Newsletter e-Podatki - 2013-10-22 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Akademia Dashofera serdecznie zaprasza osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych na szkolenie:


Szkolenie odbędzie się 25 listopada 2013 r. w Warszawie.

Uczestnicy uzyskają niezbędne informacje na temat:
 • niedoboru zawinionego i niezawinionego a koszcie uzyskania przychodów,
 • ustalenia ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów.
Dowiedz się więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Zmiany w prawie podatkowym od 1 stycznia 2014 r. - zapoznaj się z najnowszymi przepisami!
Aktualności
1.1. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
W dniu 8 października 2013 r. w Londynie podpisano Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych oraz Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym. więcej »
1.2. Prezydent podpisał ustawę o podatku akcyzowym
W dniu 17 października br. prezydent podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Od 1 listopada 2013 r. akcyzą objęte zostaną wyroby gazowe, m.in. gaz ziemny. Nowelizacja jest związana z wygaśnięciem 31 października 2013 r. zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego dla celów opałowych. Po tej dacie Polskę obejmą regulacje unijne, przewidujące zwolnienie tych wyrobów z akcyzy w konkretnych sytuacjach. więcej »
1.3. Trwają konsultacje IV ustawy deregulacyjnej
Do 12 listopada br. potrwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, czyli tzw. IV ustawy deregulacyjnej. Projekt zawiera ok. 50 zmian w prawie gospodarczym, dotyczących ponad 30 ustaw. Uproszczenia w prawie likwidujące część obowiązków przedsiębiorców mają przynieść im roczne oszczędności w wysokości ok. 1 mld zł. więcej »
1.4. Czwarta transza deregulacji zawodów w konsultacjach
Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło konsultacje dotyczące czwartej transzy deregulacji zawodów. Od dnia 17 października 2013 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest specjalna ankieta, za pomocą której można dzielić się propozycjami dotyczącymi deregulacji kolejnych zawodów i wszelkich obszarów działalności zawodowej. więcej »
1.5. Zmiany w zakresie zwrotu akcyzy od samochodów osobowych
W projekcie ustawy o ułatwieniu działalności gospodarczej m.in. doprecyzowano przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego w razie wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu samochodu osobowego. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Nieodpłatne świadczenia pracownicze w TK
W dniu 21 października Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z konstytucją przepisów dot. opodatkowania tzw. nieodpłatnych świadczeń. Właśnie dlatego NSA nie wydał jeszcze uchwały ws. imprez integracyjnych pracowników. więcej »
Świadectwo energetyczne
Publikacja dla każdego, kto postanowił zdawać egzamin uprawniający do sporządzania świadectw energetycznych. Zawiera opisy szkolenia, wymagań egzaminacyjnych, niezbędne wzory i przykładowe pytania egzaminacyjne. więcej »

Protokoły okresowych kontroli budynków
Polecamy Państwu publikację „Protokoły okresowych kontroli budynków”. Jest to zbiór gotowych wzorów dokumentów, które będą pomocne przy przeprowadzaniu przeglądów technicznych obiektów budowlanych. W skład publikacji wchodzi kilkadziesiąt protokołów zarówno do kontroli rocznych, jak i pięcioletnich oraz dla budynków wielkopowierzchniowych. więcej »

Procedura przyłączania OZE do sieci energetycznej. Instalacje fotowoltaiczne
Korzystanie bądź sprzedaż energii wytworzonej przez ogniwa fotowoltaiczne wiąże się zawsze z koniecznością załatwienia wielu formalności związanych z procesem przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci energetycznej. Aby ułatwić Państwu ten żmudny obowiązek przygotowaliśmy publikację „Procedura przyłączania OZE do sieci energetycznej. Instalacje fotowoltaiczne”. Dzięki niej dowiecie się Państwo, jakie dokumenty musicie przygotować, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, jakie macie obowiązki w realizacji "inwestycji przyłączeniowej”, a także na jakich zasadach możecie sprzedawać wytworzoną energię. więcej »

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.
Poradnik dostarcza praktycznych informacji niezbędnych dla wszystkich specjalistów z branży WOD.-KAN. Omawia zmiany w prawie oraz trendy rynkowe. Jest przydatny przy montażu instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przy badaniach i próbach odbiorczych. więcej »

Jak poprawnie przygotować dokumenty: regulaminy, protokoły techniczne czy umowy inwestycyjne? Sięgnij po gotowe wzory. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 29 października 2013
AKCYZA
17 października br.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy; Dz.U. z 2 października 2013 r., nr 186, poz. 1167. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
 • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »
 • 2013-10-29 - Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w gminach - najważniejsze zagadnienia u progu nowego okresu programowania, więcej »
 • 2013-11-07 - Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co nowego dla administracji, ale nie tylko dla niej, Warszawa więcej »
 • 2013-11-25 - Zamknięcie roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym, Warszawa więcej »
 • 2013-11-26 - Bezpieczeństwo w umowach budowlanych - odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje, Warszawa więcej »
 • 2013-11-26 - Raport do KOBIZE - nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców - wytyczne na 2013 r., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter