Newsletter e-Podatki - 2014-04-01 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Aby zapoznać się z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014–2020, dotyczącą realizowania skutecznych projektów przez instytucje pomocy społecznej, serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie:


Jak prawidłowo przygotować projekt w zakresie pomocy społecznej finansowany z Funduszy Europejskich? Dowiesz się już 11 kwietnia. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Koniec pełnego odliczenia VAT
Nie można już kupić auta z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i odliczyć pełną wartość podatku VAT, a także nabyć uprawnienie do odliczenia całego podatku od paliwa i części zamiennych. Od 1 kwietnia prawo do odliczenia podatku zostało ograniczone. Nadal będzie można odliczać pełen VAT, ale tylko wówczas, gdy samochód będzie wykorzystywany tylko do celów służbowych więcej »
1.2. Zmiany w formularzach NIP
Od 9 kwietnia br. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych. Zmianie ulegną wzory NIP oraz formularz ZAP-3. W rozporządzeniu zrezygnowano z dwóch załączników do zgłoszeń NIP-7 oraz NIP-2: informacji o rachunkach (NIP-B) oraz informacji o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C) z powodu umożliwienia osobom fizycznym będącym podatnikami (od 1 lipca 2013 r.) składania formularza NIP-7 za pośrednictwem internetu. więcej »
1.3. OPZZ proponuje dwie nowe stawki podatku
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przygotowało projekt zmian w ustawie o PIT, który przewiduje wprowadzenie - oprócz obowiązujących stawek podatku na poziomie 18 proc. i 32 proc. - dwóch dodatkowych stawek, w wysokości 15 proc. i 50 proc.Związek złożył do marszałek Sejmu Ewy Kopacz zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Po jego przyjęciu komitet zacznie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o PIT. Aby projekt obywatelski mógł zostać wniesiony do Sejmu w ciągu trzech miesięcy trzeba zebrać 100 tys. podpisów z poparciem. więcej »
1.4. Pracodawcy RP powołali Komitet Podatkowy
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej powołali Komitet Podatkowy, którego przewodniczącym został mec. Robert Oliwa, dotychczasowy Doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. podatkowych. Komitet ma wspierać pożądane przez przedsiębiorców przemiany systemowe i funkcjonalne w obszarze prawa podatkowego. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Etyka w działalności biegłych rewidentów
Komisja Nadzoru Audytowego zwróciła uwagę na zagrożenia etyczne powstające po stronie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów, jeżeli ich wybór na biegłego do spraw szczególnych odbył się bez pisemnej zgody wnioskodawców (akcjonariuszy mniejszościowych). Aby zredukować to ryzyko do akceptowalnego poziomu, sugeruje się wprowadzenie minimalnego zabezpieczenia. Na czym ono polega? więcej »
Ocena stanu technicznego budynku
Polecamy publikację, która omawia zasady prawidłowej oceny stan technicznego obiektu budowlanego. Zostały przedstawione w niej metody szacowania wartości nieruchomości oraz rodzaje i zasady obliczania powierzchni budynku. Dodatkowo zawiera informacje, jak przygotować opis nieruchomości i nie popełnić błędu! więcej »

Poradnik konstruktora maszyn i urządzeń
Jeśli chcesz mieć pewność, że projektowane przez Ciebie maszyny spełniają wszystkie normy gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo, skorzystaj z praktycznego „Poradnika konstruktora maszyn i urządzeń”. W publikacji znajdziesz m.in. wytyczne doboru materiałów konstrukcyjnych, gotowe do edycji wzory obliczeniowe oraz praktyczne przykłady i rozwiązania konstrukcyjne. więcej »

Gospodarka wodno-ściekowa on-line
Poradnik w wersji on-line „Gospodarka wodno-ściekowa” powstał z myślą o podmiotach funkcjonujących w obrębie sektora wodno-kanalizacyjnego. Ten profesjonalny serwis to niezbędne źródło wiedzy, w okresie największych od lat zmian i gwałtownego rozwoju branży wod.-kan. więcej »

Gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków
Eksploatacja oczyszczalni ścieków związana jest ściśle z koniecznością prowadzenia odpowiedniej gospodarki osadowej. Publikacja prezentuje nowe rozwiązania technologiczne, które pozwalają na skuteczną stabilizację, higienizację oraz odwodnienie osadów ściekowych powstających zarówno w sektorze komunalno-bytowym, jak i zakładach przemysłowych. więcej »

Chciałbyś mieć zebrane w jednym miejscu wszystkie procedury zamówień publicznych wraz z terminami i podstawą prawną? Sprawdź naszą propozycję! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 8 kwietnia 2014
VAT

1 kwietnia 2014 r.ustawa dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 13 marca 2014 r., poz. 312. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2014-04-11 - Projekty jednostek pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowej UE, Warszawa więcej »
  • 2014-04-15 - Umowy transportowo spedycyjne. Umowa spedycji a umowa przewozu drogowego w świetle prawa polskiego i konwencji międzynarodowych, Warszawa więcej »
  • 2014-04-17 - Utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych oraz kontrola okresowa stanu technicznego po zimie. Stan prawny 1 styczeń 2014r., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter