Newsletter e-Podatki - 2013-10-29 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 10 września br. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014. Minister Środowiska ogłosił górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia) oraz jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska (zawarte w załączniku nr 2).

Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dowiedz się, o ile wzrosły stawki opłat w 2014! Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Bądź pewien, że jesteś dobrze poinformowany! Poznaj wszystkie aktualne informacje!
Aktualności
1.1. Zakres zwolnień z obowiązku pobierania akcyzy w obrocie paliwami gazowymi
Od dnia 1 listopada br. - na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - wprowadzono wiele zwolnień od akcyzy, którymi objęto także gaz ziemny i gaz propan-butan zużywane w określonych ilościach przez gospodarstwa domowe do celów opałowych. Warunkiem koniecznym zwolnienia jest uzyskanie od odbiorcy gazu oświadczenia, że nie używa go na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego. więcej »
1.2. VAT na e-booki?
Czy stawki podatku VAT za książki papierowe i e-booki są zostaną zrównane? Sprawa ta wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Na razie w piątek podczas posiedzenia Rady Europejskiej ustalono, że utworzona zostanie specjalna grupa ekspercka, która przeanalizuje kwestie związane z opodatkowaniem VAT produktów cyfrowych. więcej »
1.3. Nowy wzór PIT-16
Od 2014 r. zmieni się wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16). Wymaganych będzie mniej danych identyfikacyjnych. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia z 10 października 2013 r. Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. więcej »
1.4. Zmiana czasu – na co zwrócić uwagę!
U podatników rejestrujących sprzedaż za pomocą kas fiskalnych w związku ze zmianą czasu mogły wystąpić problemy techniczne. Przestawienia czasu w urządzeniach można dokonywać tylko bezpośrednio po raporcie dobowym i przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży. Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż po północy, a przed zmianą czasu,mógł to być problem, zwłaszcza że w niektórych urządzeniach zmiany może dokonać tylko serwis. więcej »
Komentarze i opinie
2.2. Minister Pracy i Polityki Społecznej odpowiedział na postulaty związków zawodowych
Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, po kolejnym posiedzeniu Komisji Trójstronnej bez związkowców (w składzie rząd i pracodawcy) ocenił, że spotkania te są teraz dużo mniej efektywne. Zapowiedział, że nie będzie ustawać w zapraszaniu związków, aby wróciły do prac w Komisji. "Jesteśmy cały czas gotowi do dyskusji" - zadeklarował minister. więcej »

Zamknięcie roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym
Co nowego zmieni się w prawie podatkowym od 1 stycznia 2014 r.? Jak szybko uzyskać odszkodowanie za utracone składniki majątku? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w seminarium: Zamknięcie roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym. Ustalenie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych – fachowa pomoc doradcy podatkowego! Zapoznaj się z programem szkolenia. więcej »

Ocena pracownika i firmy
Chcesz mieć pewność, że Twoja ocena pracowników jest rzetelna i sprawiedliwa? Polecamy e-book „Ocena pracownika i firmy”, który pomoże Ci profesjonalnie ocenić pracę współpracowników. W publikacji znajdziesz między innymi kwestionariusz stylu zarządzania czasem, zeszyt okresowej oceny wyników pracy dla przełożonego i pracownika oraz wiele innych przydatnych formularzy i materiałów. więcej »

Dokumentacja windykacyjna
Przedsiębiorcy coraz częściej skarżą się na niedotrzymywanie przez swoich kontrahentów terminów płatności. Dlatego chcielibyśmy polecić Państwu nasz łatwy w obsłudze program „Dokumentacja windykacyjna”. Jest to zbiór gotowych do wykorzystania pism, pozwów i umów. Znajdą w nim Państwo zarówno wzory dokumentów dotyczące negocjacji i ściągania długów, jak i wzory umów i gwarancji niezbędnych, by nie dopuścić do powstania należności przeterminowanych. Dzięki naszemu programowi proces zabezpieczania i windykacji należności w Państwa firmie będzie maksymalnie skuteczny. więcej »

Proces inwestycyjny w pytaniach i odpowiedziach
Proces budowlany jest obszarem, na którym dochodzi do styku, a niekiedy do przenikania norm prawa administracyjnego i prawa cywilnego. Prawo Budowlane nie jest wyłącznym źródłem regulacji stosunków prawnych. Aby ułatwić przejście przez ten szereg działań, do których zobowiązany jest inwestor i wykonawca, polecamy naszą publikację. więcej »

Jak właściwie zaprojektować sieć elektryczną w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej? Skorzystaj z gotowych rozwiązań. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 4 listopada 2013
AKCYZA
17 października br.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy; Dz.U. z 2 października 2013 r., nr 186, poz. 1167.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2013-11-07 - Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 – co nowego dla administracji, ale nie tylko dla niej, Warszawa więcej »
  • 2013-11-25 - Zamknięcie roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym, Warszawa więcej »
  • 2013-11-26 - Bezpieczeństwo w umowach budowlanych - odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje, Warszawa więcej »
  • 2013-11-26 - Raport do KOBIZE - nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców - wytyczne na 2013 r., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter