Newsletter e-Podatki - 2014-03-11 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 4 stycznia 2014 r. weszło z życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. poz. 1607). Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach formularz przyjęcia odpadów metali jest obowiązany wypełniać posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.

Wypełnione formularze należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je sporządzono. Udostępnienia przechowywanych formularzy mogą żądać organy przeprowadzające kontrolę, Policja, straż miejska i służba ochrony kolei. Dowiedz się więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. Użyj właściwych narzędzi do prowadzenia gospodarki odpadami!
Aktualności
1.1. Janosikowe niezgodne z Konstytucją. Teraz kolej na powiaty
"Janosikowe" niezgodne z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Zaskarżone przepisy "nie gwarantują bowiem województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych". "Janosikowe" planują teraz zaskarżyć powiaty. więcej »
1.2. Słodzone napoje gazowane będą objęte akcyzą?
Ministerstwo Finansów zastanawia się nad ewentualnym wprowadzeniem akcyzy na słodzone napoje gazowane. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna", jedną z możliwości jest uzależnienie stawki akcyzy od zawartości cukru w napoju. Przeprowadzane w tym zakresie analizy nie mają jednak charakteru formalnego. Nie jest to nawet jeszcze faza tworzenia założeń do projektu. więcej »
1.3. Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6
Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu 4 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Nowelizacja ma za zadanie dostosowanie standardu do zmienionych zapisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze". więcej »
1.4. Nowe stawki odszkodowania za wypadki przy pracy
Od 1 kwietnia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Wysokości świadczeń podano w obwieszczeniu resortu pracy i polityki społecznej. Stawka odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wzrośnie z 704 do 730 zł. więcej »
1.5. Rząd zajmie się projektem dotyczącym podatku węglowodorowego
Dziś rząd zajmie się m.in. projektem regulującym kwestie poszukiwań gazu z łupków, koncesji i interesów państwa oraz projektem dotyczącym opodatkowania tego wydobycia. Polskie prawo ma zostać dostosowane do sytuacji, gdy intensywne poszukiwania, połączone z wykonywaniem licznych odwiertów oraz wydobycie węglowodorów prowadzi na terenie Polski wiele firm. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wykluczono możliwości uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów odniosło się do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej autorstwa Mariusza Szulca pt. „Twórcy oraz ich kontrahenci muszą skorygować PIT, począwszy od 2008 r." więcej »

Środki trwałe w ewidencji księgowej i podatkowej w 2014r
Obecny rok to okres szczególnie obfity w zmiany wpływające na funkcjonowanie działów księgowości. Z nami dowiedzą się Państwo, jakie problemy podatkowe mogą wystąpić przy nabyciu, użytkowaniu i zbyciu środków trwałych. Nasz specjalista odpowie na wszelkie Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy na praktyczne szkolenie: Środki trwałe w ewidencji księgowej i podatkowej w 2014 r. Zdobądź fachową wiedzę na temat ewidencji gospodarki środkami trwałymi! więcej »

Zamówienia publiczne bez ryzyka on-line
Polecamy Państwu poradnik w wersji on-line „Zamówienia publiczne bez ryzyka”, który powstał z myślą zarówno o organizatorach zamówień publicznych, jak i firmach, które chcą wziąć udział w przetargach. Jest to profesjonalne i bardzo przystępne narzędzie do pracy dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, które pomoże właściwie interpretować Prawo zamówień publicznych! Poradnik powstał po to, by pomagać i ułatwiać realizację procedur przetargowych, a wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści
więcej »


Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy
Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” zapewnia: sieciowy dostęp do danych, automatyczne monity w razie przekroczenia przez organy limitu dni kontroli, rejestr ponad 1000 organów administracyjnych uprawnionych do kontroli twojej firmy. Zamów program. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę. więcej »

Efektywne motywowanie pracowników
Praktyczna publikacja w zwięzły i przystępny sposób dostarczy Państwu praktycznych informacji na temat procesu i metod motywowania, rozpoznawania potrzeb pracowników i adekwatnego ich wykorzystania jako motywatorów oraz oceny pracowników i jej wpływu na motywację. Już dziś zwiększ konkurencyjność swojej firmy budując efektywny system motywacyjny w Twojej firmie! więcej »

Chcesz szybko sprawdzić aktualne stawki VAT i stawki amortyzacji? Twoja firma posiada duży asortyment towarów? Zobacz, jak ułatwić sobie pracę. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 15 marca 2014
UMOWY

5 lutego 2014 r.ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.; Dz.U. z 21 stycznia 2014 r., poz. 97. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2014-03-18 - Odpowiedzialność, rękojmie i gwarancje w umowach o roboty budowlane, Warszawa więcej »
  • 2014-03-26 - Środki trwałe w ewidencji księgowej i podatkowej w 2014r, Warszawa więcej »
  • 2014-04-01 - Wprowadzanie do obrotu i dopuszczenie do zabudowania w obiekcie budowlanym wyrobów budowlanych według najnowszych zmian w prawie (rozporządzenie CPR i znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych)., Warszawa więcej »
  • 2014-04-04 - Poprawa bezpieczeństwa w firmie budowlanej. Praktyczne metody tworzenia planu BIOZ, Warszawa więcej »
  • 2014-04-15 - Umowy transportowo spedycyjne. Umowa spedycji a umowa przewozu drogowego w świetle prawa polskiego i konwencji międzynarodowych, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter