Newsletter e-Podatki - 2014-05-06 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

W dniu 15 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 412).

Minister Środowiska określił roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, które przedsiębiorca będący organizacją odzysku opakowań jest obowiązany uwzględniać do końca 2020 r. w osiągniętych poziomach łącznego odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Więcej…

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 20 ust. 5 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany nastąpiły w zakresie gospodarowania odpadami.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. Ponad 200 składowisk odpadów z szansą na rekultywacjęnowelizacja ustawy o odpadach przyjęta!
Aktualności
1.1. Ponad 5 mln deklaracji PIT złożono przez Internet
Do północy 30 kwietnia do urzędów skarbowych przesłano 5 193 246 elektronicznych PIT-ów. Liczba ta obejmuje elektroniczne formularze PIT-28, 36, 36L, 37, 38, 39 oraz PIT-16, 16A i 19A, zarówno z kwalifikowanym podpisem, jak i bez niego. To o 1 636 039 więcej niż rok temu i prawie 200 tys. więcej niż zakładano. Szósta edycja ogólnopolskiej akcji Szybki PIT zakończyła się więc rekordem. więcej »
1.2. Opodatkowanie czynności świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zwolnienie z podatku VAT dla czynności świadczonych na rzecz lokatorów przez spółdzielnie mieszkaniowe ma uzasadnienie w prawie unijnym, a przepisy dyrektywy zostały prawidłowo wdrożone. Informacja ta pojawiła się w związku z artykułem pt. „Czynsze mogą wzrosnąć przez źle wdrożoną unijną dyrektywę", opublikowanym na łamach Dziennika Gazety Prawnej 28 kwietnia 2014 r. więcej »
1.3. Skarbówka skuteczniejsza w ściganiu oszustw podatkowych
W 2013 r. wartość ujawnionych oszustw podatkowych wzrosła aż o 70 procent w stosunku do 2012 r. O zwiększonej skuteczności skarbówki informuje "Puls Biznesu". więcej »
1.4. Trwają konsultacje projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej
W dniu 2 maja 2014 r. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zmiany mają na celu stworzenie powszechnego i sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Konsultacje zakończą się 6 czerwca 2014 r. więcej »
1.5. Nie uda się obniżyć podatków
Nie jesteśmy w stanie radykalnie obniżyć podatków, bo wtedy trzeba by było ograniczyć do minimum usługi świadczone obywatelom przez państwo, których poziom nie jest najwyższy. Chcemy raczej poprawiać jakość tych usług - tłumaczył premier Donald Tusk w Polsat News. więcej »Komentarze i opinie
2.1. NSA: Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
Jeżeli organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny, a następnie postanowienie o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności zostanie uchylone oraz postępowanie egzekucyjne umorzone, przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie nastąpi. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FPS 8/13). więcej »
Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych
Polecamy Państwu publikacje „Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych”. Prostym językiem wyjaśnia skomplikowane, budzące wątpliwości pojęcia. Stanowi podręczne kompendium wiedzy przydatne w codziennej pracy. Będzie praktyczną pomocą dla każdego uczestnika systemu zamówień publicznych. więcej »Doskonalenie zarządzania organizacją - zasady i podstawowe procedury
Jak wynika z wieloletnich doświadczeń często łatwiej jest opracować i wdrożyć system zarządzania oraz uzyskać stosowny certyfikat, niż później utrzymać go i doskonalić. Przedstawiamy Państwo nowy, praktyczny eDoc, dzięki któremu doskonalenie systemów stanie się łatwiejsze! Książka w postaci elektronicznej (plik PDF) to 50 stron fachowych porad! Publikacja zawiera pomocne informacje dotyczące doskonalenia zarządzania organizacją, podstawowe procedury wspomagające oraz opis zasad doskonalenia systemu zarządzania. więcej »

Remonty i modernizacje budynków on-line
Jeśli zarządzacie Państwo nieruchomościami i potrzebujecie zawsze aktualnych i fachowych informacji, polecam nowy serwis „Remonty i modernizacje budynków on-line”. Warto być na bieżąco! Skorzystaj z praktycznych wskazówek 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, w każdym miejscu. Poradnik można przetestować. więcej »


Gospodarka wodno-ściekowa on-line
Poradnik w wersji on-line „Gospodarka wodno-ściekowa” powstał z myślą o podmiotach funkcjonujących w obrębie sektora wodno-kanalizacyjnego. Ten profesjonalny serwis to niezbędne źródło wiedzy, w okresie największych od lat zmian i gwałtownego rozwoju branży wod.-kan. Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami! Poradnik zawiera najnowsze zmiany prawne w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, komentarze do przepisów, orzecznictwo, opisy technologii oraz praktyczne wskazówki i przykłady stosowanych rozwiązań. Sprawdź już teraz! więcej »

Jak zagwarantować sobie licencję na utwór mający dopiero powstać? Szczegółowe informacje znajdziesz w publikacji „Umowa licencyjna w prawie autorskim”. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 8 maja 2014
INFORMACJE
29 kwietnia 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. ; Dz.U. z 14 kwietnia 2014 r., poz. 483. więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach.
więcej »
  • 2014-05-16 - Raport początkowy, raport końcowy - implementacja Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych (IED), Warszawa więcej »
  • 2014-05-16 - Badania profilaktyczne pracowników. Aktualny stan prawny. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje., Warszawa więcej »
  • 2014-05-12 - Czas pracy 2014 i wynagrodzenia za czas pracy w praktyce w świetle ostatnich zmian , Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter