Newsletter e-Podatki - 2013-11-05 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Od 1 października 2013 r. weszły w życie najnowsze przepisy w prawie pracy, dotyczące udzielenia urlopu wychowawczego. Nowe zasady określają także przedawnienia urlopów wypoczynkowych. Aktualne uprawnienia obowiązują również w urlopach rodzicielskich od 17 czerwca 2013 r.

Więcej informacji w zakresie najświeższych zmian prawa pracy otrzymają Państwo, uczestnicząc w szkoleniu Nowości w prawie pracy od 1 października 2013 r., w tym zmiany dot. urlopów wychowawczych i przedawnienia urlopów wypoczynkowych oraz wcześniejsze zmiany: urlop rodzicielski nowe przepisy o czasu pracy i inne.

Konsekwencje zmian dot. czasu pracy w praktycesprawdź na konkretnych przykładach…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Zapoznaj się z programem szkolenia.
Aktualności
1.1. Podpisano Protokół o zmianie konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei ws. unikania podwójnego opodatkowania
W dniu 22 października 2013 r. w Seulu podpisano Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Seulu 21 czerwca 1991 r. więcej »
1.2. Odpis na Kościół od 2015 r.?
Jak zapowiedział minister administracji i cyfryzacji Michał Boni odpis podatkowy na kościoły i związki wyznaniowe mógłby obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Pierwszy raz można by dokonać odpisu, rozliczając się za rok 2014. więcej »
1.3. Prostszy wniosek o rozliczenie w formie karty podatkowej
Ministerstwo finansów pracuje nad zmianą formularza PIT-16. Wniosek o rozliczenie z fiskusem w formie karty podatkowej ma być prostszy do wypełnienia. Podatnicy podadzą w nim mniej danych identyfikacyjnych. więcej »
1.4. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy podpisana
Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa wprowadza regulacje zabezpieczające przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Zawiera rozwiązania wspierające przedsiębiorców poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. więcej »
1.5. Różna płaca minimalna w zależności od regionu lub branży
Czy minimalne wynagrodzenie za pracę w zależności od regionu lub branży powinno zostać zróżnicowane? Minister Pracy i Polityki Społecznej zaproponował dyskusję na temat tej możliwości.  więcej »
Komentarze i opinie
2.1. IKE i IKZE bardziej atrakcyjne pod względem podatkowym
Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), dwie części III filara, nie cieszą się wśród Polaków zbyt dużą popularnością. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że system ten powinien być bardziej atrakcyjny pod względem podatkowym. Konieczne jest również podjęcie działań upowszechniających wiedzę na jego temat. więcej »

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej
Jakie przepisy prawne są wymagane, aby prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną? Jak uniknąć błędów podczas kontroli w przygotowanej dokumentacji pedagogicznej? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej. Skuteczne metody prowadzenia dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej – zgłoś się po fachową pomoc specjalisty prawa oświatowego! więcej »

Tablice Pierwsza Pomoc
W każdej chwili może zdarzyć się, że ktoś straci przytomność. Należy wtedy ocenić sytuację, wezwać ratowników i udzielić pierwszej pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zapoznaj się z „Tablicami Pierwsza Pomoc”. Zawierają one schematy, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz jak postąpić w przypadku zadławienia. Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, informacje są ogólnie dostępne. więcej »

Książka pracy maszyny / urządzenia
Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji stanu technicznego oraz pracy maszyn i urządzeń. W spełnieniu tego obowiązku pomoże Państwu gotowe narzędzie „Książka pracy maszyny/urządzenia”. Zawiera formularze dokumentacji stanu technicznego maszyn i urządzeń, ewidencji eksploatacji, remontów i konserwacji, wyników kontroli oraz rejestru szkoleń operatora maszyny/urządzenia. więcej »

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce
Zabezpieczenia odgromowe obiektu powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN62305, a także dostosowane do obowiązujących przepisów. Polecamy Państwu publikację pt.: ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce”. Znajdują się w niej zarówno aktualne zmiany w prawie branżowym jak i komentarze do najnowszych norm. Poradnik pomoże też przeprowadzić odbiór nowych i modernizowanych instalacji elektrycznych. więcej »

Chcesz mieć pewność, że projektowane przez Ciebie maszyny spełniają normy gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo? Skorzystaj z praktycznego „Poradnika konstruktora maszyn i urządzeń”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 12 listopada 2013
AKCYZA

1 listopada br.
ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym; Dz.U. z 22 października 2013 r., nr 199, poz. 1231. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach.
więcej »
  • 2013-11-18 - Nowości w prawie pracy od 1 października 2013 r., w tym zmiany dot. urlopów wychowawczych i przedawnienia urlopów wypoczynkowych oraz wcześniejsze zmiany: urlop rodzicielski nowe przepisy o czasu pracy i inne, Warszawa więcej »
  • 2013-11-19 - Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy, Warszawa więcej »
  • 2013-11-22 - System INTRASTAT, tj. system sprawozdawczy w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, w 2013 i 2014 r., Warszawa więcej »
  • 2013-11-25 - Zamknięcie roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter