Newsletter e-Podatki - 2013-12-17 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Aby zapoznać się ze zmianami w prawie podatkowym, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. proponujemy Państwu wzięcie udziału w szkoleniu:


Dowiedzą się Państwo również, czego dotyczą przykłady powstania obowiązku podatkowego w wybranych rodzajach usług. Najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w zakresie VAT. Uzyskaj szczegółowe informacje. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Trybunał Sprawiedliwości UE wypowie się w sprawie VAT w gminach
Czy jednostka organizacyjna gminy może być uznana za podatnika VAT, jeżeli wykonuje czynności w charakterze innym niż organ władzy publicznej, pomimo, że nie spełnia warunku samodzielności (niezależności)? Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 10 grudnia 2013 r.  (sygn. I FSK 311/12) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne, dotyczące statusu prawnopodatkowego w podatku od towarów i usług samorządowych jednostek budżetowych. więcej »
1.2. Będą zmiany w janosikowym?
Zgodnie z przyjętą przez posłów poprawką Senatu do nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Mazowsze będzie mogło otrzymać w 2014 r. z budżetu państwa pożyczkę sięgającą 240 mln zł na spłatę części janosikowego. Łącznie województwo ma do uiszczenia 640 mln zł janosikowego, jednak z powodu mniejszych dochodów nie jest w stanie zapłacić takiej kwoty. Donald Tusk zapowiada pracę nad lepszą formułą wyliczania janosikowego. więcej »
1.3. Czy fiskus może wymierzać sankcyjny podatek od ukrytych dochodów? Kolejne pytanie w TK
Czy urzędy skarbowe mogą wymierzać 75-procentowy podatek od nieujawnionych przychodów? Trybunał Konstytucyjny orzekał już w tej sprawie w dniu 18 lipca 2013 r. (SK 18/09). Zajmował się jednak wówczas zaskarżonym przepisem tylko w brzmieniu obowiązującym od 1998 r. do końca 2006 r. więcej »
1.4. Ubezpieczenie społeczne rolników w 2014 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w I kwartale 2014 roku miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wyniesie 42 zł za każdą podlegającą ubezpieczeniu osobę. Stawki pozostają bez zmian w porównaniu do IV kwartału 2013r.. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wyniesie natomiast 83 zł. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Czy zakres wydawanych interpretacji indywidualnych zostanie zawężony?
Czy Ministerstwo Finansów planuje pozbawić podatników prawa do uzyskania interpretacji indywidualnej, dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego? Zwracają uwagę na to eksperci Pracodawców RP. więcej »

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – poradnik on-line
Poradnik w wersji on-line stanowi zbiór wytycznych oraz wskazówek, zgodnie z którymi należy projektować, wykonywać oraz odbierać roboty budowlane. Bogata zawartość oraz wersja on-line poradnika jest idealnym połączeniem wiedzy oraz użyteczności dla każdego inżyniera budowy. Prosta w obsłudze wyszukiwarka pozwoli na szybkie znalezienie fachowych informacji z zakresu budownictwa. Wejdź na stronę publikacji i przetestuj sam! więcej »

Gospodarowanie odpadami medycznymi
Ochrona zdrowia ludzkiego prowadzi do powstawania specyficznych grup odpadów, zwanych odpadami medycznymi. Większość, zgodnie z klasyfikacją, to odpady niebezpieczne, posiadające przede wszystkim właściwości zakaźne. Każda placówka służby zdrowia generuje ich powstawanie. Polecamy publikację „Gospodarowanie odpadami medycznymi”. Znajomość zasad gospodarki odpadami jest jednym z podstawowych wymogów prawidłowego zarządzania, a niewłaściwe postępowanie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. więcej »

Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków
Przepisy budowlane zmieniają się nieustannie. Sprawdź co się zmieniło! Polecamy poradnik „Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków, który powstał specjalnie, by zapewnić Państwu stały dostęp do aktualnych informacji. Publikacja pomoże dostosować przebieg pracy do obowiązujących wymogów. więcej »

Ocena stanu technicznego budynku
Polecamy publikację, która omawia zasady prawidłowej oceny stan technicznego obiektu budowlanego. Zostały przedstawione w niej metody szacowania wartości nieruchomości oraz rodzaje i zasady obliczania powierzchni budynku. Dodatkowo zawiera informacje jak przygotować opis nieruchomości i nie popełnić błędu! więcej »

Zadbaj o bezpieczeństwo i prawidłowo zorganizuj system unieszkodliwiania odpadów komunalnych! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 24 grudnia 2013
FORMULARZE
6 grudnia br.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Dz.U. z 21 listopada 2013 r., poz. 1358. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
  • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
  • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
więcej »
  • 2014-01-22 - Zmiany w podatku od towarów i usług, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter