Newsletter e-Podatki - 2014-04-23 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Specjalista ds. ochrony środowiska odpowiedzialny jest za dostosowywanie standardów i przepisów dotyczących ochrony środowiska do danej firmy. Potrzebuje on kompleksowego źródła informacji. Portal EKOinfo PREMIUM szybko staje się liderem wśród uznanych baz wiedzy dla specjalistów ds. ochrony środowiska. Platforma wyróżnia się na tle innych, zasobem dostępnych informacji oraz specjalistami czuwającymi nad merytoryczną stroną publikowanych treści. Sprawdź sam!

Korzystaj z rozszerzonej wersji EKOinfo PREMIUM PLUS i zapewnij sobie dostęp do:
  • programu do ewidencji odpadów – narzędzia, służącego do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
  • edytowalnych wzorów wniosków, zleceń i oświadczeń niezbędnych dla branży wod.-kan., które pozwolą na sprawne załatwienie formalności związanych z przyłączami,
  • dowolnie wybranego seminarium organizowanym przez Wydawnictwo. Sprawdź dostępne seminaria, w tym szkolenie poświęcone przepisom dotyczącym opakowań „Opakowania i odpady opakowaniowe – obecny stan prawny oraz planowane zmiany”.
Więcej…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. To możliwe! Tylko teraz EKOinfo PREMUM PLUS w cenie wersji podstawowej z TABLETEM GRATIS. Dowiedz się więcej!
Aktualności
1.1. Kolejne umowy o wymianie informacji podatkowych
Ministerstwo Finansów planuje zawarcie kolejnych umów o wymianie informacji podatkowych. Obecnie prowadzone są negocjacje ws. porozumień o wymianie informacji podatkowych z dziewięcioma krajami, w tym m.in. – uznawanymi za raje podatkowe (wg „czarnej listy” resortu finansów) – Seszelami, Bahrajnem, Monako, Montserrat oraz Turks & Caicos. więcej »
1.2. Obniżka VAT od 2017 r., a nawet 2016 r.?
Od 2011 r. stawki VAT wynoszą 5, 8 i 23 proc. Czy stawka VAT zostanie obniżona do 22 proc.? Chociaż rząd planuje taką zmianę dopiero na 2017 r., możliwe jest jednak wprowadzenie tej zmiany rok wcześniej - poinformował Mateusz Szczurek, minister finansów. więcej »

1.3. Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa
Rada Ministrów przyjęła 22 kwietnia br. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014–2017. Dokument ten, na mocy znowelizowanej w 2013 r. ustawy o finansach publicznych, został opracowany w nowym układzie i składa się obecnie z dwóch części: Programu konwergencji oraz określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro.
1.4. Zmiana przepisów UE regulujących działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich
W dniu 14 kwietnia br. Rada UE zaakceptowała znowelizowane przepisy wspólnotowe dotyczące rewizji finansowej, przyjęte 3 kwietnia br. w głosowaniu przez Parlament Europejski. Nowe przepisy o audycie mają m.in. wzmocnić niezależność biegłych rewidentów i firm audytorskich, poprawić jakość badań sprawozdań finansowych przeprowadzanych w UE oraz nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością firm audytorskich. W szczególności przyjęty pakiet wprowadza bardziej zaostrzone regulacje dla biegłych rewidentów i firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego (JZP). więcej »
1.5. W 2013 r. przeciętnie każdy z nas wpłacił do publicznej kasy 15,94 tys. zł
W 2013 r. przeciętnie każdy z nas wpłacił do publicznej kasy 15,94 tys. zł. Najwięcej, płacąc podatki podczas codziennych zakupów. Na podatki nałożone na konsumpcję i produkcję (przede wszystkim VAT i akcyza) wydaliśmy średnio 5,37 tys. zł. – poinformowała "Rzeczpospolita". więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Ministerstwo finansów będzie walczyć z przestępczością podatkową
Wiceminister finansów Janusz Cichoń zapowiedział walkę z wzrastającą przestępczością podatkową. Służyć temu ma pakiet zmian prawnych, które poprawią ściągalność podatków oraz zachęcą do uczciwego rozliczania się z należności wobec fiskusa. Wysłano go już w ubiegłym tygodniu do Brukseli. Jest on ściśle związany z Aktualizacją Programu Konwergencji, stanowiącej zasadniczą część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2014-2017. Plan ten przyjęła w dniu 22 kwietnia br. Rada Ministrów. więcej »

Czas pracy 2014 i wynagrodzenia za czas pracy w praktyce w świetle ostatnich zmian
Jakie przepisy obowiązują od 23 sierpnia 2013 r. w prawie pracy dotyczące umów o pracę oraz o warunkach zatrudnienia pracowników? Kto i za jakie naruszenia przepisów o czasie pracy może zostać ukarany mandatem karnym przez inspektorów PIP? Na te i wiele trudnych pytań otrzymają Państwo odpowiedzi, uczestnicząc w szkoleniu: Czas pracy 2014 i wynagrodzenia za czas pracy w praktyce w świetle ostatnich zmian. Praktyczne zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy – dowiedz się już 12 maja.
więcej »


KAIZEN – dążenie do doskonałości
Publikacja „Kaizen – dążenie do doskonałości” powstała, aby ułatwić Państwu wprowadzenie tej metody we własnej firmie. W dzisiejszych czasach, kiedy to firmy nieustannie rywalizują ze sobą, nie ma miejsca dla firmy słabych. Dzięki metodzie Kazein, Wasza firma przestanie być przeciętna! O tym, jak tego dokonać, dowiedzą się Państwo z publikacji! więcej »

Jak wypełnić książkę obiektu budowlanego
Prawidłowe prowadzenie książki obiektu budowlanego jest wyzwaniem nawet dla doświadczonego zarządcy lub właściciela. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa publikację, która zawiera instrukcję wypełnienia książki obiektu budowlanego. Pomoże ona rozwiać wątpliwości wynikające z niedoprecyzowanych zapisów rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego. więcej »

Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług
W Unii Europejskiej przykłada się dużą wagę do bezpieczeństwa wyrobów oraz ich wysokiej jakości. Odpowiedzialność za wyrób spoczywa na producencie lub importerze towarów spoza UE. Poradnik „Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług” powstał specjalnie, by pomóc zrozumieć i stosować regulacje w tym zakresie. Ułatwia przeprowadzenie oceny zgodności i przedstawia zasady oznakowania produktu znakiem CE. Zawiera wyczerpujące informacje dotyczące certyfikacji. więcej »

Jeśli bliski jest Państwu temat polskiego drogownictwa, polecam zawsze aktualne informacje „Drogi i mosty on-line”. Warto być na bieżąco! więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 27 kwietnia 2014
INFORMACJE

29 kwietnia 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; Dz.U. z 14 kwietnia 2014 r., poz. 483. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7),
  • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego,
  • skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12).
więcej »
  • 2014-06-13 - Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą – Niezbędnik Zamawiającego i Wykonawcy, Warszawa więcej »
  • 2014-05-16 - Raport początkowy, raport końcowy - implementacja Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych (IED), Warszawa więcej »
  • 2014-05-16 - Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter