Newsletter e-Podatki - 2014-04-29 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Akademia Dashofera serdecznie zaprasza pracowników działu kadr oraz bezpośrednio kadrę kierowniczą na szkolenie:

Czas pracy 2014 i wynagrodzenia za czas pracy w praktyce w świetle ostatnich zmian.

Będą Państwo dokonywać rozliczeń czasu pracy, obliczać godziny nadliczbowe, tworzyć harmonogramy czasu pracy oraz wypełniać druki itp. Pod koniec szkolenia będzie możliwość wspólnie rozwiązywać problemy, jak również prowadzić dyskusję w grupie. Szkolenie odbędzie się już 12 maja 2014 r. w Warszawie.

Szczegółowy program szkolenia…

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl
Aktualności
1.1. Odsetki podatkowe będą bardziej zróżnicowane
Stawki odsetek za zwłokę mają być od 2015 r. bardziej zróżnicowane. Obecna obniżona stawka odsetek wynosi 75 proc. stawki podstawowej i, zdaniem Ministerstwa Finansów, jest zbyt słabym bodźcem pozytywnym, tym bardziej, że ministerstwo zamierza skuteczniej stymulować dobrowolne ujawnianie przez podatników zaległości podatkowych w drodze korekty deklaracji. więcej »
1.2. Deregulacja dostępu do zawodów m.in. rynku finansowego
Na ostatnim 53. posiedzeniu Senat zaproponował 62 poprawki do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt tej ustawy został przygotowany przez rząd. Celem ustawy jest deregulacja albo całkowita dereglamentacja dziewięciu zawodów rynku finansowego, podlegających Ministerstwu Finansów, oraz 82 zawodów technicznych, podlegających Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. więcej »
1.3. Powstanie rejestr dłużników podatkowych
Od 1 stycznia 2016 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Dłużników. Przedsiębiorcy uzyskają dzięki temu dostęp do informacji o zaległościach podatkowych innych podmiotów, co uchroni ich przed współpracą z nierzetelnymi partnerami gospodarczymi. więcej »
1.4. Standaryzacja pism w procedurach administracyjnych
W dniu 24 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Ma ona umożliwić składanie wniosków on-line w ponad 64 procedurach administracyjnych. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. Zagrożenia w podatkach – jak im przeciwdziałać, na co zwracać szczególną uwagę
Nowe zasady odliczania VAT od pojazdów służbowych i perspektywa wprowadzenia do ordynacji podatkowej klauzuli przeciw obejściu prawa to tylko niektóre wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć przedsiębiorcy. Dyskutowano o nich podczas konferencji "Zagrożenia w podatkach – jak im przeciwdziałać, na co zwracać szczególną uwagę", nad którą patronat objęli Pracodawcy RP. więcej »
2.2. Konfederacja Lewiatan oceniła rządowy projekt ozusowania umów zleceń
Konfederacja Lewiatan oceniła rządowy projekt ozusowania umów zleceń. Jej zdaniem konieczne jest wydłużenie vacatio legis z 3 do 12 miesięcy, aby przedsiębiorcy realizujący długoterminowe kontrakty podpisane przed uchwaleniem ustawy nie znaleźli się w pułapce  oraz wprowadzenie rocznego zamiast miesięcznego limitu składek. więcej »
Książka kontroli w firmie
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na wszystkich przedsiębiorców obowiązek prowadzenie książki kontroli. W razie braku takiej książki narażasz się na kary i dodatkowe kontrole. Tych problemów możesz w bardzo łatwy sposób uniknąć. Zamów książkę kontroli w firmie. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę. więcej »

Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line
Polecamy Państwu nowy serwis internetowy „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium”. Poradnik to znakomita pomoc zarówno dla kierowników, jak i pracowników laboratoriów. Dla wszystkich, którym zależy na jakości usług, bezpieczeństwie pracy i poszerzaniu wiedzy zawodowej. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści, proste wyszukiwanie potrzebnych zagadnień, a dzięki wersji mobilnej możliwość korzystania w każdym miejscu i porze. Przekonaj się sam, sprawdź już teraz! więcej »

Wodociągi i kanalizacja on-line
Polecamy Państwu serwis internetowy „Wodociągi i kanalizacja on-line”. Jest to profesjonalne i przystępne źródło wiedzy nie tylko dla inżynierów i projektantów, ale także dla osób zarządzających przedsiębiorstwami WOD.-KAN. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną ze zmieniającymi się przepisami, normami i nowymi rozwiązaniami technicznymi. W poradniku zaprezentowane praktyczne wskazówki, przykłady i obliczenia. więcej »

Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy
Program „Elektroniczna książka kontroli przedsiębiorcy” zapewnia: sieciowy dostęp do danych, automatyczne monity w razie przekroczenia przez organy limitu dni kontroli, rejestr ponad 1000 organów administracyjnych uprawnionych do kontroli twojej firmy. Zamów program. Bądź profesjonalnie przygotowany na kontrolę. więcej »

Dokumentacja systemu zarządzania jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyfikacyjnego. Zyskaj cenne i praktyczne wskazówki ekspertów w publikacji „Zasady dokumentowania systemu zarządzania” . więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 4 maja 2014
INFORMACJE
29 kwietnia 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. ; Dz.U. z 14 kwietnia 2014 r., poz. 483. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.
więcej »
  • 2014-06-13 - Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą – Niezbędnik Zamawiającego i Wykonawcy, Warszawa więcej »
  • 2014-05-16 - Raport początkowy, raport końcowy - implementacja Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych (IED), Warszawa więcej »
  • 2014-05-16 - Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter