Newsletter e-Podatki - 2014-03-04 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. W Prawie ochrony środowiska ujednolicono zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska.

Obecnie zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska należy złożyć i wnieść stosowną opłatę w systemie rocznym (do tej pory w systemie półrocznym). Pierwszym cyklem rozliczeniowym w nowej formule jest rok 2013, za który wzmiankowany wykaz należy złożyć w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. Nie wnosi się opłat, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Należy pamiętać jednak, że wystąpienie takiej sytuacji nie zwalnia z obowiązku przedstawienia sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska w danym komponencie.
Aktualności
1.1. Standardowa deklaracja VAT w UE?
Komisja Europejska planuje wprowadzenie standardowej deklaracji VAT w celu ograniczenia biurokracji oraz poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w Unii Europejskiej. więcej »
1.2. KE: Podatki ekologiczne zamiast opodatkowania zatrudnienia
Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że warto byłoby wprowadzić w Unii nowe podatki ekologiczne. Dla gospodarek państw członkowskich optymalnym rozwiązaniem byłoby, jej zdaniem, stopniowe przechodzenie z opodatkowania zatrudnienia na rzecz opodatkowania zanieczyszczeń. Mogłoby to pozytywnie wpłynąć na gospodarki państw członkowskich. więcej »
1.3. Rozliczenie roczne w centrum handlowym?
Rozliczenie PIT w Małopolsce będzie można złożyć nie tylko w urzędzie, ale i w centrach handlowych. Pracownicy fiskusa będą pełnili ciągły dyżur W marcu i kwietniu pracownicy fiskusa będą pełnili ciągły dyżur na stanowiskach Punktów Pomocy Podatnikowi zorganizowanych w galeriach handlowych m.in. Krakowa, Tarnowa, Oświęcimia. Pomogą wypełnić zeznanie podatkowe, wyjaśnią zasady stosowania ulg podatkowych i odliczeń. Pomogą także wprowadzić PIT-a do komputera i sprawnie wysłać go przez internet do właściwego urzędu skarbowego. więcej »
1.4. Czas na opłacenie należności ZUS niepodlegających umorzeniu na podstawie tzw. ustawy abolicyjnej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, osobom, które w pierwszym kwartale 2013 r. otrzymały decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej (ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność), że wkrótce upłynie 12-miesięczny termin opłacenia należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ww. ustawy. więcej »
1.5. Będą ułatwienia dla mikrofirm?
Najmniejsze przedsiębiorstwa, tzw. mikrofirmy, będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości, który ma dostosować ustawę o rachunkowości do unijnej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek weszła w życie 19 lipca 2013 r. Ministerstwo Finansów prognozuje, że z zaproponowanych uproszczeń będzie mogło skorzystać ponad 34 tys. jednostek, co w rezultacie będzie mogło doprowadzać do redukcji kosztów związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego rzędu 17 mln zł. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Polski system podatkowy coraz mniej przyjazny
Pracodawcy RP zwracają uwagę na to, że polski system jest coraz mniej przyjazny. Już wkrótce przedsiębiorcy, którzy będą chcieli odliczyć podatek VAT od nabywanych samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej, będą musieli składać informację VAT–26. Konieczność przekazywania zbyt wielu danych w tym celu jest jednak zbyt rygorystyczna – mówi ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb. Może to zniechęcić przedsiębiorców do korzystania z tego instrumentu. więcej »

Odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje w umowach o roboty budowlane
Chcesz poznać najnowsze zasady przygotowania i realizacji umów na roboty budowlane? Jeżeli tak to zapraszamy na szkolenie: „Bezpieczeństwo w umowach budowlanych odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje”. Celem seminarium jest przede wszystkim przedstawienie jak w praktyce wyglądają najnowsze zasady przygotowania i realizacji umów oraz obowiązki stron. Uczestnicy poznają wszystkie aspekty zawierania umów o roboty budowlane i będą mieli okazję przećwiczenia tych zasad i metod na praktycznych przykładach. więcej »


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych on-line
Poradnik w wersji on-line stanowi zbiór wytycznych oraz wskazówek zgodnie z którymi należy projektować, wykonywać oraz odbierać roboty budowlane. Bogata zawartość oraz wersja on-line poradnika jest idealnym połączeniem wiedzy oraz użyteczności dla każdego inżyniera budowy. Prosta w obsłudze wyszukiwarka pozwoli na szybkie znalezienie fachowych informacji z zakresu budownictwa. Wejdź na stronę publikacji i przetestuj sam! więcej »

Aktualne klasyfikacje statystyczne
Program komputerowy przeznaczony dla księgowych, biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za prowadzenie ewidencji księgowej i wystawianie dokumentów sprzedaży. Umożliwia wyszukanie na podstawie fragmentu „Kodu klasyfikacji” lub fragmentu „Nazwy grupowania” grup towarów lub grup środków trwałych wraz z odpowiednimi stawkami VAT lub amortyzacji. więcej »

Ocena pracownika i firmy
Ocena pracownika to ważny i skomplikowany proces. Chcesz mieć pewność, że Twoja ocena pracowników jest rzetelna i sprawiedliwa? Polecamy zbiór dokumentów „Ocena pracownika i firmy”, który pomoże Ci profesjonalnie ocenić pracę współpracowników. W zbiorze znajdziesz między innymi kwestionariusz stylu zarządzania czasem, zeszyt okresowej oceny wyników pracy dla przełożonego i pracownika oraz wiele innych przydatnych formularzy i materiałów. więcej »

Pracownicy każdej firmy angażują się w realizację tylko tych celów, które uznają za własne. Czy wiesz, jak zmotywować współpracowników i podwładnych? więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 8 marca 2014
UMOWY
5 lutego 2014 r.ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.; Dz.U. z 21 stycznia 2014 r., poz. 97. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2014-03-18 - Odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje w umowach o roboty budowlane, Warszawa więcej »
  • 2014-03-26 - Środki trwałe w ewidencji księgowej i podatkowej w 2014r, Warszawa więcej »
  • 2014-04-01 - Wprowadzanie do obrotu i dopuszczenie do zabudowania w obiekcie budowlanym wyrobów budowlanych według najnowszych zmian w prawie (rozporządzenie CPR i znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych)., Warszawa więcej »
  • 2014-04-04 - Poprawa bezpieczeństwa w firmie budowlanej. Praktyczne metody tworzenia planu BIOZ, Warszawa więcej »
  • 2014-04-15 - Umowy transportowo spedycyjne. Umowa spedycji a umowa przewozu drogowego w świetle prawa polskiego i konwencji międzynarodowych, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter