Newsletter e-Podatki - 2013-10-15 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Akademia Dashofera serdecznie zaprasza pracowników działu inwestycji, zajmujących się gospodarką środkami trwałymi, kierowników jednostek oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie spisu, a także głównych księgowych i księgowych na seminarium: "Inwentaryzacja w praktyce".

Szkolenie odbędzie się 24 października 2013 r. w Warszawie. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o:
 • planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia inwentaryzacji,
 • rozliczeniach inwentaryzacji, dotyczących rzeczowych składników majątku,
 • skutkach podatkowych inwentaryzacji należności, środków pieniężnych i pozostałych składników.
Więcej informacji…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Poznaj skuteczne metody na przeprowadzenie inwentaryzacji należności!
Aktualności
1.1. Minimalne stawki podatku od środków transportowych
W 2014 r. minimalne stawki podatku od środków transportowych nie zmienią się. W piątek opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812). więcej »
1.2. Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT
W rozliczeniach w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązywać będą nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT. Zmienione mają zostać formularze PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O oraz PIT/D. Mają mieć one zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 r. więcej »
1.3. Spółki komandytowe jednak bez CIT?
Podczas prac w Sejmie nad ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawy o podatku tonażowym posłowie Komisji Finansów Publicznych podjęli decyzję, że spółki komandytowe nie będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zapłacą go tylko spółki komandytowo-akcyjne. Unikną go spółki komandytowe. Z takiego rozwiązania zadowolona jest Konfederacja Lewiatan. więcej »
1.4. Prorodzinny system podatkowy
PSL proponuje prorodzinny system podatkowy oraz państwową emeryturę dla kobiet, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci. Szef PSL, wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział, że ludowcy będą przekonywać do wprowadzenia takiego rozwiązania. więcej »
1.5. Wsparcie dla pracodawców dopiero w przyszłym roku
Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ma ona zabezpieczyć przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego, dzięki m.in. udzieleniu przedsiębiorcom bezpośredniej pomocy finansowej na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Sprzedaż faktur sposobem na opóźnienia w płatnościach
Firmy zmagają się z problemem opóźniania płatności. Kłopoty z długami ma np. o 21 proc. przedsiębiorstw transportowych więcej niż w roku 2012. Jak się okazuje, obecnie firmy częściej decydują się na sprzedaż faktur jeszcze przed datą wymagalności. więcej »
Odpady komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi wymaga dobrej znajomości prawa. Trzeba na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, aby uniknąć kar i sankcji za naruszenie wymagań w tym zakresie. Polecamy Państwu miesięcznik Odpady komunalne. Dowiedzą się z niego Państwo o wchodzących właśnie w życie zmianach w prawie. Przypomnimy o zbliżających się terminach składania dokumentów. Przybliżymy technologie wykorzystywane przy unieszkodliwianiu, składowaniu i segregacji odpadów komunalnych. Pokażemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych oraz unijnych. więcej »

Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów
Przy projektowaniu i wykonawstwie izolacji nawet najmniejszy błąd może spowodować niszczące działanie wody na cały budynek. Z tego powodu tak ważne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, a także właściwe odprowadzenie wód opadowych. Poradnik w praktyczny i fachowy sposób omawia wszelkie kwestie związane z ochroną budynku przed szkodliwym działaniem wody opadowej. więcej »

Książka obiektu budowlanego
Polecamy Państwu publikację, która ułatwi pracę i pozwoli na sporządzenie kompletnej Książki obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W publikacji dostępne są gotowe formularze, pozwalające na rozliczenie faktycznego wykonania każdego elementu robót. więcej »

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Publikacja zawiera zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pytania do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. więcej »

Zbiór pytań i odpowiedzi , które pomogą rozwiązać wiele problemów i niejasności pojawiających się w trakcie procesu inwestycyjnego. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 22 października 2013
AKCYZA

17 października br.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy; Dz.U. z 2 października 2013 r., nr 186, poz. 1167. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
 • 2013-10-22 - Narzędzia wsparcia finansowego w postaci kolorowych certyfikatów źródłem przychodu dla przedsiębiorcy, Warszawa więcej »
 • 2013-10-24 - Inwentaryzacja w praktyce, Warszawa więcej »
 • 2013-10-25 - Zarządzanie ryzykiem w auditowaniu według normy ISO 19011:2011 , Warszawa więcej »
 • 2013-10-29 - Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w gminach - najważniejsze zagadnienia u progu nowego okresu programowania, więcej »
 • 2013-11-07 - Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co nowego dla administracji, ale nie tylko dla niej, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter