Newsletter e-Podatki - 2014-02-25 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Obecny rok to okres szczególnie obfity w zmiany wpływające na funkcjonowanie działów księgowości. Z nami dowiedzą się Państwo, jakie problemy podatkowe mogą wystąpić przy nabyciu, użytkowaniu i zbyciu środków trwałych. Nasz specjalista odpowie na wszelkie Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy na praktyczne szkolenie:


Zdobądź fachową wiedzę na temat ewidencji gospodarki środkami trwałymi! Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Za 2014 r. rozliczy nas fiskus?
Od przyszłego roku rozliczy nas fiskus? Resort finansów przygotował projekt zmian w ustawie o PIT, dzięki któremu możliwe będzie wstępne rozliczenie deklaracji podatkowych za 2014 r. przez administracje podatkową. więcej »
1.2. Do 1 marca decyzje o tegorocznej wysokości podatku od nieruchomości
Do pierwszego dnia marca urzędy miast i gmin powinny dostarczyć właścicielom mieszkań i domów decyzję dotyczącą wysokości podatku od nieruchomości za 2014 r. Podatek od nieruchomości jest płacony w równych ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. więcej »
1.3. Do końca tygodnia PIT-11
To już ostatnie dni na dostarczenie zatrudnionym informacji o dochodach – PIT-11. Dokument pracodawca może przekazać osobiście, pocztą lub elektronicznie. Jeśli PIT-11 przekazywany jest w formie elektronicznej, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. więcej »
1.4. Bez opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego
W dniu 23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 224). Rozporządzeniem zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. więcej »
1.5. Deklaracje podatkowe tylko w wersji eletronicznej?
Od przyszłego roku deklaracje podatkowe w wersji papierowej złożą tylko niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatnicy niebędący płatnikami tego podatku. Pozostali będą mieli obowiązek przekazywania deklaracji w formie elektronicznej. Nowe regulacje mają mieć zastosowanie do dochodów (lub poniesionych strat) uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Zmiany wynikają z opublikowanego przez Ministerstwo projektu ustawy (z dnia 15 stycznia 2014 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Ministerstwo Finansów wśród nominowanych w plebiscycie Akcenty 2013
Ministerstwo Finansów zostało nominowane w 2. edycji plebiscytu Akcenty 2013, organizowanego przez branżowy portal e-petrol za działania przeciwdziałające nadużyciom w obrocie paliwami. więcej »
Prawo w działalności związkowej
Dobre stosunki między związkami zawodowymi a pracodawcą są możliwe do utrzymania, pod warunkiem że strony znają swoje prawa i obowiązki. Jakie prawa ma związek zawodowy w zakładzie pracy i w jaki sposób może je skutecznie egzekwować? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej i wobec swoich pracowników? Komentarze i odpowiedzi na problemy z życia wzięte znajdziecie w poradniku pt. Prawo w działalności związkowej. więcej »

Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska
Polecamy Państwu „Kalendarz specjalisty ds. ochrony środowiska”. To pomocna publikacja w formie pliku PDF. Wyszczególnia ona obowiązki specjalisty ds. ochrony środowiska i terminy ich realizacji w 2014 r. Ułatwi ona Państwu organizację pracy i pomoże w złożeniu na czas raportów i sprawozdań oraz uiszczeniu opłat wymaganych prawem. Każdemu wyszczególnionemu obowiązkowi przypisano podstawę prawną. Kalendarz uwzględnia też przepisy wchodzące w życie w 2014 r. więcej »

Kosztorysowanie robót budowlanych
Istotnym elementem warsztatu pracy kosztorysanta jest posiadana przez niego wiedza z zakresu ekonomiki, kalkulacji kosztorysowej oraz prawa. Sporządzanie kosztorysów wymaga poznania obowiązujących zasad i reguł kalkulacji. Polecamy Państwu książkę „Kosztorysowanie robót budowlanych”, która w sposób zrozumiały przybliży problem analizy kosztów i będzie nieodzownym narzędziem pracy kosztorysanta. więcej »

Skuteczne ratownictwo
Publikacja niezbędna w pracy osób kierujących akcjami ratowniczymi oraz pracowników administracji samorządowych, odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Zawiera gotowe procedury ratownicze, wskazówki dotyczące przygotowania planów zarządzania kryzysowego, wiele informacji z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego i ekologicznego. Jest to praktyczna pomoc ułatwiająca skuteczne przeprowadzenie działań ratowniczych począwszy od wykrycia zagrożenia a skończywszy na udzieleniu pomocy poszkodowanym. więcej »

Zastanawiasz się, jak sprawnie przeprowadzić kontrolę stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe w danym budynku? Jakie zasady obowiązują przy sprawdzeniu szczelności przewodów gazowych? więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 28 lutego 2014
UMOWY
5 lutego 2014 r.
ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.; Dz.U. z 21 stycznia 2014 r., poz. 97. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M)
  • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (WZS–1M).
więcej »
  • 2014-03-07 - System INTRASTAT, tj. system sprawozdawczy w zakresie handlu towarami z krajami Unii Europejskiej w 2014 r., Warszawa więcej »
  • 2014-03-10 - Wyłączenia w transporcie - czyli jak bezpiecznie, taniej i zgodnie z przepisami przewozić towary niebezpieczne na szczególnych warunkach, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter