) oraz jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (zawarte w załączniku nr 2).

Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dowiedz się, o ile wzrosły stawki opłat w 2014! Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Bądź pewien, że jesteś dobrze poinformowany! Poznaj wszystkie aktualne informacje istotne w gospodarce wodno-ściekowej!
Aktualności
1.1. Większy zakres zwolnień z akcyzy
Senat zgłosił dwie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, nakładającej akcyzę na gaz ziemny. Poparła je Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Poprawki rozszerzają zakres zwolnień z akcyzy o gazy najniższej jakości z podgrup Ln i Lm. więcej »
1.2. Będą zmiany w ustawie o spadkach i darowiznach
Na najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany wynikają z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. (sygn. P 36/10). więcej »
1.3. E-podatki: Fiskus wypełni zeznania roczne za 2014 r. za podatników
Fiskus sam wstępnie wypełni zeznania roczne za 2014 r. za podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Będzie można je zaakceptować, wprowadzić poprawki lub złożyć deklarację całkowicie samodzielnie. Ministerstwo Finansów zapowiada, że każdy podatnik będzie miał własne „konto podatnika", gdzie łatwo sprawdzi stan płatności albo zatwierdzi deklarację wstępnie wypełnioną przez administrację podatkową. Będzie też mniej formularzy. więcej »
1.4. Świadczenia ze specjalnych programów przeciwdziałania bezrobociu bez podatku
Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w ramach programów specjalnych. Zwolnieniem objęte będą dochody uzyskane w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Podatki najważniejszą barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej
Wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem to według polskich przedsiębiorców najważniejsza bariera w prowadzeniu działalności gospodarczej. Tak wynika z najnowszej edycji raportu pn. „Przedsiębiorczość w Polsce”, który publikuje co roku resort gospodarki. więcej »
2.2. Krajowa Rada Doradców Podatkowych o deregulacji
Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji rozpoczęła już prace nad projektem ustawy drugiej transzy deregulacyjnej. Zmiany mają objąć kolejnych 91 profesji, w tym doradcę podatkowego. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwróciła uwagę, że rozwiązania zaproponowane w projekcie mogą przyczynić się do obniżenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. więcej »
Obrót nieruchomościami na terenie gminy oraz opłaty adiacenckie
Właściwie zorganizowanie działań związanych z obrotem nieruchomościami gminnymi oraz prawidłowy nad nimi nadzór pozwala osiągnąć szereg korzyści finansowych na rzecz gminy. Polecamy Państwu profesjonalną publikację „Obrót nieruchomościami na terenie gminy oraz opłaty adiacenckie”. Jest to nowoczesne narzędzie pracy dla ludzi zajmujących się na co dzień nieruchomościami należącymi do skarbu państwa, zawierające niezbędne informacje prawne oraz przykładowe wzory dokumentów. Publikacja zapewnia wykonanie wszelkich czynności zgodnie z literą prawa, szybko i bezbłędnie. więcej »


Videocampus
Ucz się we właściwym dla siebie miejscu, tempie i czasie. Umożliwią Ci to szkolenia video z 3 modułów tematycznych: Pakiet Office, Reklama w Internecie i Grafika komputerowa. Przekonaj się i zyskaj na czasie! Sprawdź naszą ofertę szkoleń! więcej »

Remonty i modernizacje budynków
Jak zmniejszyć wydatki czekające nas w przyszłości? To proste! Wystarczy zmodernizować budynek i skorzystać np. ze słonecznych systemów grzewczych. Nasz poradnik w przystępny sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego przeprowadzenia remontów i modernizacji budynków. Publikacja zawiera informacje dotyczące m.in. oceny stanu technicznego obiektów, wzmacniania elementów konstrukcji budynku oraz sposobów rozbiórki. więcej »

Książka kontroli w firmie
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. W razie braku takiej książki narażasz się na kary i dodatkowe kontrole. Tych problemów możesz w bardzo łatwy sposób uniknąć. Zamów książkę kontroli w firmie. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę! więcej »

Aby efektywnie zarządzać nieruchomością, warto korzystać z fachowej pomocy! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 28 września 2013
UMOWY
14 września br.
Ustawa dnia 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.; Dz.U. z 30 sierpnia 2013 r., nr 164, poz. 995. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »
  • 2013-10-10 - Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych jako źródło informacji o zagrożeniach, Warszawa więcej »
  • 2013-10-07 - Fotowoltaika - Techniczne i administracyjne aspekty energii słonecznej, Warszawa więcej »
  • 2013-10-08 - Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – wymagania formalne i aspekty praktyczne, Warszawa więcej »
  • 2013-10-15 - Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej, Warszawa więcej »
  • 2013-10-17 - Rozliczenie i trwałość projektów sfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter