Newsletter e-Podatki - 2014-05-13 « wstecz

Szanowni Czytelnicy !

Od 16 czerwca 2014 r. każdy diagnosta, aby przystąpić do specjalizacji, będzie musiał wcześniej odbyć dwuletni staż pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym lub w innej jednostce właściwej dla danej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a nie jak do tej pory roczny staż pracy.

Zastanawiasz się:
  • jakie są terminy przejściowe,
  • jakie wymagania musisz spełnić, aby podjąć specjalizację,
  • jaki jest tryb zdawania egzaminu państwowego
  • i ile to będzie kosztować?
Więcej na temat zmian w uzyskaniu specjalizacji znajdziesz w „Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium on-line”.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury,

Redakcja dashofer.pl

PS. Dzięki wersji mobilnej będziesz mieć zawsze poradnik przy sobie.
Aktualności
1.1. XII edycja konkursu „Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy“
Już po raz dwunasty organizowany jest konkurs „Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy“. Organizatorem konkursu jest Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów. Jego głównym celem jest tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. więcej »
1.2. Czarna Lista Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014
Konfederacja Lewiatan opublikowała nową edycję raportu pn. „Czarna Lista Barier”, z którego wynika, że rozwój przedsiębiorczości w Polsce blokuje obecnie 460 barier. Niektóre bariery udało się w ubiegłym roku ograniczyć, również w obszarach podatkowych. W porównaniu do edycji z roku 2013 lista powiększyła się jednak aż o 43 przeszkody. więcej »
1.3. ZDS zaapelował o masowe występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie nowych przepisów VAT od aut
Związek Dealerów Samochodów zaapelował o masowe występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie nowych przepisów VAT od aut. W razie rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych organów, Związek planuje wystąpienie o interpretację ogólną w tym zakresie. więcej »
Komentarze i opinie
2.1. RPO apeluje do Ministra Finansów ws. trudności w skorzystaniu z ulgi prorodzinnej
Przepisy dotyczące korzystania z ulgi prorodzinnej są niespójne. Podatnicy są bowiem zachęcani do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej, a na skutek uzyskania przez dziecko dochodów przekraczających limit – w okresie, za który ulga nie przysługuje – nie mają możliwości skorzystania z niej. Zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich taka konstrukcja stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w poruszonej kwestii, a w szczególności o rozważenie zainicjowania zmian legislacyjnych zmierzających do zmiany kwestionowanego rozwiązania prawnego. więcej »
2.2. Miejsce świadczenia usług. Co z VAT?
Trwają pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, który ma implementować dyrektywę Rady w odniesieniu do miejsca świadczenia usług. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów) w miejscu ich konsumpcji. więcej »

Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą – Niezbędnik Zamawiającego i Wykonawcy
Jak prawidłowo wnieść odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej? Na co zwrócić szczególną uwagę w toku procedury odwoławczej? Aby uzyskać odpowiedzi na te i wiele trudnych pytań, zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu: Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą – Niezbędnik Zamawiającego i Wykonawcy. Skuteczne dochodzenie praw przez wykonawców – zdobądź fachową wiedzę!
więcej »


Poradnik zarządcy nieruchomościami
Przepisy dotyczące nieruchomości ulegają częstym zmianom. Aby być zawsze na bieżąco polecamy "Poradnik zarządcy nieruchomościami". Publikacja w prosty sposób dostarcza niezbędnej wiedzy, koniecznej do efektywnego zarządzania nieruchomością! Kompleksowo omawia wszystkie aspekty działalności zawodów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. więcej »

Prawo w działalności związkowej
Dobre stosunki między związkami zawodowymi a pracodawcą są możliwe do utrzymania, pod warunkiem że strony znają swoje prawa i obowiązki. Jakie prawa ma związek zawodowy w zakładzie pracy i w jaki sposób może je skutecznie egzekwować? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zakładowej organizacji związkowej i wobec swoich pracowników? Komentarze i odpowiedzi na problemy z życia wzięte znajdziecie w poradniku pt. Prawo w działalności związkowej. więcej »

Prawo ochrony środowiska dla praktyków on-line
Polecam najnowszą publikację on-line Prawo ochrony środowiska dla praktyków. Znajdą w niej Państwo nie tylko treści ustawa i rozporządzeń, ale również komentarze do najbardziej kontrowersyjnych przepisów. Ponadto serwis stanowi źródło gotowych wzorów dokumentów i formularzy. Mobilna wersja książki pozwoli Państwu przeglądać ją na tabletach i smartfonach! więcej »

„Książka kontroli w firmie” – przydatne narzędzie ułatwiające ewidencję kontroli różnych organów w firmie. więcej »
Prawo
Weszły w życie
od 26 kwietnia 2011 – do 17 maja 2014
INFORMACJE

29 kwietnia 2014 r.
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. ; Dz.U. z 14 kwietnia 2014 r., poz. 483.
więcej »
Terminy
Terminy miesięczne
Do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
  • składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników,
  • składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
więcej »
  • 2014-06-02 - Transport ścieków – przepisy i praktyka , Warszawa więcej »
  • 2014-05-26 - Karta Charakterystyki w praktyce transportowej. Oznakowanie produktu jako źródło informacji o zagrożeniu., Warszawa więcej »
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Newsletter