Newsletter e-Podatki - 2013-11-12 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Prawo zamówień publicznych poddawane jest stale nowelizacjom, które mają upraszczać procedury i zapisy oraz uwzględniać obecną sytuację na rynku. Jednak wciąż jakość tego prawa daleka jest od ideału, a zamawiający i potencjalni wykonawcy wciąż mają trudności z interpretacją przepisów.

Poruszanie się w gąszczu złożonych regulacji niesie ze sobą wiele problemów i może być przyczyną powstawania poważnych błędów lub uchybień w Państwa pracy. Dlatego specjalnie dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi stworzyliśmy poradnik w wersji on-line „Zamówienia publiczne bez ryzyka”, który będzie praktyczną pomocą i ułatwi realizację procedur przetargowych.
Jest to profesjonalne i bardzo przystępne narzędzie, zarówno dla zamawiających jak i dla wykonawców, które pomoże właściwie interpretować Prawo zamówień publicznych!

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Mają Państwo wątpliwości co do interpretacji poszczególnych zapisów ustawy lub nie jesteś pewien, jak postępować w konkretnych sytuacjach? Warto zajrzeć tutaj!
Aktualności
1.1. Sejm poparł poprawki Senatu do noweli ustawy o CIT
Sejm przyjął pięć poprawek Senatu zgłoszonych do nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych oraz o podatku tonażowym. Zgodnie z ustawą spółki komandytowo-akcyjne będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych. Na początku proponowano, że CIT będą płacić zarówno spółki komandytowe (SK), jak i komandytowo-akcyjne (SKA), często wykorzystywane do tzw. optymalizacji podatkowej. Sejmowa komisja finansów wykreśliła jednak zapis o opodatkowaniu SK. Główna część nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2014 r.
więcej »

1.2. W 2014 r. nie będzie obniżki podatku VAT
W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, zgodnie z którą w najbliższych latach stawki podatku VAT zostaną utrzymane na obecnym poziomie. Pierwotnie planowano obniżenie ich w przyszłym roku do poziomu z 2010 r.
więcej »

1.3. Wyższa akcyza na alkohol i papierosy. Piwo bez zmian
Sejm uchwalił w piątek ustawę okołobudżetową na 2014 r. Zgodnie z nią wyższa będzie akcyza na wyroby spirytusowe i tytoniowe. Nie wzrośnie jednak (o  dziesięć proc. jak zaproponował PSL) akcyza na piwo.
więcej »

1.4. Zmiana formularza PIT-2K
W dniu 21 listopada br. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych PIT-2K. Zmiany mają charakter techniczny. Traci moc obowiązujące do tego czasu rozporządzenie z dnia 9 listopada 2011 r. Formularz będzie miał zastosowanie do zeznań podatkowych o wysokości dochodu (przychodu) uzyskanego w okresie od 1 stycznia 2013 r. Przez dwa tygodnie będzie można jednak korzystać jeszcze ze „starego” wzoru.
więcej »

Komentarze i opinie
2.1. Syndycy i sędziowie przeciw zwracaniu VAT za dłużników
Syndycy i sędziowie skrytykowali obowiązek zwracania VAT za dłużników. Od stycznia br. syndycy korygują VAT za upadłego dłużnika, jeśli ten nie zapłacił kontrahentowi za dostawę w ciągu 150 dni. Obowiązek ten skrytykowano podczas V Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego - INSO 2013. więcej »

System INTRASTAT, tj. system sprawozdawczy w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, w 2013 i 2014 r.
Aby uniknąć problemów i nie popełnić błędów w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT, ważna jest nie tylko praktyczna znajomość unijnych przepisów prawnych, ale także wiedza na temat wykorzystania danych finansowych do badania poprawności danych w systemie INTRASTAT oraz umiejętność korygowania zgłoszeń. Dlatego też proponujemy Państwu wzięcie udziału w fachowym szkoleniu: System INTRASTAT, tj. system sprawozdawczy w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, w 2013 i 2014 r. więcej »

KAIZEN – dążenie do doskonałości
Publikacja „Kaizen – dążenie do doskonałości” powstała, aby ułatwić Państwu wprowadzenie tej metody we własnej firmie. W dzisiejszych czasach, kiedy to firmy nieustannie rywalizują ze sobą, nie ma miejsca dla firmy słabych. Dzięki metodzie Kazein, Wasza firma przestanie być przeciętna! O tym jak tego dokonać, dowiedzą się Państwo z publikacji! więcej »

Ewidencja odpadów
Zgodnie z ustawą o odpadach każda firma, która wytwarza odpady jest zobowiązana do prowadzenia ich ewidencji. Pomocny w ich przygotowaniu jest nasz program „Ewidencja odpadów”. Jest to wygodne narzędzie pomagające w prowadzeniu ewidencji odpadów, opakowań i osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Program automatycznie generuje dokumenty oraz tworzy druki potrzebne w zarządzaniu gospodarką odpadami. więcej »


Odpady komunalne
Gospodarka odpadami komunalnymi wymaga dobrej znajomości prawa. Trzeba na bieżąco śledzić wszystkie zmiany, aby uniknąć kar i sankcji za naruszenie wymagań w tym zakresie. Polecamy Państwu miesięcznik Odpady komunalne. Dowiedzą się z niego Państwo o wchodzących właśnie w życie zmianach w prawie. Przypomnimy o zbliżających się terminach składania dokumentów. Przybliżymy technologie wykorzystywane przy unieszkodliwianiu, składowaniu i segregacji odpadów komunalnych. Pokażemy możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych oraz unijnych. więcej »

Zadbaj o prawidłowe przygotowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego obrotu nieruchomościami na terenie gminy. Skorzystaj z naszej pomocy! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 18 listopada 2013
AKCYZA
1 listopada br.
ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym; Dz.U. z 22 października 2013 r., nr 199, poz. 1231. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2013-11-18 - Nowości w prawie pracy od 1 października 2013 r., w tym zmiany dot. urlopów wychowawczych i przedawnienia urlopów wypoczynkowych oraz wcześniejsze zmiany: urlop rodzicielski nowe przepisy o czasu pracy i inne, Warszawa więcej »
  • 2013-11-19 - Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy, Warszawa więcej »
  • 2013-11-22 - System INTRASTAT, tj. system sprawozdawczy w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej, w 2013 i 2014 r., Warszawa więcej »
  • 2013-11-25 - Zamknięcie roku w aspekcie rachunkowym i podatkowym, Warszawa więcej »
  • 2013-12-02 - CZAS PRACY 2013/2014 W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN. SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ I PRACOWNIKÓW DZIAŁU KADR , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter