Newsletter e-Podatki - 2014-01-07 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Do 2020 r. Polska musi spełnić unijne wymogi dotyczące recyklingu i przygotowania do ponownego użycia plastiku, szkła i metali na poziomie co najmniej 50%.

W pół roku po wprowadzeniu reformy śmieciowej pułap do osiągnięcia w tym zakresie wynosi 12% odzysku. Tymczasem z kontroli przeprowadzanych od lipca przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska wynika, że 32% zbadanych gmin nie osiąga założonych poziomów odzysku. Podobnie rzecz ma się w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Według informacji Inspekcji 29% sprawdzonych gmin nie segreguje takich śmieci.

Ostateczne wyniki będą możliwe do podsumowania po złożeniu rocznych sprawozdań, które należy złożyć do 31 marca 2014 r.

W śledzeniu najważniejszych wydarzeń i planowanych zmian prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi pomocny będzie Państwu miesięcznik „Odpady komunalne”.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Pamiętaj, że stała znajomość przepisów, to najlepsza droga do sukcesu!
Aktualności
1.1. Zmiana umowy podatkowej ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi
W dniu 11 grudnia 2013 r. podpisano protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r. więcej »
1.2. Odliczenia VAT od samochodów w konsultacjach społecznych
Ministerstwo Finansów skierowało przed świętami projekt zmian w zakresie odliczania podatku VAT z tytułu nabycia pojazdów samochodowych i paliwa do ich napędu oraz innych wydatków z nimi związanych do konsultacji społecznych i międzyresortowych. więcej »
1.3. Zmiany podatkowe dotyczące IKZE
Wśród zmian wielu ustaw wprowadzonych ustawą z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 1013 r. poz. 1717), znowelizowano również: w art. 1 ww. ustawy - ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), a w art. 8 – ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.). Ustawa o zmianach w OFE nie oznacza tylko częściowej likwidacji II filara emerytalnego. więcej »
1.4. Projekt założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej
Ministerstwo Finansów skierowało do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Co się zmieni? więcej »
1.5. Przedłużono obowiązywanie przepisów dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej
Do dnia 30 czerwca 2014 r. przedłużono obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). Rada Ministrów w dniu 20 grudnia br. przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Rosną zaległości finansowe przedsiębiorców wobec sektora finansów publicznych
Coraz więcej przedsiębiorców ma problemy z regulowaniem płatności na rzecz sektora finansów publicznych. Minister Finansów przedstawił informacje o zaległościach finansowych przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych. Dane obejmują przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, spółki nieposiadające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. więcej »
2.2. Ministerstwo finansów i gospodarki nie zgadzają się w sprawie ograniczenia odliczeń VAT od aut osobowych
Co dalej z odliczeniem VAT od samochodów osobowych? Ministerstwo finansów i gospodarki mają sprzeczne pomysły dotyczące ograniczenia tych odliczeń. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński proponuje bowiem wprowadzenie pełnego odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, które wykorzystywane są w prowadzeniu działalności gospodarczej. więcej »

Prawo ochrony środowiska dla praktyków online
Polecam najnowszą publikację on-line Prawo ochrony środowiska dla praktyków. Znajdą w niej Państwo nie tylko treści ustawa i rozporządzeń, ale również komentarze do najbardziej kontrowersyjnych przepisów. Ponadto serwis stanowi źródło gotowych wzorów dokumentów i formularzy. Mobilna wersja książki pozwoli Państwu przeglądać ją na tabletach i smartfonach! więcej »

Proces inwestycyjny w pytaniach i odpowiedziach
Publikacja zawiera edytowalne wzory dokumentów przydatnych podczas przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej. Pozwala sprawnie przebrnąć przez administracyjne zawiłości od momentu podjęcia decyzji o budowie, aż po oddanie obiektu do użytkowania. więcej »

Remonty i modernizacje budynków
Jak zmniejszyć wydatki czekające nas w przyszłości? To proste! Wystarczy zmodernizować budynek i skorzystać np. ze słonecznych systemów grzewczych. Nasz poradnik w przystępny sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego przeprowadzenia remontów i modernizacji budynków. Publikacja zawiera informacje dotyczące m.in. oceny stanu technicznego obiektów, wzmacniania elementów konstrukcji budynku oraz sposobów rozbiórki. więcej »

Książka obiektu budowlanego
Polecamy Państwu publikację, która ułatwi pracę i pozwoli na sporządzenie kompletnej Książki obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W publikacji dostępne są gotowe formularze, pozwalające na rozliczenie faktycznego wykonania każdego elementu robót. więcej »

Chciałbyś mieć zebrane w jednym miejscu wszystkie procedury zamówień publicznych wraz z terminami i podstawą prawną? Sprawdź naszą propozycję! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 10 stycznia 2014
PODATKI
31 grudnia 2013 r.
ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 20 grudnia 2013 r., poz. 1608 więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • termin złożenia deklaracji INTRASTAT.
więcej »
  • 2014-01-22 - Podatek VAT od 1stycznia 2014r – Nowelizacja ustawy, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter