Newsletter e-Podatki - 2014-03-25 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Akademia Dashofera zaprasza w dniu 15 kwietnia br. na szkolenie Umowy transportowo spedycyjne. Umowa spedycji a umowa przewozu drogowego w świetle prawa polskiego i konwencji międzynarodowych. Na szkoleniu poznacie Państwo elementy składowe tych umów oraz dowiecie się, na jakie szczegóły należy zwrócić uwagę podczas przyjęcia i realizacji zlecenia spedycyjnego. Zaprezentowane zostaną kwestie dotyczące odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w świetle przywołanych umów. Szkolenie ma za zadanie zwrócenie Państwa uwagi na szczegóły wynikające z prawa i mające na celu zminimalizowanie ryzyka przy zawieraniu umowy spedycji oraz przygotowaniu przewozu. Zapoznaj się z programem szkolenia. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Nie będzie kasowej metody rozliczeń podatku VAT
Rozliczanie VAT przez podwykonawców dopiero po otrzymaniu zapłaty od zamawiającego? To na razie niemożliwe. Sejm odrzucił w dniu 21 marca br. przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzający metodę kasową rozliczeń podatku od towarów i usług. Za odrzuceniem projektu głosowało 231 posłów, przeciw było 202, a jeden wstrzymał się od głosu. więcej »
1.2. Zmiany w ustawach PIT i CIT
W dniu 18 marca rząd przyjął projekt zmian w ustawach o PIT oraz CIT, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Celem zaproponowanych zmian ma być zracjonalizowanie procedur i poprawa sytuacji podatników oraz uszczelnienie systemu podatkowego – zapowiedział wiceminister finansów Janusz Cichoń. więcej »
1.3. Zmiany w Ordynacji podatkowej
Rada Ministrów przyjęła w dniu 18 marca br. założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera ponad 100 regulacji. więcej »
1.4. Wyłudzenia VAt przy obrocie telefonami komórkowymi
Wyłudzenia VAT przy obrocie telefonami komórkowymi sięgają od 420 mln do 1,8 mld zł rocznie. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZIPSEE) upublicznił przygotowany we współpracy z kancelarią DLA Piper raport dotyczący oszustw podatkowych w handlu elektroniką użytkową, przede wszystkim telefonami komórkowymi. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Składanie deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej
Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan wprowadzenie obowiązku składania określonych deklaracji podatkowych tylko w wersji elektronicznej to dobre rozwiązanie. Niektóre propozycje wymagają jednak zmian, np. sankcja za niezłożenie deklaracji w formie elektronicznej, umożliwienie rozliczania w ten sposób podatku od nieruchomości. więcej »
Składowanie odpadów na składowiskach
Współczesne wymogi ochrony środowiska oraz sanitarne narzucają konieczność budowy i eksploatacji składowiska w sposób ograniczający do minimum emisję zanieczyszczeń. Z tego względu nastąpiła zdecydowana zmiana przy wyborze miejsca dla składowiska i warunków jego budowy. Zachęcamy do zapoznania się z procedurami wyboru optymalnej lokalizacji składowiska, oraz z obowiązkami zarządzającego składowiskiem. więcej »

Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług
W Unii Europejskiej przykłada się dużą wagę do bezpieczeństwa wyrobów oraz ich wysokiej jakości. Odpowiedzialność za wyrób spoczywa na producencie lub importerze towarów spoza UE. Poradnik „Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług” powstał specjalnie, by pomóc zrozumieć i stosować regulacje w tym zakresie. Ułatwia przeprowadzenie oceny zgodności i przedstawia zasady oznakowania produktu znakiem CE. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące certyfikacji. więcej »

Zasady dokumentowania systemu zarządzania
Dokumentacja systemu zarządzania, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyfikacyjnego. Dlatego tak ważne jest posiadanie usystematyzowanej wiedzy z tego zakresu. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać cenne i praktyczne wskazówki ekspertów zapoznaj się z publikacją „Zasady dokumentowania systemu zarządzania”. więcej »

Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line
Polecam najnowszą publikację on-line Prawo ochrony środowiska dla praktyków. Znajdą w niej Państwo nie tylko treści ustawa i rozporządzeń, ale również komentarze do najbardziej kontrowersyjnych przepisów. Ponadto serwis stanowi źródło gotowych wzorów dokumentów i formularzy. Mobilna wersja książki pozwoli Państwu przeglądać ją na tabletach i smartfonach! więcej »

Zastanawiasz się, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorstwach wod.-kan? Sprawdź już dziś i spełnij wymogi stawiane przedsiębiorstwom. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 28 marca 2014
UMOWY

14 marca 2014 r.
Oświadczenie rządowe z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r.; Dz.U. z 14 marca 2014 r., poz. 314. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (WZP–1M).
więcej »
  • 2014-04-01 - Wprowadzanie do obrotu i dopuszczenie do zabudowania w obiekcie budowlanym wyrobów budowlanych według najnowszych zmian w prawie (rozporządzenie CPR i znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych)., Warszawa więcej »
  • 2014-04-04 - Poprawa bezpieczeństwa w firmie budowlanej. Praktyczne metody tworzenia planu BIOZ, Warszawa więcej »
  • 2014-04-11 - Projekty jednostek pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowej UE, Warszawa więcej »
  • 2014-04-15 - Umowy transportowo spedycyjne. Umowa spedycji a umowa przewozu drogowego w świetle prawa polskiego i konwencji międzynarodowych, Warszawa więcej »
  • 2014-04-17 - Utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych oraz kontrola okresowa stanu technicznego po zimie. Stan prawny 1 styczeń 2014r., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter