Newsletter e-Podatki - 2014-01-28 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Aby poznać aktualne procedury, dotyczące rezygnacji z wypłaty świadczeń urlopowych, które już obowiązują pracodawców w 2014 r. serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie:


Ponadto dowiedzą się Państwo także, jakie są konsekwencje prawne za naruszenie kryterium socjalnego podczas przyznawania świadczeń z ZFŚS. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

P.S. Świadczenia oraz dofinansowanie z ZFŚS jako dochód pracownika. Uzyskaj fachowe informacje…
Aktualności
1.1. Zmiany organizacyjne w strukturach izb i urzędów skarbowych
Minister Finansów wprowadza zmiany organizacyjne w strukturach izb i urzędów skarbowych. Czy dzięki temu uda się usprawnić procesy poboru należności podatkowych i podnieść efektywność funkcjonowania administracji podatkowej? W dniu 27 stycznia 2014 r. podpisano nowe zarządzenie Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Zastępuje ono aktualnie obowiązujące w tym zakresie zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów z 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 45). więcej »
1.2. Zmiany w 1 proc.
Termin zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1% podatku będzie dłuższy. Usprawniona ma zostać też procedura tworzenia wykazu organizacji pożytku publicznego. W dniu 24 stycznia 2014 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Teraz projekt trafi do podpisu Prezydenta RP. więcej »
1.3. PIT-4R i PIT-8AR do końca stycznia
Jeszcze tylko kilka dni (do 31 stycznia) zostało na złożenie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych składają do urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, natomiast płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych tym samym terminie składają deklarację PIT-8AR. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Ordynacja podatkowa powinna być przejrzysta i efektywna
Ordynacja podatkowa musi być przyjazna i bezpieczna dla uczciwych podatników, zapewniać ochronę praw przedsiębiorców oraz pozwolić na skuteczny i tani wymiar oraz egzekucję zobowiązań. Nad tym, w jaki sposób ordynacja podatkowa może zapewnić skuteczność systemu podatkowego dla uczciwej konkurencji, jakie powinny być ramy nowej ordynacji oraz czy przepisy ordynacji zapewnią skuteczną ochronę praw przedsiębiorców dyskutowano w dniu 23 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim podczas seminarium eksperckiego "Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa". więcej »
2.2. Wirtualne biura nie podobają się urzędnikom
Zarejestrowanie działalności pod adresem tzw. wirtualnego biura? Wydaje się proste. Niestety przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, spotykają się z utrudnieniami ze strony organów podatkowych. Sprawą zajęła się Rzecznik Praw Obywatelskich, która zaapelowała do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie. więcej »

Baza wiedzy EKOinfo Premium
Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska często ulegają zmianie. Od dnia 23.01.2013 r. obowiązuje nowa ustawa o odpadach, a od 6.03.2013 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polecamy Państwu nową bazę wiedzy EKOinfo Premium. Znajdą tu Państwo interpretacje prawne, omówienia technologii i aspektów finansowych z zakresu ochrony środowiska oraz wzory dokumentów i fachowe programy. Wszystko dostępne 24 h/dobę w jednym miejscu i na bieżąco aktualizowane. Ułatw swoją pracę i wstąp do klubu EKOinfo Premium. więcej »

Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową
Polecamy Państwu poradnik „Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową”, który stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z zarządzaniem spółdzielnią mieszkaniową, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych, finansowych i technicznych. Dzięki publikacji poznają Państwo aktualności prawne wraz z komentarzem oraz poprawnie sporządzą dokumenty, takie jak: regulaminy, protokoły techniczne czy umowy inwestycyjne. więcej »

Proces inwestycyjny w pytaniach i odpowiedziach
Proces budowlany jest obszarem, na którym dochodzi do styku, a niekiedy do przenikania, norm prawa administracyjnego i prawa cywilnego. Prawo Budowlane nie jest wyłącznym źródłem regulacji stosunków prawnych. Aby ułatwić przejście przez ten szereg działań, do których zobowiązany jest inwestor i wykonawca, polecamy naszą publikację. więcej »

Okresowe kontrole stanu technicznego budynków
Publikacja zawiera zbiór niezbędnych formularzy, obejmujących pytania do kontroli technicznej dotyczącej elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. więcej »

Zastanawiasz się, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorstwach wod.-kan? Sprawdź już dziś i spełnij wymogi stawiane przedsiębiorstwom. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 31 stycznia 2014
PODATEK OD SPADKU I DAROWIZN
22 stycznia 2013 r.
ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych; Dz.U. z 7 stycznia 2014 r., poz. 19. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2014-02-17 - Zmiany w VAT 2014 oraz konsekwencje podatkowe i karnoskarbowe błędnego rozliczania podatku VAT, Warszawa więcej »
  • 2014-02-26 - ZFŚS ORAZ ŚWIADCZENIA URLOPOWE w 2014 R. , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter