Newsletter e-Podatki - 2013-12-10 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu określa ustawa o wyrobach budowlanych. Ustala ona dwa sposoby wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, jeżeli dokonywane ono jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zgodnie z systemem europejskim lub zgodnie z systemem krajowym.

Jedną ze zmian, jakie wniosła ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) jest określenie warunków wprowadzania do obrotu i udostępniania na polskim rynku wyrobów budowlanych. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 305/2011 (oznakowane CE).

Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej na temat wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych i przygotować się do nadchodzących zmian w prawie, zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem „Przepisy techniczno – budowlane”. Dzięki niemu będą mieli Państwo stały dostęp do aktualnych informacji i wszelkich aktualnych zmian w Prawie budowlanym i jego otoczeniu. Warto być na bieżąco! Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych
W dniu 28 listopada 2013 r. podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych wraz z protokołem oraz Wspólną Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, a także 29 listopada 2013 r. umowę między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych. więcej »
1.2. VAT na książki w TK
Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego, zwracając uwagę na to, że różne stawki podatku VAT na wydawnictwa elektroniczne i tradycyjne są niekonstytucyjne więcej »
1.3. Zmiany dot. podatku od spadków i darowizn w Senacie
W dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. na 45. posiedzeniu zbierze się Senat. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, powstałą na bazie projektu senackiego. więcej »
1.4. Identyfikator NIP i numer REGON nadawany automatycznie
Podmiotom wpisanym do KRS identyfikator NIP i numer REGON ma być nadawany automatycznie. Resort sprawiedliwości przedstawił kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz niektórych innych ustaw. Podkreśla on, że czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej zostanie skrócony o 17 dni. Nowe przepisy mają wejść w życie w październiku 2014 r. więcej »
1.5. MF: średnia cena tony miedzi i srebra
Minister finansów w obwieszczeniu z 4 grudnia 2013 r. (M.P. z 9.12.2013 r., poz. 987). ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w listopadzie 2013 r. Na ich podstawie m.in. oblicza się wysokość stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin. Średnia cena tony miedzi w listopadzie wyniosła 21.929 zł, natomiast średnia cena kilograma srebra 2.071 zł. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Czy przedsiębiorcy zaoszczędzą na autach z kratką
Od początku stycznia 2014 r. na zakupie nowego samochodu będzie można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na pewien czas wróci bowiem tzw. kratka. Dlaczego? więcej »

Zmiany w podatku od towarów i usług
Co nowego zmieni się w prawie podatkowym od 1 stycznia 2014 r.? Jakie aktualne zasady obowiązują w zakresie opodatkowania eksportu towarów stawką 0%? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Zmiany w podatku od towarów i usług. Przykłady powstania obowiązku podatkowego w wybranych rodzajach usług. Zdobądź fachową wiedzę!
więcej »


Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów
Przy projektowaniu i wykonawstwie izolacji nawet najmniejszy błąd może spowodować niszczące działanie wody na cały budynek. Z tego powodu tak ważne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, a także właściwe odprowadzenie wód opadowych. Poradnik w praktyczny i fachowy sposób omawia wszelkie kwestie związane z ochroną budynku przed szkodliwym działaniem wody opadowej. więcej »

Książka obiektu budowlanego
Polecamy Państwu publikację, która ułatwi pracę i pozwoli na sporządzenie kompletnej Książki obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W publikacji dostępne są gotowe formularze, pozwalające na rozliczenie faktycznego wykonania każdego elementu robót. więcej »

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Publikacja zawiera zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pytania do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. więcej »

Wszystkie zagadnienia na temat chorób zawodowych wraz z omówieniem znajdziesz w jednej publikacji „Choroby zawodowe – prawo, orzecznictwo, postępowanie”! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 14 grudnia 2013
FORMULARZE
6 grudnia br.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz.U. z 21 listopada 2013 r., poz. 1358. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2014-01-22 - Zmiany w podatku od towarów i usług, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter