Newsletter e-Podatki - 2013-10-01 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Aby prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt unijny, najpierw należy zapoznać się z wieloma przepisami, zarówno krajowymi, jak i unijnymi. W tej sytuacji lepiej zapobiegać błędom, niż później próbować je naprawiać. W celu uniknięcia problemów na etapie rozliczania projektów unijnych serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium: Rozliczenie i trwałość projektów sfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym czeka na podpis prezydenta
Sejm poparł senackie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która implementuje dyrektywę Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. więcej »
1.2. Sejm wyraził zgodę na ratyfikację zmiany umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Indiami
Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację przez prezydenta Protokołu między Rządem RP a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem PRL a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie 21 czerwca 1989 roku, podpisanego w Warszawie 29 stycznia 2013 r. więcej »
1.3. Zmiana zasad wystawiania faktur
Zmienią się zasady wystawiania faktur. Ministerstwo finansów przygotowało już projekt rozporządzenia w tej sprawie. Zmiany wynikają z nowelizacji z 7 grudnia 2012 r. ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r. więcej »
1.4. Zmiany w rachunkowości SKOK-ów
Od 10 października 2013 r. zmienią się zasady dotyczące odpisów aktualizujących w rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Zmiany wprowadzono rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1137). Będzie ono mieć zastosowanie już do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący podatków i opłat lokalnych w uzdrowiskach
Podatki od nieruchomości związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w uzdrowiskach są zgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny w dniu 26 września 2013 r. rozpoznał wniosek Rady Miasta Kołobrzeg dotyczący podatku od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. więcej »
Woda i ścieki
Miesięcznik dla specjalistów ds. ochrony środowiska pracujących w administracji samorządowej, w zakładach komunalnych, przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych oraz zakładach przemysłowych. Serwis to 16 stron porad z zakresu prawa i finansów związanych z gospodarką wodno–ściekową. W każdym numerze znajdziesz ciekawe zagadnień, praktyczne wskazówki z opisem wykorzystywania nowych technologii, a także odpowiedzi na indywidualne pytania. więcej »

Ocena stanu technicznego obiektów mostowych
Trwałość eksploatowanych obiektów mostowych w dużej mierze uzależniona jest od oceny ich stanu technicznego. Ponadto ważne jest odpowiednie planowanie bieżących prac utrzymaniowych i napraw elementów konstrukcyjnych. Polecamy Państwu publikację, która opisuje rodzaje przeglądów obiektów mostowych ich harmonogram oraz osoby uprawnione do wykonywania diagnostyki. więcej »

Zasady dokumentowania systemu zarządzania
Dokumentacja systemu zarządzania, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyfikacyjnego. Dlatego tak ważne jest posiadanie usystematyzowanej wiedzy z tego zakresu. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać cenne i praktyczne wskazówki ekspertów zapoznaj się z publikacją „Zasady dokumentowania systemu zarządzania”. więcej »

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Poradnik w wersji on-line stanowi zbiór wytycznych oraz wskazówek zgodnie z którymi należy projektować, wykonywać oraz odbierać roboty budowlane. Bogata zawartość oraz wersja on-line poradnika jest idealnym połączeniem wiedzy oraz użyteczności dla każdego inżyniera budowy. Prosta w obsłudze wyszukiwarka pozwoli na szybkie znalezienie fachowych informacji z zakresu budownictwa. Wejdź na stronę publikacji i przetestuj sam! więcej »

Zastanawiasz się, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorstwach wod.-kan? Sprawdź już dziś i spełnij wymogi stawiane przedsiębiorstwom. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 7 października 2013
CŁO
3 października br.
rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym; Dz.U. z 18 września 2013 r., nr 177, poz. 1103. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2013-10-07 - Fotowoltaika - Techniczne i administracyjne aspekty energii słonecznej, Warszawa więcej »
  • 2013-10-08 - Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – wymagania formalne i aspekty praktyczne, Warszawa więcej »
  • 2013-10-10 - Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych jako źródło informacji o zagrożeniach, Warszawa więcej »
  • 2013-10-15 - Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej, Warszawa więcej »
  • 2013-10-17 - Rozliczenie i trwałość projektów sfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter