Newsletter e-Podatki - 2014-04-08 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

O wysokości opłaty za pobór wody ze środowiska decyduje ilość pobranej wody, jej jakość oraz rodzaj. Nie bez znaczenia jest także przeznaczenie wody. Niektóre firmy korzystają ze zwolnień i nie płacą za wodę.

Zgodnie z wymogami unijnymi resort środowiska planuje zlikwidować zwolnienia z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody. Zgodnie z planami nowa ustawa Prawo wodne ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdą Państwo serwisie internetowym „Wodociągi i kanalizacja on-line”. Więcej...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. MF zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego
Od 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy – Prawo energetyczne przewidują możliwość otrzymania - przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - dodatku energetycznego. Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego. więcej »
1.2. Mandat za sprzedaż na zeszyt
Zakupy na zeszyt albo na tzw. krechę? Dla uczynnego sprzedawcy może to oznaczać mandat. Kontrolerzy fiskusa za spóźnione nabijanie transakcji na kasę fiskalną nakładają kary. więcej »
1.3. Czwarta edycja raportu „Preferencje podatkowe w Polsce”
Globalna wartość preferencji podatkowych w 2012 r. wyniosła 81,6 mld zł, co stanowi 5,1 proc. PKB. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną edycję raportu „Preferencje podatkowe w Polsce". Analizą zostały objęte preferencje funkcjonujące w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatkach dochodowych: PIT i CIT) oraz w podatkach lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządów terytorialnych. więcej »
1.4. Dodatkowy podatek od smartfonów czy tabletów?
Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieni listę urządzeń i nośników podlegających opłacie reprograficznej oraz wysokość opłaty? Na razie prowadzone są konsultacje w tej sprawie. Można przypuszczać, że jeśli lista zostanie rozszerzona, to dodatkowa opłata zostanie nałożona m.in. właśnie na smartfony i tablety. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. MF wyjaśniło nowe zasady rozliczania VAT od samochodów
Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony. Skorzystanie z pełnego odliczenia VAT na pewno będzie trudne i obwarowane licznymi warunkami. Jakimi? Ministerstwo Finansów przygotowało na ten temat broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany. więcej »
2.2. MF: Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej
Minister Finansów w interpretacji ogólnej wyjaśnił, że określając, czy do zabudowy meblowej montowanej w budynku/lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług, należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. więcej »

Czas pracy 2014 i wynagrodzenia za czas pracy w praktyce w świetle ostatnich zmian
Jakie przepisy obowiązują od 23 sierpnia 2013 r. w prawie pracy dotyczące umów o pracę oraz o warunkach zatrudnienia pracowników? Kto i za jakie naruszenia przepisów o czasie pracy może zostać ukarany mandatem karnym przez inspektorów PIP? Na te i wiele innych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Czas pracy w 2014 r. w świetle najnowszych zmian. Szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników działu kadr. Poznaj praktyczne zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy! więcej »

Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line
Polecamy Państwu nowy serwis internetowy „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Poradnik to znakomita pomoc zarówno dla kierowników jak i pracowników laboratoriów. Dla wszystkich, którym zależy na jakości usług, bezpieczeństwie pracy i poszerzaniu wiedzy zawodowej. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści, proste wyszukiwanie potrzebnych zagadnień, a dzięki wersji mobilnej możliwość korzystania w każdym miejscu i porze. Przekonaj się sam, sprawdź już teraz! więcej »

Ewidencja odpadów
Zgodnie z ustawą o odpadach każda firma, która wytwarza odpady jest zobowiązana do prowadzenia ich ewidencji. Pomocny w ich przygotowaniu jest nasz program „Ewidencja odpadów”. Jest to wygodne narzędzie pomagające w prowadzeniu ewidencji odpadów, opakowań i osadów ściekowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Program automatycznie generuje dokumenty oraz tworzy druki potrzebne w zarządzaniu gospodarką odpadami. więcej »

Zarządzanie projektem budowlanym
Dobre zarządzanie projektem budowlanym zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i prowadzi do lepszych wyników. Nieprawidłowe zarządzanie projektami prowadzi do niepotrzebnych przeróbek i kosztów, opóźnień, niezadowolenia klientów i wrogich relacji. Polecamy naszą publikację, dzięki której dowiesz się, jak układać harmonogram projektu, zarządzać ludźmi, rozwiązywać problemy i dotrzymywać terminów. więcej »

Czy prowadzisz obowiązkową ewidencję stanu technicznego dla maszyn i urządzeń? Z „Książką pracy maszyny/urządzenia” będzie Ci łatwiej! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 12 kwietnia 2014
VAT

1 kwietnia 2014 r.
ustawa dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 13 marca 2014 r., poz. 312. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • termin złożenia deklaracji INTRASTAT.
więcej »
  • 2014-04-15 - Efektywne zarządzanie projektem budowlanym w praktyce - warsztaty w oparciu o najnowsze wytyczne, Warszawa więcej »
  • 2014-04-11 - Projekty jednostek pomocy społecznej w nowej perspektywie finansowej UE, Warszawa więcej »
  • 2014-04-15 - Umowy transportowo spedycyjne. Umowa spedycji a umowa przewozu drogowego w świetle prawa polskiego i konwencji międzynarodowych, Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter